Advies: geen subsidie meer voor RASA en Rumor in cultuurperiode 2017 - 2020

Extra geld voor EKKO en Le Guess Who?

Tekst: Jeroen Sturing ,

De Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 heeft op vrijdag 27 mei het gelijknamige adviesrapport aangeboden aan de Utrechtse wethouder Cultuur Kees Diepeveen. In het rapport zijn de ingediende meerjarenplannen van diverse culturele instellingen beoordeeld op verschillende criteria en uitgangspunten, zoals artistieke kwaliteit, onderscheidenheid en betekenis voor de stad. Een aantal van deze instellingen is in de popsector actief. Het rapport bevat een advies aan het college van B&W over de subsidieaanvragen voor de cultuurnotaperiode 2017-2020.

Bloeiende muziekscene
Het Utrechtse muziekleven staat volgens de commissie vol in bloei. Er is sprake van vernieuwing, creativiteit, ondernemerschap en een doordachte, stevige publieksbenadering. Utrechts grootste poppodium TivoliVredenburg heeft daarin een niet te onderschatten rol. Volgens de commissie zijn veel organisaties niet in staat zijn hun werk te doen zonder medewerking van de goed lopende gigant, die het desondanks wel moeilijk heeft om een sluitende begroting te realiseren. Een aantal weken geleden werd bekend dat het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders het advies van het Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg (OAT) opvolgt en extra in het podium gaat investeren. Deze investering wordt gefinancierd uit extra middelen en drukt daarmee niet op het budget dat beschikbaar is voor de Cultuurnotaperiode 2017 - 2020.

Minder budget beschikbaar dan aangevraagd
Anders dan voorgaande cultuurnotaperiodes werd er ruimschoots meer aangevraagd dan er te verdelen viel. Er werd voor 17,1 miljoen euro subsidie aangevraagd, terwijl er 11,2 miljoen was. Dit heeft de adviescommissie gedwongen scherpe keuzes te maken. In totaal zijn er 89 aanvragen ingediend, verspreid over diverse disciplines. Van 7 van de 61 aanvragen die als subsidiabel werden beoordeeld adviseert de commissie om ze niet te honoreren vanwege gebrek aan ruimte in het budget. Dat geldt bijvoorbeeld voor productieplatform voor muziek- en beeldcultuur De Coöperatie (o.a. bekend van zijn MASTER-trajecten). De aanvragen van ontdekkingsfestival Rumor (voorbijgestreefd door andere festivals) en De Utrecht Popprijs (onvoldoende kwaliteit en overtuiging) zijn als niet subsidiabel beoordeeld.

Ook Rasa, waarvan het budget in de vorige cultuurperiode al werd gekort, verliest haar subsidie als het aan de commissie ligt. In het rapport noemt het de stichting onvoldoende innovatief. De ambitie om op relevante en uitgesproken wijze in te springen op de actualiteit, is in de ogen van de commissie onvoldoende aanwezig, ook vraagt het zich af of wereldmuziek niet op een minder kostbare manier geprogrammeerd kan worden. Tevens wordt de aanvraag van Knalland, dat deze cultuurperiode voor het eerst een aanvraag deed, als niet subsidiabel beschouwd.

Omdat het budget in veel gevallen niet toereikend was om een aangevraagde verhoging van subsidie mogelijk te maken, moeten Stichting Ruis (programmering in dB’s en bandwedstrijd de Clash of the Titans) en De Helling het met het bestaande subsidiebedrag doen.

Toename subsidies
EKKO ziet haar subsidie met een ton groeien naar 415.500 euro. De adviescommissie stemt in met een deel van gevraagde verhoging met het oog op de gewenste verdere professionalisering van het poppdium aan de Bemuurde Weerd. De commissie complimenteert EKKO en Le Guess Who? omdat ze geïnvesteerd hebben in de crossovers naar andere muziekstijlen en kunstdisciplines. Le Guess Who ziet haar huidige subsidiegeld van 75 duizend tot 210 duizend verhoogd worden. De commissie ziet in dat de verhoging nodig is om het festival te professionaliseren en te stabiliseren.

Stichting Popwaarts, de organisatie die de Popronde organiseert, krijgt voor het eerst een subsidie toegekend van 9 duizend euro per jaar. Het Rosa Ensemble kan als het rapport wordt overgenomen op een kleine groei in budget rekenen. Het extra geld wordt toegekend om het programma uit te kunnen breiden. Storm, de organisator van kunstenfestival Tweetakt, kan waarschijnlijk structureel rekenen op een ton extra jaarlijkse subsidie. De commissie noemt het festival uniek in zijn soort en het enige landelijke festival wat kunst (onder andere voor de jeugd) zo breed aanbiedt. Met het extra geld moet vooral de beeldende kunst betaald worden.

Het College van B&W komt in november met de definitieve cultuurnota, waarna de verdeling van Cultuursubsidies wordt vastgesteld. Het volledige rapport van de adviescommissie is hier te downloaden.