Vrijdag maakte festival deBeschaving op zijn Facebookpagina bekend dat de 2017-editie wordt overgeslagen. De reden? De kosten van locatie De Botanische Tuinen waren dermate hoog, dat er afgelopen jaar verlies werd geleden en dat de productiekosten voor 2017 te hoog zouden uitkomen.

Festivaldirecteur Andre Baars licht toe: “Door deze kosten, was het festival de laatste jaren afhankelijk geworden van externe financiering zoals onzekere sponsorinkomsten en externe producties rond het festival. Structurele subsidie krijgt het festival niet, dus ook daar kan het festival niet op drijven. Dat heeft ons genoodzaakt het jaar over te moeten slaan en aan te kondigen dat we naar een ander terrein moeten verhuizen en die risicovolle afhankelijkheid af te bouwen.” Hoeveel het verlies van deBeschaving bedraagt wil Baars niet kwijt, maar het is volgens hem zeker te overkomen. “We hebben de afgelopen veertien jaar vaker een moeilijk jaar gehad. Het verlies van afgelopen jaar is weliswaar heel pijnlijk, maar we hebben voor hetere vuren gestaan. We moeten nu de risico’s verkleinen en voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En dat betekent dat we onze productiekosten meer in lijn moeten gaan brengen met de inkomsten van het festival.”

"Het verlies van afgelopen jaar is weliswaar heel pijnlijk, maar we hebben voor hetere vuren gestaan."

Eerdere tegenslagen
Het ging een aantal jaren op rij goed met deBeschaving, dat in haar geschiedenis wel vaker geplaagd werd door tegenslagen. Zo sloeg het de edities van 2009 en 2010 over wegens financiële problemen, veroorzaakt door te grote ambities. Hierna verhuisde het festival vanuit Vredenburg Leidsche Rijn naar het sciencepark Botanische Tuinen, waar deBeschaving zes keer georganiseerd is. De onderkop werd ‘muziek, kunst en wetenschap’ en de datum verschoof van eind festivalzomer naar medio juni. In 2015 richtte festivaldirecteur André Baars zich nog op een tweedaagse editie in verband met de Grand Départ, maar dit was uiteindelijk niet haalbaar.

Andere locatie
De beslissing om de komende editie over te slaan is nog vers. Echt tijd om na te denken over een nieuwe locatie is er nog niet geweest. Een lijst met mogelijke nieuwe locaties bestaat alleen nog in gedachten. Een vertrek uit Utrecht, thuisbasis sinds de geboorte in 2003, sluit Baars niet helemaal uit: “Alles is mogelijk. Het zou wel pijnlijk zijn als dat nodig blijkt, maar als het noodzakelijk is voor de toekomst van het festival, moeten we het overwegen. Het ligt overigens niet voor de hand, ik acht de kans klein.”

Formule 
Ondanks het verlies, blijft Baars geloven in de formule van deBeschaving, waar altijd over wordt nagedacht: “Die verandert mee met de tijdsgeest van het moment. Zo was wetenschap de afgelopen zes jaar erg belangrijk voor het festival, maar nu je bijna struikelt over wetenschap op festivals is het tijd om de formule door te ontwikkelen. Maar dat is niks nieuws, dat doen we altijd al en dat maakt het ook zo leuk om deBeschaving te organiseren. We doen het tenslotte allemaal wel voor ons plezier, als het om geld ging zouden we wasmachines gaan verkopen.”

Feest in oktober
In het Facebookbericht verklapte de organisatie na te denken over een ‘feestje’ in oktober, maar echt concrete plannen zijn er nog niet. Nu krijgt het de ruimte om daar mee aan de slag te gaan. Wel is duidelijk dat het in het verlengde van het festival zal liggen. “Het zal gaan over de beleving en de combinatie van disciplines. We zijn aan het kijken of we plannen die in het verleden toch niet helemaal bleken te passen tot een nieuw geheel kunnen smeden. Al zal het minder gericht zijn op ontdekken en dat moet ook, anders zijn we zetten aan het herhalen.”