De broekriem aanhalen met... Oranjepop

"Alle redelijkheid lijkt verdwenen, maar wij laten ons niet uit het veld slaan!"

Redactie 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen ,

Sinds de installatie van kabinet Rutte I verkeert de Nederlandse cultuursector in zwaar weer. Met een beoogde bezuiniging van 200 miljoen dreigt een kaalslag. Eerste stap van het bezuinigingsplan is een forse BTW verhoging op concertkaartjes. 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen spreekt met lokale cultuurmakers over de gevolgen van de maatregelen. Deze keer: Peter Onstein van Oranjepop!

"Alle redelijkheid lijkt verdwenen, maar wij laten ons niet uit het veld slaan!"

Sinds de installatie van kabinet Rutte I pakken zich donkere wolken samen boven de Nederlandse cultuursector. Met een beoogde bezuiniging van 200 miljoen dreigt een kaalslag. Eerste stap van het bezuinigingsplan is een forse BTW verhoging op concertkaartjes. 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen spreekt met lokale cultuurmakers over de gevolgen van de maatregelen. Deze keer spreken we met Peter Onstein, organisator vna Oranjepop, het gratis popfestival met Koninginnedag in Nijmegen. Blijft het festival onder de komende regelgeving in staat een kwalitatief hoge programmering aan te bieden zonder entree te heffen?


Hoe hard worden jullie geraakt door de bezuinigingen op cultuur?

“Vooralsnog lijkt het er op dat wij op korte termijn niet al te veel last gaan hebben van bezuinigingen. De belangrijkste subsidie die wij ontvangen is vanuit de gemeente Nijmegen en van hun uit heb ik vernomen dat er de komende twee jaar geen bezuiniging op ons, toch al bescheiden, budget hoeven te verwachten. De enige korting waarmee wij direct te maken krijgen is dat de geldende indexering (inflatiecorrectie) op onze, voor meerdere jaren toegekende subsidie, voor de komende twee jaar wordt bevroren. Maar dit is eerder een consequentie van de financiële crisis dan van directe bezuinigingen.”

”Hoe de gemeente in de toekomst om zal gaan met bezuinigingen vanuit de overheid is koffiedik kijken. Gelukkig is de subsidie-afhankelijkheid van Oranjepop beperkt. Het overgrote deel van onze inkomsten genereren we zelf. Maar die paar subsidies zijn wel erg belangrijk om onze begroting sluitend te krijgen. Mede hierdoor zijn wij tot op heden in staat gesteld ons festival gratis aan te kunnen bieden. Wellicht dat dit in de toekomst zal veranderen. Misschien dat er wel meer begrip zal ontstaan voor het heffen van entree.”

”De aangekondigde bezuinigingen zullen echter wel hun weerslag hebben op het totale culturele veld. De kans is groot dat artiesten duurder worden; het vinden van externe financiering middels sponsors zal lastiger worden, omdat nog meer partijen een beroep op deze partijen zullen doen. Ook toeleveranciers zouden wel eens duurder kunnen worden omdat overal elders in het circuit de broekriem aangehaald zal worden.”

Denk je dat jullie programmering zal lijden onder de huidige kabinetsplannen?

“Niet direct. Artiesten worden hoogstwaarschijnlijk duurder door de hogere BTW als de heffing daadwerkelijk wordt bekrachtigd. Wij kunnen deze BTW echter aftrekken als voorbelasting op onze ontvangen BTW.”

Kan iedereen straks nog bij Oranjepop terecht voor een goed en betaalbaar festival?

“Daar gaan wij wel van uit, ja. We zijn in ieder geval weer begonnen met de voorbereidingen voor 2011. De 12e editie alweer! Elk jaar is het voor Oranjepop spannend of we voldoende middelen bij elkaar weten te krijgen om de grootste risico's af te dekken. Wat dat betreft is de voortgang van Oranjepop elk jaar weer onzeker. Maar na elf jaar Oranjepop hebben we inmiddels wel een vast publiek aan ons weten te binden en durven we wel bepaalde omzetverwachtingen opnemen in onze begroting."

"Helaas blijkt het voor een – relatief - klein festival als Oranjepop lastig om sponsorpartners te vinden die substantieel kunnen bijdragen. De spoeling zal in de nabije toekomst alleen nog maar dunner worden. Daarom sluiten we niet uit dat er in de toekomst toch een kleine entree geheven zal moeten worden, om behoud en continuïteit te kunnen garanderen, laat staan om mee te kunnen groeien in de duidelijk stijgende behoefte onder het publiek. Het Hunnerpark wordt ooit een keer te klein en willen we blijven voorzien in de behoefte dan zal er op een andere, grotere locatie verder gegroeid moeten worden. En daar gaan natuurlijk extra kosten mee gepaard. Hoe dan ook; wij laten ons niet uit het veld slaan! Wij gaan gewoon lekker door en blijven van Koninginnedag een leuk feestje maken.”

”Wat ik vooral treurig vind is de manier waarop de bezuinigingen tot stand komen. Alle redelijkheid lijkt verdwenen. Er wordt niet op basis van argumenten gehandeld. Cultuur wordt in een negatief daglicht geplaatst en dat zou mogelijk wel eens grotere consequenties kunnen hebben dan alleen de bezuinigingen en het BTW-verhaal.”