In 2017 werd het gebouw aan het Kuiperplein 31 in Ede verbouwd om geschikt te worden gemaakt voor het Centrum voor Popcultuur Ede. Toen de programmering werd gestart, bleek uit geluidsmetingen dat bij sommige evenementen de toegestane geluidsnormen werd overschreden. Een extra, ongeplande, verbouwing was nodig om in het pand alle geplande concerten en activiteiten te kunnen laten doorgaan. De initiatiefnemers van het nieuwe popcentrum geven tekst en uitleg.

Metamorfose

Van buiten is de verandering al zichtbaar, maar eenmaal binnen blijkt hoe groot de metamorfose van het gebouw is geweest. In een moderne, industriële omgeving leggen de grondleggers van het popcentrum Xander van Soelen, Stephan Beumer en Twan Spierings uit hoe het verder gaat, nu bijvoorbeeld sommige dancefeesten vanwege geluidshinder niet kunnen worden georganiseerd. “We kunnen bij de gemeente Ede voor afzonderlijke dance events een ontheffing aanvragen om tot 2.00 uur te mogen doorgaan,” klinkt het strijdbaar uit de mond van Twan. Stephan vult aan dat daar een limiet aan zit. “We willen met de verleende ontheffingen zuinig omgaan, want als ze zijn verbruikt en er meldt zich iemand met een evenement waarvoor een ontheffing noodzakelijk is moeten we die persoon teleurstellen. En dat willen we niet, want we zijn een breed georiënteerd podium waar ook ruimte voor andere initiatieven dan alleen die van ons moet zijn.”

Popcentrum aan het Kuiperplein in Ede

Voldoende inkomsten?

Nu niet de volledige programmering kan worden uitgevoerd, dreigt het Centrum voor Popcultuur inkomsten mis te lopen. Voor het organiseren van bepaalde evenementen zijn er ook andere locaties in Ede, maar hoe zit het met de financiering? “We werken vaak samen met andere organisaties en zoeken daarbij naar financieringsvormen als co-financiering, sponsoring en crowdfunding,” legt Xander uit. “De stad Ede is één groot podium. Het pand is slechts een middel,” roept het drietal in koor. Het trio smijt het geld niet graag over de balk. Van het overbruggingskrediet dat de gemeente verstrekte, is een groot bedrag overgebleven.

Haalbaarheidsonderzoek

Er loopt ook een haalbaarheidsonderzoek, omdat de geplande verbouwing niet voldoende is om aan de geluidsnormen te voldoen. Dat onderzoek is naar verwachting eind maart af. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald of en zo ja, hoe de geplande activiteiten aan het Kuiperplein kunnen worden ontplooid. Alternatieve binnenlocaties zijn er in Ede nauwelijks. Xander, Stephan en Twan willen graag op de huidige locatie blijven en ook een meerderheid in de Edese politiek blijft de ontwikkeling van het popcentrum onverminderd steunen. “Op het stadhuis waren ze eerder bang dat wij de handdoek in de ring zouden gooien, dan andersom,” grapt Stephan. “Maar het moet ook niet te lang duren, anders zijn wij zelf te oud,” vult Xander grijnzend aan. Het blijven spannende tijden.

Xander van Soelen, Twan Spierings en Stephan Beumer

Astrant

Intussen is er ook reuring ontstaan door een Facebookbericht van het drietal. ‘Poppodium Ede stopt!’ Dat blijkt een marketingstunt te zijn, bedacht door Roald Hendertink en Kevin Verwoert van bureau Plot Twist. De twee marketeers, zelf geboren Edenaars en bezoekers van de activiteiten van het popcentrum, wilden hiermee de aandacht vestigen op het nieuwe beeldmerk en de nieuwe naam van het centrum: Astrant! “Die naam is typisch Veluws en betekent ‘brutaal’,” legt Xander uit. “Dat past wel bij ons.” De naam ‘Poppodium Ede’ is nog steeds in het logo verwerkt, maar verdwijnt langzamerhand. “Zo kan het publiek makkelijk wennen aan de nieuwe naam,” aldus Xander.

De nieuwe tegenslag zorgt dus voor verdere vertraging bij de ontwikkeling van Astrant - Poppodium Ede. Met spanning wordt de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek afgewacht. “Wij blijven in ieder geval positief en constructief doorgaan met waar we mee bezig zijn,” zegt Twan. Ook de Edese politiek blijft de initiatiefnemers steunen. Over ongeveer een maand weten we meer.