'Ook opzet Geheim van Utrecht moet veranderen'

Popconsulent: "Het Geheim moet weer terug naar de zalen en de bandjes"

Atze de Vrieze, ,

Vorige week werd bekend dat de opzet van de Grote Prijs van Nederland op de schop gaat. Ook de Utrechtse voorronde van die competitie moet veranderen. Althans, dat vindt popconsulent Hans de Vries: “Het Geheim van Utrecht moet weer gaan bruisen”.

Popconsulent: "Het Geheim moet weer terug naar de zalen en de bandjes"

Vorige week werd bekend dat de opzet van de Grote Prijs van Nederland flink gaat veranderen. Nu blijkt dat ook de Utrechtse voorronde van die competitie, het Geheim van Utrecht, zal gaan veranderen. Deels noodgedwongen door het vertrek van organisator Freddy Scheerder bij kunsthuis Zimihc, deels is het ook de wens van Hans de Vries, de popconsulent van de provincie Utrecht. “Het Geheim van Utrecht was in eerste instantie een initiatief vanuit zalen en bandjes. Zij organiseerden het ook zelf. Op een gegeven moment heeft Stichting U-Pop dat overgenomen, en op een vrij arrogante manier steeds meer naar zich toegetrokken”, aldus De Vries. "Freddy Scheerder was bij U-Pop belast met die organisatie. Na het faillissement van U-Pop is Scheerder het evenement blijven organiseren, nu vanuit Zimihc". Het vertrek van Scheerder bij Zimihc, onlangs, noopt De Vries tot het zoeken van een nieuwe opzet. Volgens hem moet het Geheim weer terug naar waar het oorspronkelijk vandaan kwam: naar de zalen en de bands. Alleen dan kan de betrokkenheid toenemen en kan het Geheim weer gaan bruisen. Dat betekent niet dat de zalen zelf de kosten van de organisatie moeten dragen. Zimihc is nog altijd bereid garant te staan voor een deel van de kosten, maar wil wel de organisatie uitbesteden. Volgens De Vries zal een aantal dingen moeten veranderen om de competitie beter tot zijn recht te laten komen. Vooral de selectieprocedure moet anders worden. Volgens voorlopige plannen zullen op basis van demo’s ongeveer 180 bands centraal geselecteerd worden. In de huidige vorm vindt deze selectie bij elke lokale voorronde op zich plaats. In de nieuwe vorm zal deze selectie gedaan worden door een jury-team, bestaande uit professionals uit de muziekbizz. Dit jury-team zal de bands ook live beoordelen. Omdat deze nieuwe vorm vrij veel vraagt van de juryleden, wordt gezocht naar een passende vergoeding. De geselecteerde bands zullen 3 keer optreden op verschillende avonden. Bands zullen dus niet op één moment beoordeeld worden, maar op drie momenten. Het hoofddoel van het Geheim wordt er bovendien mee gediend: bands kunnen meer spelen. Om de competitie aantrekkelijker te maken zouden bij de finale interessante andere acts geboekt kunnen worden: de winnaar van vorig jaar bijvoorbeeld, of grotere Utrechtse bands als Racoon of Gem. Bij de laatste Geheim finale in Tivoli werd daar al een start mee gemaakt met een gastoptreden van Green Lizard. Twee voorname kandidaten om de organisatie op zich te nemen zijn Jacco van Lanen van Mana Music en Toni Peroni van Starsound Studio. Wat De Vries betreft is Peroni voorlopig de belangrijkste gegadigde, omdat hij de meest concrete plannen heeft. Bovendien wil Jacco van Lanen onder geen voorwaarde de samenwerking met Peroni aangaan. Angst voor belangenverstrengeling (Peroni zou bandjes uit zijn eigen Starsound Studio voor kunnen trekken) hoeven we volgens De Vries niet te hebben. Hij zal zelf zicht houden op de neutraliteit van de competitie. Popkoepel Brabantpop heeft besloten de jaarlijkse Wraak van Brabant, het equivalent van het Geheim van Utrecht, een jaartje over te slaan. Voorlopig lijkt het er echter niet op dat ook het Geheim een jaar overslaat: “Het is duidelijk dat iedereen door wil met het Geheim. De subsidie-aanvraag is al de deur uit, de kans dat het niet doorgaat is erg klein, zeg maar 0 %. Mits de subsidie er komt natuurlijk." De Vries wil liefst komend jaar al experimenteren met de nieuwe structuur, en dan het jaar daarna met een nieuwe naam een frisse start maken. Deze week zal overleg plaatsvinden tussen De Vries en diverse programmeurs en organisatoren. Vrijdag vindt overleg plaats tussen de popkoepels over de gang van zaken rond de voorrondes van de Grote Prijs. Dan zal duidelijk moeten worden of het Geheim van Utrecht in 2005 inderdaad doorgaat, en in welke vorm.