Raadscommissie kiest stichting-model voor Luxor Raadscommissie kiest stichting-model voor Luxor

Arnhems poppodium niet in commerciële handen

, Henke Lamers,

Raadscommissie kiest stichting-model voor Luxor

Arnhems poppodium niet in commerciële handen

Henke Lamers, ,

Donderdagavond vergaderde de Arnhemse raadscommissie Cultuur, Educatie en Sport over het beheer en de exploitatie van Luxor. Met aanvullende informatie van de wethouder konden zij een weloverwogen besluit nemen over de definitieve vorm van Luxor. Conclusie? Luxor wordt een stichting.

Arnhems poppodium niet in commerciële handen

'Luctor et Emergo' of: 'Ik worstel en kom boven'. Een passende titel als je bedenkt dat de initiatiefnemers van een nieuw te realiseren poppodium tien jaar geleden al een manifestatie hielden voor een dergelijk podium. In de vergadering van de raadscommissie Cultuur, Educatie en Sport op donderdag 2 februari werd in deze 'worsteling' besloten of de motie 'Luxor et emergo' van de fracties D66, PvdA, VVD en Pro Arnhem als afgedaan kan worden beschouwd. En in normaal Nederlands betekent dat dan zoveel als: er wordt weer een stap gezet in de richting van de realisatie van Luxor als poppodium. In deze motie werd onderzocht of het beheer en de exploitatie van Luxor niet toch in handen moet komen van een commerciële uitbater, in plaats van een stichting. Van Beers (Pro-Arnhem) zei in zijn openingsbetoog tegen het stichting-model: "Je kunt vrijwilligers niet verantwoordelijk houden voor tien kratten bier die in één keer verdwenen zijn!" Dat viel niet in goede aarde. Niet bij de leden van de raadscommissie en al helemaal niet bij de talloze mensen die door de initiatiefnemers van de Jacobiberg, Goudvishal en Cultuurkapel waren opgeroepen om de vergadering bij te wonen. Gekleed in zwarte T-shirts met de tekst 'Luxor - It's now or never' stonden zij hun woordvoerder Johan Slaghuis gespannen bij, terwijl hij zijn betoog vóór het stichting-model hield. Een model waarin er zeven dagen cultuur geprogrammeerd kan worden, in plaats van drie avonden dance of ten-to-ten party's en dan op de middagen nog wat popmuziek. Of zelfs dat Willemeen naar een andere lokatie gestuurd wordt onder de noemer Luxor. Een opmerking die wethouder Gast in een discussie al ter ore kwam. Natuurlijk bestond er binnen een aantal fracties, waaronder CDA en VVD, wel zorg of een stichting de kar financieel kan trekken, maar De Wit van D66 zit daar niet over in: "Met een uitstekende programmering hoef je je over de horeca ook geen zorgen te maken." Er zijn in Nederland al verschillende poppodia in handen van een stichting. Daar blijkt dat dat prima werkt, aldus Slaghuis. En bovendien is het niet de bedoeling dat er een paar vrijwilligers het deurbeleid gaan doen, verzekerde wethouder Gast later nog even voor alle duidelijkheid. In het rondje 'Financiën' kon iedereen zijn of haar zorgen uitspreken of andere vragen stellen. Daarna volgde het onvermijdelijke 'Hoe nu verder?'. Elke partij nam een standpunt in over het al dan niet afgedaan zijn van de motie, en sprak een voorkeur uit over het stichting-model. Onder luid applaus stemden de meeste partijen vóór de stichting en verklaarden de motie als afgedaan. Wel maakte een enkeling nog de opmerking dat de gemeente de programma-eisen en het horeca-gedeelte in de gaten moet houden en de eventuele risico's niet moet laten oplopen. Gast kon afsluiten met de woorden: "Luxor wordt geen stand-alone, krijgt en zorgt voor een brede verweving met educatie en cultureel Arnhem en bovendien heeft Philips al een Luxorlampje ontwikkeld! Kortom..."
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Gelderland