Verbouwing De Nieuwe Oogst (Urban Culture Podium) in Maassilo gaat door Verbouwing De Nieuwe Oogst (Urban Culture Podium) in Maassilo gaat door

Podium gaat ook grote pop- en rockconcerten faciliteren

, Ingmar Griffioen

Verbouwing De Nieuwe Oogst (Urban Culture Podium) in Maassilo gaat door

Podium gaat ook grote pop- en rockconcerten faciliteren

Ingmar Griffioen ,

Rotterdam kiest voor verbouwing van De Nieuwe Oogst in de Maassilo. Het voormalige Urban Culture Podium gaat ook grote pop- en rockconcerten huisvesten om een deel van het WATT-programma op te vangen. De verwachting is dat de verbouwing half november begint en dat in juni 2011 de eerste try-outs plaatsvinden. Voor grote popconcerten overlegt de wethouder met Mojo.

Podium gaat ook grote pop- en rockconcerten faciliteren

Rotterdam kiest toch voor verbouwing van het pand van De Nieuwe Oogst in de Maassilo. Het voormalige Urban Culture Podium gaat ook grote pop- en rockconcerten huisvesten om een deel van de weggevallen WATT-programmering op te vangen. Cultuurwethouder Antoinette Laan (VVD) heeft die besluiten vandaag toegelicht in de betreffende Raadscommissie. De verwachting is dat de verbouwing half november begint en dat in juni 2011 de eerste try-outs plaatsvinden. Voor de grotere popconcerten is de wethouder met Mojo in overleg: "Niet alles kan hier in de Maassilo, maar wel wat."

Nieuwe Oogst-directeur Sam Maipauw is opgelucht, maar heeft de champagne nog niet ontkurkt. "Dat doen we als de eerste steen is geslagen en eigenlijk pas als het podium open is. Maar we zijn heel erg blij dat het besluit genomen is. Het voornaamste is dat we nu vooruit kunnen kijken." Maipauw verwacht na een verbouwing van zes maanden vanaf juni 2011 te kunnen proefdraaien. "Dan kunnen we in september, bij het begin van het nieuwe seizoen, los en open gaan." Voor de verbouwing is 2,4 miljoen euro uitgetrokken. In hoeverre de toezegging om popconcerten te faciliteren een rol heeft gespeeld bij het raadsbesluit weet de directeur niet. "Ik vermoed dat het ons wel heeft geholpen."

De Nieuwe Oogst/Urban Culture Podium is sinds de introductie van het plan eind 2006 rap uitgegroeid tot één van de grootste hoofdpijndossiers in de Rotterdamse politiek. De verbouwing is al meerdere keren uitgesteld, de laatste keer toen wethouder Laan, inmiddels de derde cultuurwethouder op dit dossier, besloot het project te laten onderzoeken en nogmaals aan de raad voor te leggen. Met het besluit om de Maassilo te verbouwen, gaat Laan door op de door het vorige college ingezette koers. "Dit is niet iets dat ik als wethouder zou initiëren, maar wel iets dat ik als wethouder wil voortzetten."

Er zijn drie scenario's onderzocht: 1. De activiteiten van de Nieuwe Oogst helemaal staken, zoals vooral Leefbaar Rotterdam bepleit. 2. De activiteiten continueren, maar zonder het pand in de Maassilo. 3. Doorgaan volgens de eerdere plannen, dus met de verbouwing om de Maassilo geschikt te maken voor exploitatie door De Nieuwe Oogst. Nu er voor drie gekozen is, hoeft Maipauw geen dure apparatuur meer in te huren voor concerten, maar kan De Nieuwe Oogst overgaan tot definitieve aanschaf. De wethouder beloofde zich hard te maken voor een passende exploitatiebijdrage vanuit de gemeente.

Op suggesties van collega commissieleden antwoordde R. Moti (PvdA) dat de Raad wel degelijk een keuze had. "Scenario's 1 en 2 kunnen ook, maar dat gaat wel miljoenen kosten." Inmiddels is er al 350.000 euro voor de verbouwing uitgegeven, volgens Laan aan 'kosten voor architecten, voorbereiding en adviseurs die bij dit soort projecten gebruikelijk zijn'. De wethouder beloofde dat er geen overschrijding op de verbouwingskosten van 2,4 miljoen zou komen. Ook deed ze nog een tweede toezegging: de commissie ontvangt per kwartaal een rapportage over de voortgang van de verbouwing.

De Nieuwe Oogst zou eerst openen tijdens het jongerenjaar (in 2009 was Rotterdam Europese jongerenhoofdstad). Later werd ingezet op 25 september van dit jaar. Dat het podium naar verwachting nog een jaar later opengaat, leidt wel tot een inkomstenderving gaf de wethouder toe. "De Nieuwe Oogst heeft die kosten kunnen opvangen. Ze hebben wel een aantal contracten moeten opzeggen, maar dat heeft geen gevolgen voor de exploitatie."

Leefbaar Rotterdam rekende voor dat De Nieuwe Oogst in 2009 welgeteld zeven talenten had opgespoord en - als je twee festivals niet meerekent - gemiddeld 80 man per voorstelling trok. De partij maakt zich zorgen over de bezettingsgraad van de zaal, die straks volgens directeur Maipauw duizend tot twaalfhonderd man kwijt kan. Wethouder Laan gaf toe dat de bezoekersaantallen nog beter moeten. Maipauw: "We gaan ervan uit dat we na opening jaarlijks 40.000 bezoekers ontvangen, vergelijkbaar met een middelgroot podium als Mezz in Breda. Als je dan ziet dat we tot het eind van dit jaar acht- tot tienduizend bezoekers verwachten, dan doe je het als organisatie zonder verbouwd podium niet slecht."

Verschillende commissieleden plaatsten vraagtekens bij de nieuwe popfunctie van De Nieuwe Oogst. Zo vreest El Ouali (GroenLinks) dat de urban programmering verdrongen wordt. Laan verzekerde dat de nog aan te stellen popprogrammeur alleen in nauw overleg met Maipauw gaat boeken. El Ouali: "Verder vindt GroenLinks het van groot belang dat er op termijn een nieuw poppodium komt. Het kan niet zo zijn dat dit de definitieve oplossing wordt." Wethouder Laan haastte zich om het tijdelijke karakter van de maatregel te benadrukken. "Het gaat erom een deel van de programmering van poppodium WATT tijdelijk op te vangen. We willen in de toekomst een structurele oplossing voor de popscene vinden, maar het kan nog jaren duren voor er een nieuw groot poppodium is."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Rotterdam