Onderhandelingen Utrechts Muziekpaleis mislukt

Tivoli: “Wij weten niet waarom”

Atze de Vrieze ,

Het leek erop dat Tivoli en de Gemeente Utrecht eruit waren. 4 november tekende het poppodium een onderhandelingsakkoord met de gemeente, een conceptplan om toch tot een samenwerking te komen in het nieuwe Muziekpaleis. Enkele dagen geleden kreeg Tivoli te horen dat de gemeente die afspraken toch niet ziet zitten, zo meldde De Nieuwe Utrechter vrijdag.

Tivoli: “Wij weten niet waarom”

Het leek erop dat Tivoli en de Gemeente Utrecht eruit waren. 4 november tekende het poppodium een onderhandelingsakkoord met de gemeente, een conceptplan om toch tot een samenwerking te komen in het nieuwe Muziekpaleis. Enkele dagen geleden kreeg Tivoli te horen dat de gemeente die afspraken toch niet ziet zitten, zo meldde De Nieuwe Utrechter vrijdag. Barry de Vos, bestuursvoorzitter van Tivoli, begrijpt ook niet waarom. “Sinds 4 november hebben wij niets meer gehoord van de gemeente. Een paar dagen geleden belde de advocaat van de gemeente ons op dat de plannen niet door gaan. Toen wij vroegen waarom was het antwoord: ‘dat is niet relevant’. De gemeente wil de overeenkomst nu ontbinden. De laatste stap die daar contractueel aan vooraf moet gaan, is mediation. De gemeente zet daar nu op in, maar wij hebben geen idee wat het conflict is.”
 
Tivoli en de gemeente zijn al een paar jaar aan het touwtrekken over het Muziekpaleis. Tivoli maakt bezwaren tegen de exploitatie van het nieuwe verzamelgebouw, die in hun ogen veel te riskant is. De popzaal geeft er de voorkeur aan onafhankelijk in het gebouw te werken in plaats van op te gaan in een fusieorganisatie, zoals oorspronkelijk het plan was. De gemeente wilde daar in eerste instantie niets van weten. In juni werd Tivoli zelfs nog door de gemeente uit de samenwerking gegooid toen het op een onafhankelijke status aanstuurde. Maar volgens Barry de Vos is 4 november ingestemd met zo’n constructie. “Tivoli zou huurder worden in het Muziekpaleis. De afspraken moesten nog wel door alle partijen bestuurlijk goedgekeurd worden, maar nota bene de gemeentesecretaris – toch niet de minste - is bij de onderhandelingen aanwezig geweest. Hij heeft ook zijn handtekening gezet.” Het getekende onderhandelingsakkoord is te lezen op De Nieuwe Utrechter.

Dat Tivoli niet te horen heeft gekregen welke partijen problemen hadden met de overeenkomst, heeft het poppodium volgens woordvoerder Erlijn Mulder van de gemeente Utrecht te danken aan zijn opstellen van de laatste jaren. "Contractueel is afgesproken dat wij over het proces geen uitspraken doen tegen de pers. Tivoli heeft daar maling aan." Oftewel: de gemeente wil voorkomen dat Tivoli de informatie direct doorspeelt aan de pers. Het zou kunnen dat SJU Jazz, de kleinste partij in het Muziekpaleis, dwars heeft gelegen. Het zou ook kunnen dat het bestuur van de stichting Muziekpaleis niet akkoord gegaan is. De afgevaardigden die Tivoli aan dat bestuur leveren, zijn in elk geval niet bij een vergadering over het akkoord aanwezig geweest. Volgens de woordvoerder van de gemeente 'is het bestuur van de stichting Muziekpaleis al maanden niet in volledige bezetting bijeen geweest'. Aan de gemeenteraad wil het college wel antwoord geven, zegt Mulder. "Natuurlijk, dat zijn wij ook verplicht."

Saillant detail is dat de Utrechtse gemeenteraad 5 november, een dag na het akkoord, instemde met een motie van de PvdA om Tivoli te korten op zijn subsidie. Een plan dat door velen gezien wordt als een wraakactie tegen het eigenwijze Tivoli en dat tot de nodige verontwaardiging leidde. Cultuurwethouder Floris de Gelder wist op dat moment op de van het akkoord, maar hij stelde de raad daarvan niet op de hoogte. Wel sprak hij van 'constructieve gesprekken'. Niet vreemd, vindt woordvoerder Mulder. "Er was absoluut nog geen sprake van een akkoord. Bij de gesprekken was alleen Tivoli en de gemeente aanwezig. Door op zo'n moment al naar buiten te treden, kun je de onderhandelingen in gevaar brengen."

Gerda Oskam van oppositiepartij D66 denkt dat de stemming over de motie anders had kunnen lopen als wethouder De Gelder opener was geweest. “Natuurlijk houd je dingen geheim als je aan het onderhandelen bent, maar er lag kennelijk al een akkoord. Ik heb dat document inmiddels ook van Tivoli gekregen. Als D66 streven wij naar openheid en transparantie. De wethouder had kunnen zeggen: we denken eruit te zijn. Het gaat om een duur en gezichtsbepalend gebouw in het centrum van de stad, daar hoor je de raad fatsoenlijk over te informeren.” Oskam is van plan een debat aan te vragen over het Muziekpaleis. Dat zou plaats moeten vinden op donderdag 17 december. "Wij zijn er helemaal klaar mee."