Provinciale Staten van Utrecht hebben besloten de cultuur- en erfgoedsector nogmaals tegemoet te komen en de steun voor de gevolgen van de coronacrisis te verlengen. Voor de jaren 2022 en 2023 wordt twee miljoen extra beschikbaar gesteld om duurzaam herstel van de sector en innovatie mogelijk te maken.

Vlak na het uitbreken van de coronacisis hebben Provinciale Staten van Utrecht een steunpakket voor Cultuur en Erfgoed van zes miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee zijn de afgelopen twee jaar meer dan 200 verschillende instellingen in de provincie Utrecht gesteund. Uit de evaluatie van het steunpakket is gebleken dat de steun van de provincie door theaters, podia en festivals als onmisbaar is ervaren: dankzij de regeling konden voorstellingen in gewijzigde vorm en met hogere kosten toch doorgaan en konden gages van makers en ZZP’ers alsnog betaald worden ondanks de terugval in publieksinkomsten.

Beëindigen van de steun heeft negatieve gevolgen
Het jaar 2022 is gestart met een lockdown en zeer beperkende maatregelen. Hoewel de beperkingen in verband met corona nu voorbij zijn, is de culturele sector na twee jaar uitgehold, zijn er geen financiële reserves meer aanwezig en is de situatie voor komen najaar en volgende winter nog onzeker. Daar komt nog bij dat de effecten van de crisis nog lang voelbaar zullen zijn, bijvoorbeeld in de programmering, het (jonge) makersklimaat en in het publieksvertrouwen. Beëindigen van de steun terwijl de sector nog zo kwetsbaar is, zou negatieve gevolgen hebben voor de regionale culturele infrastructuur.

Gedeputeerde Rob van Muilekom (PvdA): “Deze sector moest als eerste dicht en mocht als laatste open. Na gesprekken met de sector zijn we tot de conclusie gekomen dat hierdoor de nasleep wel tot in 2023 duurt. Er is tijd nodig om te herstellen en om in te spelen op de nieuwe werkelijkheid. Vooral makers, veelal zzp-ers, zijn zwaar getroffen door het verlies van werk en inkomsten.”

Ingeschat wordt dat voor de uitbreiding van het steunpakket nog eenmalig twee miljoen euro extra nodig is om de overgang van overleven naar duurzaam herstel mogelijk te maken. De situatie is volgens de provincie zo urgent en precair dat niet gewacht kan worden tot de integrale besluitvorming bij de jaarrekening in juli 2022. Daarom is eenmalig en bij hoge uitzondering besloten om af te wijken van dit gebruikelijke moment en al eerder besloten het herstelpakket te verlengen.

Presentatieregeling voor talentvolle makers
Eén van de onderdelen van het herstelpakket is de Presentatieregeling voor talentvolle makers, zoals dansers, beeldende kunstenaars, theatermakers en ook muzikanten. Deze vooral jonge makers met weinig ervaring, en veelal werkend als ZZP’er, hebben het extra zwaar gehad tijdens de coronacrisis. Om te zorgen dat deze groep de kans krijgt hun werk aan publiek te tonen voor een eerlijke prijs, kunnen (pop)podia, (film)theaters, kunstencentra, broedplaatsen, productiehuizen, bibliotheken, musea en festivals subsidie aanvragen voor de Presentatieregeling met een maximaal bedrag van 20.000 euro. De subsidie is voor de presentatie van artistiek werk zoals een voorstelling of tentoonstelling van (een collectief van) talentvolle (jonge) makers.

Steunaanvragen vanaf 1 mei
Het herstelpakket wordt beschikbaar gesteld aan regionale theaters en podia. Daarmee kunnen deze vervolgens ook ondersteunende beroepsgroepen, zoals gezelschappen en technici ondersteunen. Verder biedt het pakket ruimte voor innovatieve projecten, voor programmering in zalen en op festivals en wordt een onderzoek uitgevoerd naar publieksbehoeften om te kijken op welke manier het publiek weer kan terugkeren. Vanaf 1 mei 2022 kunnen de steunaanvragen worden aangevraagd. Gezien de huidige positieve ontwikkelingen van de pandemie is de verwachting dat dit de laatste tranche van het steunpakket wordt.