Hubert Nauta: ''Vlak voor het ontslag nog constructief gesprek gevoerd''

Oud-directeur spreekt over het faillissement van Simplon en zijn gedwongen vertrek

Tekst: Tsjomme Dijkstra ,

Nu Simplon failliet verklaard is, hoopt men in Groningen dat het podium in 2014 een doorstart maakt. De gemeenteraad heeft uitgesproken daarvoor zijn best te willen doen. Oud-directeur Hubert Nauta is nog steeds ontsteld van het feit dat het tot het faillissement gekomen is. Het faillissement kent volgens hem slechts verliezers, al zou het podium een doorstart maken.

Hubert Nauta werd door het bestuur van Simplon enkele maanden voor het faillissement op non-actief gezet. De rechter oordeelde later dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de financiële problemen van Simplon en voor het ontbreken van een duidelijke visie. 3voor12 groningen sprak met de voormalig directeur over de roerige periode waarin Simplon het faillissement aanvroeg.

U heeft gezegd dat Simplon in de jaren dat u directeur was continu met financiële problemen te maken gehad heeft. Hoe bent u daar in uw periode mee omgegaan?
Nauta: ''Toen ik bij Simplon kwam had het podium al lange tijd een behoorlijk negatief vermogen. In het begin hebben we grof bezuinigd. Daarnaast zijn we ook blijven focussen op de productie, de optredens. Na de eerste jaren stonden we er weer iets beter voor. Maar we hadden geen reserves. Door het bestaande verdienmodel waren we nog steeds crisisgevoelig in de latere jaren, terwijl het podium wel bloeide. Ik vind dat de kern voor Simplon is om een rol te kunnen spelen in de ketenbenadering. Simplon was echt heel goed en belangrijk voor de talentontwikkeling. De crux is dat we daarin veel succes hadden, we kregen er de afgelopen jaren immers prijzen voor. Maar dat we daar niet voldoende steun voor gekregen hebben. Daar ben ik boos over. Om een voorbeeld te geven: weet je dat de Kunstraad van mening is dat culturele instellingen in ieder geval 21% van hun inkomsten zelf moeten verdienen, volgens de principes van cultural governance en het eigen verdienmodel? Weet je waar wij op zaten? We zaten op 64 tot 68 procent aan eigen inkomsten. Naast de drie ton subsidie die wij kregen haalden we zelf zes ton binnen. Ik wil niet zeggen dat het wel wat minder kon, maar wel dat wij als een kleine instelling, crisisgevoelig, in onze situatie meer steun verdiend hadden.''

Eind augustus werd bekendgemaakt dat het bestuur van Simplon u wegens een verschil van inzicht over de te volgen koers van Simplon op non-actief stelde. Later bleek de financiële situatie van Simplon op dat moment al zo slecht dat het faillissement nabij was. Had het ‘verschil van inzicht’ tussen u en het bestuur alles te maken met de noodlijdende situatie waar Simplon intussen in verzeild was?
Nauta: ''Ja. Ons grootste verschil van inzicht vormde toen de houding die het bestuur daarbij enerzijds en ikzelf anderzijds wilde aannemen tegenover de gemeente. Ik was het totaal niet eens met hoe de gemeente met de situatie bij Simplon omging. Ik had het faillissement ten alle tijden willen voorkomen. De gemeente is altijd op de hoogte geweest van de financiële situatie en bleef maar afwachten met ons te helpen. Kort voor het ontslag ben ik met de penningmeester van ons bestuur bij de gemeente geweest. We hebben toen nog een erg constructief gesprek gehad. Het leek erop dat we goede afspraken konden maken over de lening die Simplon aan de gemeente moet betalen. Toen kwam als een donderslag bij heldere hemel die mededeling van het bestuur dat ze mij wilden ontslaan, omdat ze een andere koers wilden blijven volgen. Ik vind dat ze mij daarbij echt niet chic behandeld hebben.''

Die mededeling kwam, ook doordat de andere omstandigheden nog aan het licht moesten komen, als een verrassing voor veel mensen in de Groningse muziekwereld. Simplon trok steeds meer bezoekers en het podium sleepte nominaties voor prijzen in de wacht. Was er langer sprake van ongenoegen tussen bestuursleden of tussen u en het bestuur over de gang van zaken?
Nauta: ''Er was een duidelijk verschil van mening over de nieuwe koers die Simplon zou volgen. Ik had mijn vraagtekens bij de nieuwe plannen van het bestuur. Onze plannen, moet ik wel zeggen. Volgens de plannen hadden wij nog eens enorm moeten bezuinigen. Ik was het daar niet mee eens. Ik vind dat de gemeente een keer echt had moeten bijspringen. Die doet veel te weinig voor de jongerencultuur hier. Ze meet met twee maten wat de cultuursector aangaat. De gemeente pretendeert namelijk wel van alles. Ze zegt bijvoorbeeld dat Groningen een creative industry is en noemt graag de artiesten die hier allemaal gespeeld hebben: Kraantje Pappie, Dope D.O.D. en Noisia. Maar, daar doet zij helemaal niks aan. Ze willen wel oogsten maar niet zaaien. Ter vergelijking: Simplon heeft 40 duizend bezoekers in een jaar, het Noord Nederlands Orkest bijvoorbeeld, één van de grote instellingen, 80 duizend. Het Orkest krijgt jaarlijks liefst zes miljoen euro subsidie, inclusief rijkssubsidie, maar het zijn relatief weinig Stadjers die erheen gaan. Als ik mezelf iets kwalijk neem, is het wel dat ik te bescheiden ben geweest in de opstelling tegenover de gemeente en dat ik die opstelling te lang heb geslikt.''

Is het verhaal Simplon voor u afgerond?
Nauta: ''De rechter heeft uitspraak gedaan. De curator heeft daarop mijn ontslag ingetrokken. Daarom val ik nu onder het faillissement en heb ik geen recht meer op de ontslagvergoeding die de rechter had vastgesteld. Ik ben nog één middag in Simplon geweest om alle spullen op te halen. Daar heb ik daarna nog niet weer naar gekeken. Ik kijk in ieder geval wel uit om weer andermans beleid uit te voeren. Ik ga dat niet meer doen. Dan liever de politiek in.''