28 culturele instellingen krijgen geen subsidie in 2013 - 2016 28 culturele instellingen krijgen geen subsidie in 2013 - 2016

Effecten voor afgewezen instellingen niet meteen duidelijk

, Tekst: redactie 3voor12/Utrecht

28 culturele instellingen krijgen geen subsidie in 2013 - 2016

Effecten voor afgewezen instellingen niet meteen duidelijk

Tekst: redactie 3voor12/Utrecht ,

Van de 88 culturele instellingen die een subsidieaanvraag bij de gemeente Utrecht hebben ingediend voor de cultuurnotaperiode 2013-2016, hebben er 28 het advies ‘niet subsidiabel’ gekregen. Tussen de niet-subsidiabelen zitten Festival deBeschaving, Muziekhuis Utrecht en 3voor12/Utrecht.

Een onafhankelijke commissie heeft 88 meerjarenplannen beoordeeld van culturele instellingen, verspreid over beeldende kunst, musea, film, literatuur, theater, muziek, participatie, educatie en urban. Aan de adviescommissie is meegegeven dat “Utrecht een sterke, diverse culturele infrastructuur wil behouden die goed in balans is en bijdraagt aan de profilering als stad van kennis en cultuur en de ambitie Culturele Hoofdstad van Europa in 2018”.

De commissie heeft over elk meerjarenplan een advies geschreven en geeft daarnaast een algemene beschouwing over de cultuursector in Utrecht. Van de 88 instellingen zijn er volgens de commissie 48 ‘subsidiabel’. Tien instellingen die tot op heden langjarig gesubsidieerd werden en twee gemeentelijke diensten die in de cultuurnotaperiode gaan verzelfstandigen krijgen een zogenoemd ontwikkelingsgericht advies, dat ingaat op interessante programmering en gezonde exploitatie.


Wel of niet subsidiabel
Tussen instellingen die als ‘niet subsidiabel’ zijn beoordeeld zit een aantal organisaties dat zich met popmuziek bezighoudt: festival deBeschaving, muziekhuis Utrecht en 3voor12/Utrecht (voor de programmerende activiteiten). Wel subsidiabel zijn onder andere Tweetakt, dB’s, Le Guess Who?, Impakt, De Coöperatie (Kaasschaafcollectief en Habek) en Spring Festival Utrecht (de fusie van Springdance en Festival aan de Werf).

Van de 10 instellingen met een langjarige subsidie hebben EKKO, Tivoli Oudegracht en Tivoli de Helling een positief advies gekregen. Een negatief advies is er voor RASA. In een reactie op de website laat RASA weten van mening te zijn ''dat de commissie het plan op een groot aantal punten niet juist interpreteert en onvoldoende heeft begrepen dat het nieuwe beleid een grote omslag in de organisatie vergt en tijd nodig is voor verdere uitwerking van de plannen. RASA zal daar in de formele inspraakprocedure ongetwijfeld indringend op reageren."


Popmuziek in Utrecht
In de algemene beschouwingen geeft de commissie aan dat Utrecht een ideale infrastructuur heeft voor popmuziek. “Gevestigde namen, opkomend talent, nationale trots: alles vindt zijn plek op de podia en festivals in de stad. Door de diversheid aan podia en de mogelijkheden voor muzikaal talent in alle verschillende stadia van hun carrière, kan Utrecht talent zowel ontwikkelen als aan zich binden.”

Daarnaast ziet de commissie de komst van het Muziekpaleis, met een zaal voor 2.000 bezoekers, als een mogelijkheid om poptalent nog langer aan Utrecht te binden. Om die zaal ook in de toekomst van voldoende aanbod te voorzien, rust er volgens de commissie een nog zwaardere taak op Tivoli De Helling en EKKO om talent te signaleren en aan Utrecht te binden. Le Guess Who? speelt daarbij een belangrijke rol in de Utrechtse infrastructuur als het festival dat signaleert, verbindt en presenteert in wat actueel en relevant is in het hedendaagse.


Besluitvorming
Definitieve besluitvorming over de cultuursubsidies door het college van Burgemeester en Wethouders vindt plaats in het najaar. Bij de uiteindelijke subsidieverlening zijn de adviezen van de adviescommissie cultuurnota 2013-2016 leidend, maar spelen ook de adviezen van de Raad voor Cultuur (21 mei 2012) en landelijke fondsen (1 augustus 2012) een belangrijke rol. Popmuziek is overigens geen onderdeel van de landelijke basisinfrastructuur 2013 – 2016 waarover de Raad van Cultuur adviseert.

De effecten voor de afgewezen instellingen zijn niet meteen duidelijk. Sommigen hebben deze cultuurperiode pas voor het eerst een meerjarige subsidie aangevraagd. Anderen hebben mogelijk ook een aanvraag ingediend bij landelijke of private fondsen. De hoogte van de toegekende gemeentelijke subsidies per culturele instelling wordt duidelijk op 1 oktober 2012, als Utrecht de programmabegroting 2013 bekend maakt. In het najaar wordt dan ook pas echt helder wat de gevolgen zijn voor de Utrechtse culturele instellingen en de popmuziek in het bijzonder.

De complete adviezen en algemene beschouwingen zijn te lezen op de website van de gemeente Utrecht.

advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Utrecht