Medewerkers RTVDordrecht / DrechtstadFM stappen op

Verschil van inzicht eindigd in opstappen van een grote groep vrijwilligers

Persbericht, ,

Een groep van elf vrijwillige medewerkers van de lokale radiozender DrechtstadFM is opgestapt na een hoogopgelopen verschil van inzicht binnen de omroep. De medewerkers zijn vooral ontevreden over de leidinggevende capaciteiten van twee directieleden en de pas aangetreden programmaleider radio.

Verschil van inzicht eindigd in opstappen van een grote groep vrijwilligers

Een groep van elf vrijwillige medewerkers van de lokale radiozender DrechtstadFM is opgestapt na een hoogopgelopen verschil van inzicht binnen de omroep. De medewerkers zijn vooral ontevreden over de leidinggevende capaciteiten van twee directieleden en de pas aangetreden programmaleider radio. Voor de groep begonnen de conflicten vrij snel nadat in juli 2004 de radiozender weer in eigen beheer werd genomen door het ontbinden van het contract met productiebedrijf Mahony Media Groep. Hierna heeft de ontwikkeling van de zender gedurende een half jaar nagenoeg stilgelegen. In februari 2005 werden enkele enthousiaste vrijwilligers gevraagd de zender op te bouwen en vorm te geven. In een jaar tijd is hier veel tijd en energie ingestoken. Dit heeft voor alle betrokken partijen een zeer goed resultaat opgeleverd. Met vele nieuwe eveneens zeer enthousiaste medewerkers, nieuwe programma’s en zelfs een nieuwe 2e studio om een volledige programmering te kunnen bewerkstelligen. Dit resultaat was voor de directie echter geen reden om eerder gemaakte afspraken na te komen. Per 1 maart 2006 is een nieuwe (betaalde) programmaleider radio aangesteld. Aanvankelijk werd door de directieleden aangegeven dat deze programmaleider ter ondersteuning van de vrijwilligers zou werken en dat de vrijwilligers de, hun eerder toegewezen, taken gewoon konden blijven uitvoeren. In de praktijk echter bleek dat de programmaleider duidelijk zijn stempel drukte op het geheel. De groep vrijwilligers werd geconfronteerd met een programmaleider die volgens hen weinig kennis van radio heeft en op amateuristische wijze leiding probeert te geven. Dit is door hen zowel met de programmaleider zelf als de directie meerdere malen besproken. Taken die op papier duidelijk vastgelegd waren werden in de praktijk door alledrie de (betaalde) leidinggevenden naast zich neergelegd. Zo kon het voorkomen dat medewerkers geschorst of ontslagen werden op onduidelijke gronden, programma’s zomaar moesten stoppen en werden er zonder overleg wijzigingen in de programmering aangebracht. Ook werden de vrijwilligers geconfronteerd met het feit dat er met twee maten gemeten werd, waarbij sommige medewerkers duidelijk een streepje voor hadden bij de programmaleiding. Dit heeft gezorgd voor een enorme tempering in het enthousiasme van deze groep vrijwilligers en bij het opstapelen van de incidenten werd de frustratie binnen de groep steeds groter. De twee directie leden zijn volgens hun functieomschrijving verantwoordelijk voor, onder andere, de lokale radiozender DrechtstadFM. Samen krijgen zij 90.000 euro per jaar aan salaris voor deze, voor hun, parttime baan. Het gaat hierbij om gemeenschapsgeld, de lokale radio en TV (en hun betaalde medewerkers) kan alleen bestaan door subsidiegelden van de gemeente. De opgestapte groep vrijwilligers heeft er grote moeite mee dat zoveel van dat geld gaat naar mensen die niet competent genoeg zijn voor het werk waarvoor ze zijn aangenomen, zij zijn van mening dat er met dit gemeenschapsgeld door andere mensen veel betere resultaten worden behaald. In een laatste poging de radiozender van de ondergang te behoeden is door de vrijwilligers aan de directie het voorstel gedaan hen wederom de verantwoordelijkheid te geven voor de radiozender. De directie weigerde dit echter, met als argument dat men alleen verantwoordelijkheid wenste te leggen bij betaalde medewerkers. Hierdoor is voor de groep vrijwillige medewerkers van DrechtstadFM een onwerkbare situatie ontstaan wat er in geresulteerd heeft dat men zich gezamenlijk gedwongen heeft gevoeld om op te stappen.