Popmakelaar Marten de Paepe maakt van Nieuwegein een popstad Popmakelaar Marten de Paepe maakt van Nieuwegein een popstad

“Popmuziek kan mensen binden.”

, Tekst: David van Roon / Foto: Carlijn Groeneveld

Popmakelaar Marten de Paepe maakt van Nieuwegein een popstad

“Popmuziek kan mensen binden.”

Tekst: David van Roon / Foto: Carlijn Groeneveld ,

Poppositie is een gloednieuwe organisatie die het popklimaat in Nieuwegein gaat versterken. Door middel van concerten, festivals en informatieverstrekking (www.poppositie.nl) hoopt Poppositie de popmuziek in Nieuwegein meer in de schijnwerpers te zetten. 3VOOR12/Utrecht sprak met Marten de Paepe, oprichter van Poppositie.

“Popmuziek kan mensen binden.”

Nieuwegein is een groeistad met 60 duizend inwoners, maar een gemeenschapsgevoel is er niet. Door middel van popmuziek wil de gemeente Nieuwegein dat gemeenschapsgevoel opwekken. Het is aan popmakelaar Marten de Paepe, onder de naam Poppositie, deze taak uit te voeren.

Popmuzikanten zijn er genoeg in Nieuwegein. In het Nieuwegeinse theater ‘De Kom’, volgen zo’n duizend mensen een muziekcursus. Toch is popmuziek niet iets wat je kunt zien als je door Nieuwegein loopt, meent popmakelaar De Paepe. “Het probleem is dat er geen plek is waar artiesten zich kunnen presenteren. Wat je nu ziet, is dat Nieuwegeinse muzikanten naar Utrecht gaan om te repeteren en op te treden. Artiesten uit Nieuwegein associëren zich dan ook niet zo snel met hun eigen stad en noemen zich vaak Utrechts. Daarnaast klinkt Nieuwegeins helemaal niet sexy.”

Nieuwegein is uniek in het apart beschikbaar stellen van een budget voor popmuziek. Ook in het werken met een popmakelaar loopt Nieuwegein voor op andere gemeentes. “Die werken vaak nog met een cultuurmakelaar.” Popmakelaar Marten de Paepe van Zimihc, een organisatie die de amateurkunsten in de provincie Utrecht ondersteunt, heeft Poppositie in het leven geroepen. Met een budget van 60 duizend euro moet hij de popmuziek in Nieuwegein aan de oppervlakte brengen. “Net als een makelaar bemiddelt tussen het huis en de koper bemiddel ik tussen de pot met geld en de mensen die daar iets mee moeten gaan doen. Poppositie ondersteunt organisaties in het uitvoeren van plannen, maar komt ook zelf met ideeën.”

Poppositie helpt bij het opzetten van nieuwe festivals en het verder ontwikkelen van bestaande ideeën. “Mijn taak is ook wel de losse eindjes die al in de stad bestaan aan elkaar te knopen. Als je dát alleen al doet versterk je het popklimaat met honderd procent. Ik werp balletjes op, maar het is aan de lokale organisaties om de ideeën uit te voeren. Ik ben eigenlijk een soort ideeënmachine.”

Naast het ondersteunen van organisaties richt Poppositie zich ook op de muzikanten zelf. “Ik probeer ervoor te zorgen dat bandjes meer op de voorgrond treden en er voor uit durven te komen dat ze uit Nieuwegein komen. Als Nieuwegeinse bandjes nu nog een beetje stiekem muziek maken, help ik ze uit hun schulp te kruipen. Ik bied ze de mogelijkheid om op te treden op één van de Nieuwegeinse festivals.” 

Voorheen was het festival Geinbeat, dat eenmaal per jaar plaatsvindt, nog het enige op het gebied van popmuziek in Nieuwegein. “In de twee maanden dat Poppositie bestaat heb ik al zo’n vijf nieuwe festivals uit de grond gestampt. De ideeën leefden al wel onder organisatoren, maar vaak hebben ze dan nog net een duwtje in de goede richting nodig. Mijn doel is de popmuziek in Nieuwegein op eigen benen te zetten. Mijn doel is dus eigenlijk mijzelf onnodig  te maken.”

Het bevorderen van de zelfstandigheid van de organisatoren is volgens De Paepe erg belangrijk in het versterken van het Nieuwegeinse popklimaat. Daarnaast meent hij: hoe kleiner je begint, hoe beter. “Je kunt wel een groot evenement opzetten dat 300 duizend euro kost, maar misschien komt daar dan niemand op af en voorkom je juist dat mensen meer met popmuziek gaan doen. Wat je veel ziet in andere steden zijn grote evenementen die worden opgezet in het kader van city promoting. Deze evenementen missen vaak de aansluiting met de inwoner van de stad. Het is beter om iets laagdrempeligs te organiseren waaraan de inwoner van de stad kan bijdragen. Op die manier creëer je een duurzaam festival. Groter worden kan altijd nog.”

De Paepe reisde de afgelopen twee maanden door Nieuwegein en ontdekte dat zijn beeld van 'lelijke nieuwbouwstad' nodig moet worden bijgesteld. “Toen ik langs ging bij Fort Jutphaas, een serie oude forten in een prachtig natuurgebied, verdween mijn bestaande beeld van Nieuwegein direct. Ik zag een hele mooie plek om iets te organiseren, een prachtige pittoreske natuuromgeving. Nu gaan Poppositie en Fort Jutphaas in de zomer vier keer een festivalletje organiseren.”

Het versterken van het popklimaat is volgens De Paepe erg belangrijk voor de stad. “Cultuurparticipatie draagt ertoe bij dat mensen zich betrokken voelen bij hun wijk, stad en gemeente. Het zorgt ervoor dat mensen het niet alleen prettig vinden om te wonen waar ze wonen, maar ook dat er ontmoeting plaatsvindt.”

Nederland zonder cultuur zou een doods landschap zijn, meent De Paepe. “Zonder cultuur zie ik Nederland als een kaal laagland waar brede rivieren langzaam doorheen stromen. Kortom: een ingedut, dor veld waar niemand wil komen.” Maar het kan ook anders: “Als je dat veld goed gaat verzorgen, er water op giet en het een beetje bemest, dan kan dat veld een mooi perk worden. Als je dat doet door van onderop de participatie te vergroten, de mensen in de wijk bij je werk te betrekken, kun je ervoor zorgen dat een stad één wordt."

 

 

 

 

 

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Utrecht