3voor12 Gelderland

Exploitatie Luxor moet worden uitbesteed

Kredietaanvraag van 8,2 miljoen is aangenomen

Een meerderheid van de Arnhemse gemeenteraad wil dat het college onderzoekt of de exploitatie van poppodium Luxor kan worden uitbesteed aan een marktpartij. Hierover is in de raadsvergadering van 6 juni volop gepraat. Luxor moet in 2006 zijn deuren weer openen.

In de raadsvergadering van maandag 6 juni ging de Arnhemse raad akkoord met de kredietaanvraag van 8,2 miljoen euro die nodig is voor de verbouwing van Luxor. Alleen de Christen Unie stemde tegen. Het bedrag wordt gedekt door 5 miljoen uit gemeentelijk budget, circa 2,7 miljoen aan Europese en rijkssubsidies en 300.000 euro aan bijdragen van sponsoren.

De raad sprak gisteravond voornamelijk over de exploitatie van Luxor. Die kwam in de raadscommissie van 11 mei ook al naar voren als een groot twijfelpunt. In een motie verzoeken Pro Arnhem, VVD en PvdA en D66 het college de mogelijkheden te onderzoeken om de exploitatie uit te besteden aan het particulier initiatief, ofwel 'de markt'. Uiteraard met inbegrip van de bestaande organisaties en daarbij ook de mogelijkheid de plaatselijke horeca erbij te betrekken. Voor oktober willen de partijen hierover meer duidelijkheid. Een meerderheid van de raad stemde vóór deze motie.

Een motie van D66 en PvdA om een bedrag van 1,8 miljoen euro uit het onderhoudsbudget (vastgoed) te financieren is niet aangenomen. De beide partijen wilden hiermee de haalbare exploitatie van Luxor veilig stellen. Wat de zogenoemde horizontale programmering precies is, is nog niet iedereen duidelijk. Volgens Rob Gast, wethouder van cultuur, moet daar ook niet te veel aan worden vastgehouden. Het referentiemodel gaat wel naar een bepaalde programmering, maar het is een voorbeeld.

"Als er een programmeur komt die het gezicht gaat bepalen voor Luxor, met de identiteit zoals het college het bedoelt, dan krijgt hij daar volledig de vrije hand in", zegt Gast. Zaken als deurbeleid, waar Pro Arnhem over zegt dat dit nog niet aan de orde is geweest, ziet Gast meer als uitvoering van het beleid. Hierover zal de commissie zich nog buigen.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12