Stichting PAN terug van nooit weggeweest

PAN-pas, Muziekkliniek, nieuwe website en meer het komende jaar

In januari zijn er flinke veranderingen geweest in stichting PAN: de oefenruimtes werden overgenomen door Merleyn en het projectbureau verhuisde naar Peer Producties. Toch is het niet helemaal stil geweest. Het project Class Dismissed werd succesvol gepresenteerd tijdens de-Affaire. Nu gaat er een nieuw seizoen met projecten en samenwerkingen van start. De hoogste tijd om eens met Paul Hensels te gaan praten over het verleden en de toekomst!

Stichting PAN, Promotie Amateurmuziek Nijmegen, is een begrip in Nijmegen. Wanneer is PAN eigenlijk omtstaan?
Paul Hensels: “In de jaren tachtig is de Muzikantenwinkel begonnen met ondersteuning van
amateurmuzikanten uit Nijmegen. In de begintijd ging het om advies en de organisatie van kleinschalige evenementen. In 1996 zijn de Muzikantenwinkel en popkollektief De Koopvaart gefuseerd tot Stichting PAN. Hierdoor werden advies, organisatie en oefenruimtes samengebracht. De eerste jaren veranderde er weinig ten opzichte van de periode voor de fusie. PAN was een door vrijwilligers gerunde club, waarbij afhankelijk van de kwaliteit en het enthousiasme van de vrijwilligers meer of minder werd georganiseerd.”

“Veel energie werd gestoken in het maandplad Pitch met nieuws, de agenda, interviews en advies voor muzikanten. Door ontwikkelingen in de muziekwereld en in de samenleving, de komst van internet, de wens om een steviger basis te leggen en te zorgen voor meer continuïteit en kwaliteit, is PAN de weg van professionalisering ingeslagen. Er kwamen nieuwe oefenruimtes en een kantoorruimte in de LIMOSkazerne. PAN heeft daar een tiental jaar haar activiteiten verder uitgebouwd met een professioneel oefenruimtebeheer en meerdere projectmedewerkers. Door incompetentie en financieel wanbeleid van het toenmalige bestuur heeft PAN de afgelopen twee jaar in zwaar weer gezeten en is een ingrijpende reorganisatie met hulp van een interim-bestuur noodzakelijk geweest. PAN heeft dit echter weten te overleven.

In januari 2012 is het oefenruimtebeheer overgenomen door Merleyn en het projectgedeelte van PAN is onderdeel geworden van Peer Producties, het cultureel projectenbureau gelieerd aan De Lindenberg. Door het wegvallen van structurele subsidiegelden heeft PAN afscheid moeten nemen van meerdere projectmedewerkers. Voortaan wordt op projectbasis gewerkt en moet PAN zichzelf weten te bedruipen. Dit heeft als gevolg gehad dat we activiteiten en projecten die we voorheen deden deels niet meer kunnen doen of op een andere manier hebben moeten vormgeven. We hebben een half jaar de tijd genomen voor een grondige herziening van onze activiteiten, en er is nu sprake van een PAN nieuwe stijl. Ondersteuning van de Nijmeegse en regionale muziekwereld zal een belangrijke pijler blijven, maar we moeten breder kijken dan dat, willen we door kunnen blijven gaan. Nu is het moment aangebroken dat we naar buiten kunnen komen met een nieuw PAN, waarvan we hopen en verwachten dat deze weer toekomstbestendig is.”

Het nieuwe concertseizoen is weer gestart en het Class Dismissed project is succesvol afgesloten. Wat mogen we de komende tijd gaan verwachten van jullie?
“Vrijdag 9 november gaat de nieuwe website van PAN de lucht in, waarop iedereen kan
zien waar PAN op dit moment mee bezig is. We proberen een of twee grote projecten en indien mogelijk enkele kleinere per jaar te draaien. Na Proef!, Keizersnede en Class Dismissed zijn we begonnen aan het vierde grote hiphopproject in een serie. Deze wordt een cross-over tussen hiphop en live jazz. Onderdelen zijn talentontwikkeling van toptalent uit de Oost-Nederlandse hiphopwereld, de productie van een cd en het organiseren van een landelijke tour na afloop. 

Op het moment werken we aan de ontwikkeling van nieuwe muziekprojecten voor de komende jaren. Verder wordt in projecten samengewerkt met partners in de stad. Voorbeelden daarvan zijn The Dropzone en The Dropzone Lab samen met JC Staddijk, De
Lindenberg Aldenhof en New Arts Experience Nijmegen, Muzikant Aan Zet samen met Nijmegen Colourful City en de nieuwe avond in Merleyn voor Nijmeegse bands en Muziekkliniek voor muzikanten. 

PAN en Oefenruimtes Merleyn hebben de handen ineengeslagen en een nieuwe tweemaandelijkse avond in het leven geroepen voor alle muzikanten, bands, dj’s, hiphopcrews en professionals uit de muziekwereld van Nijmegen en omgeving. Onder de naam Muziekkliniek bieden we een podium voor aanstormend talent uit de Merleyn Oefenruimtes. Elke Muziekkliniekavond beginnen we met een workshop, masterclass of een panel met deskundigen uit de muziekwereld. Elk onderwerp dat met de techniek van muziek maken of de organisatie van het muzikant zijn te maken heeft, kan en zal aan bod gaan komen. Onderwerpen over techniek en organisatie zullen worden afgewisseld, maar het zal altijd gaan over onderwerpen waar bands en muzikanten in de praktijk mee te maken hebben en over kennis die direct kan worden toegepast. 

Ook projecten en klussen in opdracht van derde partijen horen tot de mogelijkheid, zoals Young Skills in opdracht van JC Staddijk voor talentvolle Dukenburgse jongeren en de programmering van De Dag Van Lindenholt. We blijven ons inzetten voor programmering van regionaal talent op Nijmeegse festivals als Oranjepop, Kids 'n' Billies, de-Affaire en Habana. De andere belangrijke tak van de activiteiten van PAN valt onder de noemer talentontwikkeling. Daarbij horen de organisatie van workshops en masterclasses voor muzikanten, bandcoaching en een door ons ontwikkelde cursus Ondernemen En Organisatie Voor Muzikanten. 

Een spiksplinternieuw initiatief is de PAN-pas. Deze is vanaf november 2012 te verkrijgen. Professionals en ondernemers uit de regionale muziekwereld bieden korting of acties aan op vertoon van de PAN-pas. Als tegenprestatie zorgt PAN voor promotie van de organisaties die meedoen aan de PAN-pas. Het is een service voor muzikanten die de activiteiten van PAN willen ondersteunen. De PAN-pas gaat 20 euro per jaar kosten. Muzikanten kunnen op die manier PAN en haar activiteiten steunen en krijgen daar korting of aanbiedingen voor terug. We selecteren onze PAN-paspartners op basis van kwaliteit. De houder van de PAN-pas weet dat hij bij de aangesloten partners kwaliteit en goede service geleverd krijgt."