Voor het tweede achtereenvolgende jaar verhuist Le Mini Who? naar een nieuwe locatie. Op zondag 10 november vormt het Cartesiusgebied het nieuwe decor van het kleine broertje/zusje van Le Guess Who?, dat vorig jaar geboorteplaats de Voorstraat verliet voor Rotsoord. Bijna exact een jaar geleden spraken we met coördinator muzikale satelliet-evenementen Rinke Vreeke over de aanleiding voor de toenmalige stap, deze keer vragen we haar opvolger als Hanan de Sain naar de reden voor de tweede verhuizing in twee jaar.

Spannend gebied met meer ruimte

“Het was niet ons oorspronkelijke idee om al meteen weer weg te gaan, en het was ook een hele geslaagde editie. We waren er heel blij mee“, zegt De Sain over de editie op Rotsoord. “Maar toen we dit jaar gingen nadenken over satellietprojecten, kwamen we al snel bij de vraag ‘Waarom zitten we niet in Cartesius?’. Het is een spannend gebied met creatieve plekken waar we onze mentaliteit in terug zien. We hebben toen de knoop doorgehakt om nog een keer te verhuizen.” Een aantal van de locaties in het Cartesiusgebied is tijdens het festival meer dan een speellocatie. Omdat ze zelf met kunst bezig versterkt dat elkaar. “De Nijverheid is bijvoorbeeld een speellocatie maar daar zijn ook allerlei kunstenaars die werken gaan maken om op Le Mini Who? te presenteren. Ook De Vrijhaven is een partij waarmee we dit jaar op creatief gebied gaan samenwerken.”

Een tweede reden voor de verplaatsing was, hoe gek dat ook klinkt, het succes van Rotsoord dat meteen veel bezoekers trok. “Op Rotsoord hadden we grotere locaties dan op de Voorstraat, waar alleen al het laden en lossen heel lastig was. De stap van vorig jaar gaf meer ruimte, met grotere plekken en vervulde de wens om gebieden buiten de singels te betrekken. Maar we merkten ook dat al die grote locaties alsnog bomvol waren. In het Werkspoorkwartier hebben we nóg meer ruimte voor onze acts en kan het festival groeien.” 

In het interview van vorig jaar wees voorganger Rinke Vreeke er al op dat de blik van de programmamakers bij Le Guess Who? steeds meer buiten de singels komt te liggen. Het Werkspoorgebied was al één van de voorbeelden die ze noemde. De wat rauwere gebieden zijn steeds minder in en rond het centrum te vinden maar juist aan de randen van de stad. “Nu gaan we nog verder de stad uit”, licht De Sain toe. “Met Le Guess Who? willen we veel meer van Utrecht laten zien, laten zien dat er ook veel buiten het centrum is. Op die manier beweeg je op een natuurlijke manier mee met de ontwikkelingen die bezig zijn.” De verhuizing betekent overigens niet dat er de komende editie niks meer op Rotsoord gebeurt. In het gebied wordt nog steeds programma gemaakt door Le Guess Who?.

(tekst gaat verder onder de foto)

De Nijverheid

Nieuwe locaties

Het nieuwe gebied is dus een stuk groter dan voorheen de Voorstraat en Rotsoord. Daarbinnen ziet De Sain wel een aantal vaste punten: “Er zijn drie hubs. De eerste bestaat uit dB’s, het Filmcafé en Oproer. Daarna heb je aan de overkant van de weg De Vrijhaven en De Nijverheid. Dan een lang stuk met de Brandweerkazerne Schepenbuurt, buurtcentrum Oase, het Hof van Cartesius en de Vlampijpateliers. Die hebben dat weekend een open dag, die we meenemen in ons programma. Dat stuk eindigt met WAS. natuurlijk en Werkspoorcafé De Leckere.”

Nadat duidelijk werd dat Le Mini Who? naar het Cartesiusgebied wilde verhuizen heeft De Sain de hele wijk onderzocht: gekeken wat er al zit en wat er in de plannen van de gemeente staat. Alles wat er in Cartesius zit is in kaart gebracht. “Ik ben veel in Cartesius geweest.” Daarbij stuitte ze op een aantal opvallende locaties zoals de Brandweerkazerne en buurtcentrum Oase. “Ik wist dat de brandweerkazerne er zat. Het zou zo tof zijn als we daar bands neer zouden kunnen zetten voor de brandweerwagens, dacht ik. Toen heb ik een mailtje gestuurd naar de Veiligheidsregio Utrecht. Ik had eigenlijk geen reactie verwacht, maar ze waren heel enthousiast.”

(tekst gaat verder onder de foto)

dB's

Verhuizing naar de zondag

Le Mini Who? verhuist niet alleen naar een andere locatie maar ook van de tradtiotionele zaterdag naar de zondag. “Op de zaterdag is er enorm veel te doen op Le Guess Who? zelf. Zondag is een wat rustigere dag met op minder locaties programmaonderdelen. Le Mini Who? gaat zich daarom ook meer overdag centreren. Het idee is dat we stoppen wanneer Le Guess Who? op andere plekken van start gaat.”

Verbreding van het programma

De kern van Le Mini Who? is nog steeds het presenteren van nieuwe talenten. Het aantal locaties en acts is ook vergelijkbaar met dat van vorig jaar. Het nieuwe programma wordt wel wat diverser. “We willen op het gebied van muziek verbreden: diverser, veel meer stijlen en cross-overs. Eigenlijk precies zoals Le Guess Who? ook is. We willen niet alleen muziek presenteren tijdens Le Guess Who?. Daar is vorig jaar een begin mee gemaakt met Untitled en nu gaat Le Mini Who? zich daar ook in verdiepen. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook beeldende kunst.”

Het nieuwe gebied biedt ook een aantal praktische voordelen voor het programma. “Nu hoeven we geen rekening te houden dat er tijden zijn waarop een café eters wil ontvangen of de eigen bezoekersstroom niet in de weg wil zitten.”


Te zien: Le Mini Who? 2019, zondag 10 november 2019 @ bedrijvengebied Cartesiusweg, Utrecht