Plannen voor grootscheeps Utrechts popfestival

Programmeurs en overheid bundelen krachten voor 'popstad' Utrecht

Martijn Awater, ,

Utrecht moet nadrukkelijker op de kaart als popstad. Dat is een van de conclusies van de informele ontmoeting die programmeurs van de verschillende kleine zalen in de provincie hadden met popconsulent Hans de Vries. Doel: nadrukkelijker samenwerking tussen de podia onderling, en de overheid. Een van de opvallendste ideeën om 'Utrecht Popcity' op de kaart te zetten is een grootscheeps popfestival voor 20.000 bezoekers in 2005, bij voorkeur te houden in Leidsche Rijn.

Programmeurs en overheid bundelen krachten voor 'popstad' Utrecht

Door het over de kop gaan van Stichting U-Pop, de provinciale Utrechtse popkoepel, afgelopen jaar heeft de structuur in het Utrechtse poplandschap een aardige deuk opgelopen. Reden voor de programmeurs van de kleine provinciale podia -zoals de Peppel in Zeist, Chipolata in Houten en de Kelder in Amersfoort- voor provinciaal overleg samen te komen, onder leiding van de nieuwe Utrechtse popconsulent, Hans de Vries. Het was een informele bijeenkomst, waar werd bijgepraat en gelachen, maar waar ook grootse plannen op tafel kwamen. Een van de meest opvallende agendapunten was de wens van de Provincie en de Gemeente Utrecht om vanaf 2005 een groot provinciaal popfestival te realiseren, bij voorkeur te houden in Leidsche Rijn. Het initiatief moet, met een capaciteit van maximaal 20.000 bezoekers, Utrecht landelijk als 'popstad' op de kaart zien te zetten. Wanneer het festival aanslaat, hanteert de gemeente zelfs aan de wens tot doorgroei naar een Utrechtse variant op Parkpop en Metropolis in 2008. Hoe pril de plannen voor het grote Utrechtse festival echter nog mogen zijn, de geluiden vanuit de Provincie en de gemeente Utrecht zijn optimistisch. Ook de meeste programmeurs zien een festival wel zitten: de vraag waarom Utrecht dat nog niet heeft, kan dan ook op veel bijval rekenen. Toni Peroni, eigenaar van Starsound studio's, brengt de legendarische UtrechtseGUP-festivals in herinnering: 'Dat waren hele gave festivals'. Maar er klinken hier en daar ook wat kritische geluiden. Zo wordt door diverse programmeurs gevreesd dat een dergelijk groot festival ten koste gaat van de vele kleine festivals in de regio. Naast dit punt komen meer interessante ideeën over tafel om Utrecht als 'popstad' te promoten. Er wordt zelfs gedacht wordt aan een 'Utrecht-zaal' op Noorderlag/Eurosonic 2005; een festival dat een uitgelezen mogelijkheid lijkt om de bloeiende Utrechtse popscene met acts als Sandusky, C-Mon & Kypski en Illicit bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Iets dat Fred Jaquet van Stichting Geinbeat in Nieuwegein, ook al enkele jaren probeert met acts uit zijn gemeente. 'We zijn tijdens Eurosonic al een paar keer met eigen PA, licht en backline en een eigen bus met bezoekers naar Groningen afgereisd voor een eigen Geinbeat-showcase. De afgelopen keer in het Pakhuis werd best goed bezocht.' Maar er lijkt voor Utrechtse bands nog meer goed nieuws in aantocht te zijn: zo komt er in oktober of november, als opvolger van de U-Mix 4U-festivals die U-Pop in het najaar van 2001 en 2002 organiseerde, naar alle waarschijnlijkheid een Culturele popzondag in de stad. Op die dag mogen vijftig a zestig acts, verspreid over allerlei clubs en cafés, inpluggen om het publiek in de Domstad te vermaken. Om het geheel een provinciaals tintje te geven wordt volgens De Vries aanwas van buiten de stad onmisbaar geacht. Gedacht wordt daarom aan een constructie waarbij provinciale programmeurs een Utrechts podium 'adopteren' en voor dat podium, met acts uit eigen stad of stal, de programmering verzorgen. Om de Utrechtse muziekscene meer samenhang te geven zijn er bovendien concrete plannen voor een -momenteel op te zetten- nieuwe website: website, www.popstartutrecht.nl. Deze site moet een soort provinciale database worden waarop alle speelmogelijkheden en bands van Utrecht te vinden zullen zijn. Het is de bedoeling dat dit een praktische, up-to-date site wordt, die de vroegere Popgids van U-Pop, die alle contactgegevens van onder meer bands, boekingskantoren en oefenruimtes verzamelde, op gepaste wijze kan vervangen. Het laatste grote agendapunt betreft het Geheim van Utrecht, de jaarlijkse provinciale voorronde voor de Grote Prijs van Nederland. Een talentenjacht die momenteel met wat problemen te kampen heeft. Zo zijn er op allerlei vlakken onduidelijkheden: over de voorwaarden tot deelname, de jurering en de doorstroming naar de verschillende categorieën bijvoorbeeld. Ook blijken rondom het 'Geheim' niet eens statuten te bestaan. Iets wat volgens Freddy Scheerder, organisator van de wedstrijd, hoognodig veranderd moet worden: 'Door al het wanbeleid van U-Pop is er behoorlijk wat onduidelijkheid ontstaan. We moeten nodig dan ook overleggen over de regelgeving, de voorrondes en de eisen aan de bands. Onderling contact tussen alle podia die meedoen is zeer belangrijk.' Aan de intenties van de programmeurs zal het in elk geval niet liggen: zij vinden stuk voor stuk dat er in de toekomst meer samengewerkt moet worden, waardoor zelfs ambitieuze plannen wellicht gerealiseerd kunnen worden. Dat de Utrechtse popmuziekwereld sterk behoefte heeft aan duidelijkheid en structuur staat bij iedereen dan ook als een paal boven water. Wellicht dat dit soort informele bijeenkomsten daar een begin van kunnen zijn.