Nijmegen stemt! Deel 2: de resultaten Nijmegen stemt! Deel 2: de resultaten

De lokale popmuziek en de gemeenteraadsverkiezingen

, Chantal v.d. Leest, Freddy Radstaak en Klaas-Jan Grafe,

Nijmegen stemt! Deel 2: de resultaten

De lokale popmuziek en de gemeenteraadsverkiezingen

Chantal v.d. Leest, Freddy Radstaak en Klaas-Jan Grafe, ,

Op 7 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan bepalen we wie de komende vier jaar de besluiten neemt. Ook over de lokale popscene. Alle 3VOOR12/lokaal-redacties zetten de feiten op een rij: wat zijn de problemen, wie beloofde wat en wie hield woord? 3VOOR12/landelijk bundelt de informatie en trekt conclusies. In dit tweede deel lees je de resultaten van de afgelopen vier jaar in Nijmegen.

De lokale popmuziek en de gemeenteraadsverkiezingen

De landelijke pers is de laatste tijd vaak in Nijmegen te vinden. Terwijl de rest van Nederland in 2002 een ruk naar rechts maakte, trad in Nijmegen een volledig links college aan met GroenLinks, PvdA en SP. Nu is het tijd om terug te kijken op de resultaten. In het Collegeakkoord 2002-2006 is vastgelegd dat Nijmegen zich moet blijven profileren als cultuurstad. Als belangrijke punten daarin werden de nieuwbouw voor Doornroosje en de ontwikkeling van culturele broedplaatsen genoemd. Ton Hirdes, GroenLinks-wethouder van Cultuur, is blij met de definitieve keuze voor nieuwbouw van Doornroosje. "Dat is nu op een haar na gevild. We hebben twee belangrijke stappen gezet: de keuze voor de locatie naast het station en de financieringsvorm, waarbij een private partij de nieuwbouw verzorgt en het pand vervolgens verhuurt aan Doornroosje." Hirdes is niet bang dat de private partij over een jaar of tien Doornroosje zomaar op straat zet. "Wij hebben deze mogelijkheid geschapen. Het is aan volgende colleges om de behoefte aan een groot poppodium in te schatten en maatregelen voor het behoud te regelen." Het college heeft voor die vorm gekozen omdat de totale kosten van nieuwbouw niet door de gemeente waren op te brengen. De vorm die Arnhem voor Luxor heeft gekozen - met Europese subsidie - was niet mogelijk. "Bij Luxor gaat het om een verbouwing. Daar gelden heel andere regels voor." Hij is tevreden met de huidige stand van zaken: "Ik vind het fantastisch dat we, in een tijd waarin we sowieso te weinig geld hebben, toch dit hebben kunnen vaststellen voor Doornroosje." Toine Tax, vier jaar geleden de kersverse directeur van Doornroosje, was mede aangenomen met als doel de nieuwbouw te verwezenlijken. Vier jaar later is er in zijn ogen weinig bereikt op politiek gebied. Weliswaar is het stationsplein nu in beeld, maar het gaat nog niet van harte. "Het draagvlak is in de jaren breder geworden. De meerderheid van de partijen is nu voor de huidige koers", aldus Tax. Mochten er echter meer kosten komen, dan is het nog maar de vraag in hoeverre het voorstel nog gesteund wordt. De gemeente heeft namelijk te kampen met tekorten bij Lux en de Keizer Karel Podia en kan dus niet zomaar een pot geld opentrekken. Tax: "Ondanks de beloftes in het collegeakkoord, heeft onenigheid binnen de PvdA vertraging opgeleverd. Niet al hun leden steunen Doornroosje en dat leidde er vaak toe dat voorstellen niet aangenomen werden. Oppositiepartijen als D66 en Stadspartij Nijmegen zijn altijd volmondig voor Doornroosje geweest. Het CDA had altijd wat reserves, maar heeft toch ook voor nieuwbouw gestemd." Wethouder Hirdes had volgens Tax een mission impossible te volbrengen met onder andere een bezuinigingstaakstelling, grote financiële problemen bij LUX en de problematiek van Doornroosje. "Hirdes heeft het moeilijk gehad. Hij heeft een goede inhoudelijke koers gevaren, maar als je door een partij uit de eigen coalitie wordt tegengewerkt, dan krijg je het moeilijk. Hij had misschien wat dreigender taal mogen uitslaan en zich sterker kunnen opstellen. Maar zelfs dan weet je niet of het anders zou zijn gelopen." Godfried Verstegen van De Affaire is teleurgesteld over de afgelopen vier jaar. "Dit was eigenlijk ons droomcollege, maar dat is toch anders uitgepakt. Want om te zeggen dat het zo verfrissend was, nee! Ons grootste probleem is op dit moment de Donjon. Die heeft er het afgelopen jaar voor gezorgd dat we ruim een kwart minder opbrengst hadden, waardoor we nu dik in de rode cijfers staan. En hij blijft nu ook nog eens een jaar langer staan en er zijn plannen voor herbouw! Het college vindt het imago naar buiten toe kennelijk belangrijker dan wat er ín de stad gebeurt. En dat is erg jammer." De financiële problemen van De Affaire liggen buiten de macht van de wethouder. Hirdes: "Tijdens de Vierdaagseweek gaat alles via één organisatie, het Actief Comité Binnenstad. Dat weet De Affaire ook. Dan is het niet aan de gemeente om daarnaast nog eens individuele evenementen te subsidiëren." Dat de Donjon roet in het eten gooit en sterk op de inkomsten van De Affaire drukt, is wat Hirdes betreft reden voor compensatie: "Het festival heeft er op een andere plek ruimte bijgekregen. Dat compenseert al. Voor de financiële gevolgen vind ik dat De Affaire moet aankloppen bij de organisatie die de Donjon er heeft neergezet. Zij zijn daar verantwoordelijk voor." Hirdes adviseert tegen de herbouw van de Donjon: "Als ik over de Waalbrug rijd, ziet het er prachtig uit. Maar het park zelf heeft zijn intimiteit verloren door die enorme toren." Verstegen had graag gezien dat dit college de stroperigheid uit de besluitvorming had gehaald: "Het is toch niet te geloven dat bijvoorbeeld Emporium, een waardevolle aanwinst voor de stad, op het allerlaatste moment naar een andere locatie moet omdat de gemeente de procedures voor de vergunningaanvraag maar niet kan versnellen? Dat maakt het klimaat voor evenementen in Nijmegen er niet beter op." Ook Oranjepop heeft te lang moeten wachten op de afwijzing van de vergunning om het festival onder de Waalbrug te organiseren en moet alle zeilen bijzetten om nog op tijd een andere locatie te vinden. Tot slot werd afgelopen donderdag in de gemeenteraad een voorstel aangenomen waarmee de Grote Broek door middel van een bestemmingsplan wordt gelegaliseerd. Begonnen als een kraakpand heeft de Grote Broek zich ontwikkeld tot een culturele broedplaats. Bij de behandeling van het onderwerp bleken de grote tegenstellingen bij de partijen. Terwijl SP, GroenLinks en PvdA het volmondig eens waren, waren VVD en CDA het meest fel in hun pleidooi tegen de legalisering: "Hiermee beloon je het kraken. Jarenlang gebeuren er dingen in strijd met de wet en nu ga je het ineens legaliseren?" De VVD ziet liever detailhandel op deze locatie. En zo laat het linkse gemeentebestuur drie weken voor de verkiezingen toch nog even duidelijk zien waar het voor staat.
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Gelderland