Samenwerking Muziekpaleis opnieuw op de tocht Samenwerking Muziekpaleis opnieuw op de tocht

SJU Jazzpodium verliest vertrouwen in fusie

, Marije Willems

Samenwerking Muziekpaleis opnieuw op de tocht

SJU Jazzpodium verliest vertrouwen in fusie

Marije Willems ,

De Muziekpaleis-soap blijft maar voortduren. Hoewel alles erop leek dat de fusie van Muziekcentrum Vredenburg, Tivoli en SJU eindelijk kon worden bezegeld, gooit nu de zetelverdeling van het bestuur roet in het eten. De beoogde samenwerking staat opnieuw op losse schroeven. SJU Jazzpodium voelt zich met één van de zeven bestuurszetels buitenspel gezet en dreigt op te stappen.

SJU Jazzpodium verliest vertrouwen in fusie

Na een vier jaar durende bouwput aan het Vredenburg maakt Utrecht zich op voor het nieuw te verrijzen Muziekpaleis, het verzamelgebouw dat onderdak moet bieden aan Muziekcentrum Vredenburg, poppodium Tivoli en SJU Jazzpodium. Na jaren van stroeve onderhandelingen tussen de beoogde fusiepartners leek een akkoord dichtbij. Totdat het sluitstuk, de zetelverdeling van het bestuur, in zicht kwam. "Er is nooit overeenstemming bereikt over een gelijke verdeling", aldus wethouder Janssen van Stationsgebied afgelopen week in Utracks.

Na een debat dinsdagavond in de gecombineerde commissievergadering van Stedelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, wordt duidelijk dat het college niet meer wil praten over een ander bestuursmodel dan de 3-3-1 verdeling die nu op tafel ligt. In deze opzet gaan drie bestuurszetels naar de gemeente, drie zetels naar Tivoli en één zetel naar SJU Jazzpodium. Dit terwijl in de aanloop naar de nieuwe organisatie steeds sprake is geweest van een 3x2 model, waarin iedere instantie een gelijk aantal bestuursleden levert. De gemeente Utrecht en Tivoli vinden deze samenstelling realistisch ten aanzien van financiering, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Het besluit over deze 3-3-1-constructie werd genomen tijdens een vermeend geheim overleg tussen de gemeente en Tivoli.

Peter Vermeulen, bestuursvoorzitter van SJU, reageert woedend op de geheime onderhandelingen en ziet nog maar één uitweg; zelfstandige toetreding tot het verzamelgebouw. Dit voorstel werd dinsdag echter snel verworpen door wethouder Janssen. Wel benadrukt de wethouder dat de deur voor SJU nog steeds open staat. "Jazz moet een volwaardige plek behouden. Ik wil graag nog met SJU om de tafel zitten." Vermeulen ziet na afloop echter nog weinig openingen: "De coalitie heeft SJU laten vallen. We zullen ons nu moeten beraden op de toekomst."

Barry de Vos, bestuursvoorzitter van Tivoli, is overwegend positief over de uitkomst van het debat. Wel wil hij snel praten over een voorstel van de commissie om huidige bestuursleden niet toe te laten in het nieuw te vormen bestuur. Directeur Margriet van Kraats wilde dinsdag nog geen uitspraken doen.

De gemeente kan binnenkort overgaan tot gunning van de sloop van gedeelten van het Muziekcentrum. De gemeenteraad eiste wel een second opinion over de exploitatieopzet en herstel van vertrouwen tussen de fusiepartners. Wethouder Janssen stemde toe en kondigde een onderzoek aan.

De weg naar het Muziekpaleis is lang en heuvelachtig. Steeds opnieuw kwam er een partij in opspraak. In juni moest burgemeester Brouwer van Utrecht persoonlijk ingrijpen om de crisis rondom het Muziekpaleis te bezweren. Zij heeft de regie overgenomen van de politiek verantwoordelijke wethouders Janssen (Stationsgebied) en Van Eijk (Cultuur). Muziekcentrum Vredenburg, een gemeentelijke dienst, wilde aanvankelijk meer inbreng in de nieuwe organisatie dan het private en commerciële poppodium Tivoli wenste. Tivoli op haar beurt lag dwars in het proces toen het podium vreesde voor financiële afhankelijkheid. Dit gezien SJU en Vredenburg substantieel gesubsidieerd worden. Tivoli wil geen mederisicodrager worden. Deze zorgen zijn na het vermeende geheim overleg tussen de gemeente en Tivoli op de achtergrond geraakt.

Tot slot dreigt nu SJU uit het verband te stappen. De jazzstichting ging uit van een gelijk aantal bestuurszetels per partij en kwam bedrogen uit. SJU ziet een marginale rol voor zichzelf weggelegd en beraadt zich op haar positie.

De nieuwe 'ontwikkelingorganisatie' moet één eindverantwoordelijke directeur gaan aantrekken. Iemand van buiten Utrecht, die een onafhankelijke positie kan innemen binnen de drie betrokken instanties en de neuzen in dezelfde richting kan krijgen. In de raad werd al door diverse fracties aangegeven; hoe sneller, hoe beter.

De gemeente en Tivoli gaan samen de ontwikkelorganisatie oprichten die de weg voorbereidt naar de definitieve organisatie. In 2011 moet het Muziekpaleis met haar vijf zalen de deuren openen. Of de komende tijd de onderhandelingen een even grillig en onrustig karakter blijven behouden, is de vraag. De gemeente heeft 95 miljoen euro voor het Muziekpaleis gereserveerd. Het kan zich na ruim tien jaar praten over de verbouwing van het Utrechtse stationsgebied geen extra vertraging meer veroorloven.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Utrecht