Op 6 juli maakte het Amersfoortse college van B&W de verdeling van meerjarige projectsubsidies voor culturele instellingen bekend. Welke organisaties in de Amersfoortse popsector krijgen de komende vier jaar financiële ondersteuning en welke niet?

Net als veel andere grotere gemeentes kent Amersfoort verschillende vormen van financiële ondersteuning voor de culturele sector. Voor culturele basisinstellingen, zoals poppodium Fluor en theater De Flint, wordt structureel geld vrijgemaakt. Daarnaast zijn er incidentele en meerjarige projectsubsidies voor meestal kleinere instellingen op het gebied van beeldende kunst, podiumkunsten en culturele festivals/evenementen. Op 6 juli heeft het college bekendgemaakt welke Amersfoortse organisaties in 2021-2024 kunnen rekenen op meerjarige subsidie. Verschillende van deze organisaties zijn actief in de popsector. Voor hen zetten we de adviezen op een rij.

Criteria
Het collegebesluit volgt het advies van de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK). De BACK, onder voorzitterschap van Róman Kienjet, heeft de ingediende meerjarenplannen van Amersfoortse culturele instellingen beoordeeld op artistieke en zakelijke kwaliteit, diversiteit, talentonwikkeling en betekenis voor de stad. Het te verdelen budget was ditmaal een stuk hoger dan vier jaar eerder. Voor de periode 2016-2020 was er in totaal 429.000 euro per jaar beschikbaar, voor de komende periode 643.000 euro per jaar, een stijging van 33,3%. Van de 28 aanvragen werden er zestien gehonoreerd. Opvallend is dat de BACK in het rapport aangeeft dat de criteria artistieke en zakelijke kwaliteit nu bij de beoordeling in feite te weinig gewicht in de schaal leggen ten opzichte van de andere criteria. 

Bij de verdeling van het budget heeft de gemeente ervoor gekozen het totale subsidiebedrag over zoveel mogelijk aanvragers te verdelen. Op deze manier wordt de Amersfoortse culturele sector, die veel last ondervindt van de coronacrisis, zo breed mogelijk ondersteund. Het betekent wel dat deze instellingen in veel gevallen minder geld ontvangen dan ze hadden aangevraagd.

Podiumkunsten, festivals en culturele activiteiten
In de categorie Podiumkunsten zijn de onder meer de aanvragen van Kunstbende, Per Expressie en Kosmik (Nieuwe Erven) gehonoreerd. Bij Kunstbende waardeert de BACK de manier waarop jongeren van 13-18 jaar worden gestimuleerd om zich cultureel te ontwikkelen. Dat geldt ook voor Per Expressie die zich inzet voor (muzikaal) talent van 15-30 jaar via de Bandbunker en andere activiteiten. De plannen van cultuurpodium en productiehuis Kosmik krijgen met name lof van de BACK vanwege de ambitie van de plannen en de samenwerking met andere instellingen.

Meerjarige subsidie komt er ook voor de festivals Musica Mundo, Dias Latinos en Amersfoort Jazz, festivals die naast jazz en wereldmuziek ook genres als latin en soul vertegenwoordigen. Musica Mundo scoorde onder meer goed op het criterium diversiteit en betekenis voor de stad. Dias Latinos en Amersfoort Jazz scoren weliswaar niet heel hoog op de criteria ‘diversiteit’ en talentontwikkeling, maar zijn volgens de BACK wel ‘onmisbaar in het culturele veld van Amersfoort’.

Afgewezen aanvragen
Onder de instellingen die vergeefs een beroep deden op de meerjarige subsidie bevinden zich onder andere de Popronde Amersfoort en Gluren bij de Buren, die de vorige keer wel succes hadden. Volgens de BACK was bij de Popronde met name de verbinding van het landelijke evenement met de stad Amersfoort onvoldoende duidelijk. Gluren bij de Buren/Struinen in de Tuinen scoorde onvoldoende op de criteria artistieke en zakelijke kwaliteit, net als Studio-FCG.

Het besluit van het Amersfoortse college is nog niet definitief. Organisaties kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken. De volledige raadsinformatiebrief vind je hier.