Gemeente wil zonder Tivoli verder met Muziekpaleis Gemeente wil zonder Tivoli verder met Muziekpaleis

Wethouder: "Het is denkbaar dat er een nieuwe concurrent van Tivoli ontstaat"

, Marijke Ursem en Ron van der Sterren

Gemeente wil zonder Tivoli verder met Muziekpaleis

Wethouder: "Het is denkbaar dat er een nieuwe concurrent van Tivoli ontstaat"

Marijke Ursem en Ron van der Sterren ,

De gemeente Utrecht en poppodium Tivoli staan lijnrecht tegenover elkaar nadat ze beide op een eigen persconferentie de ander verweten de samenwerking op te zeggen. De geplande fusie tussen drie partijen die straks het Muziekpaleis moeten bedienen staat door het hoog opgelopen conflict nu op losse schroeven.

Wethouder: "Het is denkbaar dat er een nieuwe concurrent van Tivoli ontstaat"

De fusie tussen Tivoli, SJU en Vredenburg is voorlopig van de baan. Volgens de gemeente heeft Tivoli zich teruggetrokken. Het poppodium ontkent en beschuldigt de gemeente op haar beurt van het niet nakomen van de overeenkomst. Beide organisaties hebben hun advocaten aan het werk gezet om het verder uit te vechten.

Het college van B&W heeft besloten zonder Tivoli verder te gaan en bestudeert de mogelijkheden om alsnog een popaanbod in het nieuwe Muziekpaleis te kunnen garanderen. Volgens cultuurwethouder Floris de Gelder is het denkbaar dat er een nieuwe concurrent ontstaat van Tivoli.

Tivoli bestuursvoorzitter Berry Vos valt bijna van zijn stoel van die opmerking: "Een liberale wethouder die met overheidsgeld een gesubsidieerd poppodium wil starten om een al bestaande te concurreren, het moet niet gekker worden. Het verbaast me dat de gemeente denkt het Muziekpaleis samen met de SJU rendabel te kunnen exploiteren, aangezien de activiteiten van beide volstrekt onvoldoende zijn voor dekking van de exploitatiekosten." 

Volgens de gemeente haakt Tivoli af en verbreekt dus de overeenkomst. Tivoli zegt op haar beurt dat de gemeente eerder gemaakte afspraken niet kan waarmaken en wil daarom de fusie uitstellen tot de gemeente dat wel kan. Ze beschuldigt de wethouder ervan de fusie op te blazen en zegt er meteen bij dat het helemaal niet aan hem is om Tivoli de deur te wijzen. "De gemeente is gehouden aan hetgeen waartoe zij zich verplicht heeft in de samenwerkingsovereenkomst."

Daarmee zijn de messn geslepen en kunnen de advocaten van beide partijen zich mogelijk opmaken voor een flink gevecht. Het compromis dat Tivoli in de beladen vergadering van afgelopen dinsdag voorstelde ligt er nog steeds. Ze stelt een termijn van twee jaar voor waarin Tivoli wel meedoet, maar niet opgaat in de nieuwe stichting. Dat geeft de gemeente tijd om alsnog aan haar veprlichtingen te voldoen, aldus Tivoli. Dat is onbespreekbaar volgens de wethouder: "Je kunt niet half meedoen en alleen maar de zaal af en toe willen huren. Iedere partij moet zich commiteren aan de gemaakte afspraken en bereid zijn de lusten en lasten te dragen. Als het antwoord op de vraag "willen jullie dat?" steeds weer "nee" is, houdt het op."

Het blijft de grote vraag wie aan het langste eind trekt. Beide partijen lijken ondanks de huidige breuk en ferme stellingname tot elkaar veroordeeld. De gemeente kan het Muziekpaleis bijna niet van de grond trekken zonder de belangrijkste en best lopende partner Tivoli. Aan de andere kant barst Tivoli uit haar voegen op haar huidige locatie en is verhuizing naar een beter pand noodzakelijk. Dat lukt alleen met hulp van de gemeente. Het is dan ook de vraag of beide partijen elkaar daadwerkelijk nog meer op kosten gaan jagen door hun advocaten het verder te laten uitzoeken. Of zoals Barry de Vos het - ondanks zijn stellige opmerkingen - zegt: "Laten we dit maar eens over het weekend heentrekken." Dat weekend gebruiken beide partijen volgens de persberichten "om zich te beraden."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Utrecht