Een Heineken Music Hall in Arnhem?

Argumenten van de tegenstanders van een poppodium in Luxor

Redactie 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen, ,

Op de redactie van 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen kwam een persbericht binnen van Jan Damen van de plaatselijke politieke partij Pro Arnhem. Hierin waarschuwt hij opnieuw dat een poppodium in Luxor niet haalbaar is. Toch wel heel opmerkelijk dat juist de voormalig eigenaar van Luxor fel gekant is tegen een poppodium in 'zijn' Luxor. 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen weerlegt zijn argumenten.

Argumenten van de tegenstanders van een poppodium in Luxor

Jan Damen van de plaatselijke politieke partij Pro Arnhem heeft een eigen plan ontwikkeld. Hij wil de Rijnhal verbouwen tot een megadisco annex concertzaal: Olympia. Hij probeert nu opnieuw met diverse zwakke argumenten duidelijk te maken dat Arnhem geen kleinschalig poppodium nodig heeft maar een nieuwe 'Heineken Music Hall'. Het liefst naast het Gelredome, met een capaciteit van 3000 man. Maar een gesubsidieerde Heineken Music Hall, bestaat die al? Nee, natuurlijk niet. De HMH is puur commercieel. Is dat wat de gemeente Arnhem wil? Nee, de gemeente Arnhem wil zorgen voor een basisvoorziening voor de popcultuur. Zodat ook kleinschalige initiatieven mogelijk zijn. De kleinere podia kunnen volgens Damen slechts bestaan omdat ze subsidie krijgen. (Politieke partijen worden trouwens net zo goed gesubsidieerd anders overleven ze ook niet. Dat betekent nog niet dat ze geen bestaansrecht hebben. Maar dit terzijde.) Er zijn vele voorbeelden te noemen van succesvolle 'kleine' volwaardige poppodia in Nederland. Neem de Mezz in Breda en Het Paard in Den Haag, pas verbouwd en succesvol. Kijk naar het Burgerweeshuis, Willem Twee en Doornroosje. Er is in Nederland juist geen plaats voor nog drie 013's of HMH's. Damen refereert in zijn persbericht tegen Luxor verder aan berichtgevingen en onderzoeken (onder meer Nova, 20 november 2004) die uit zouden wijzen dat het publiek voor poppodia snel vergrijst en dat het jongere publiek steeds minder de weg naar de poppodia weet te vinden. Het plan voor een poppodium in Luxor zou daarom achterhaald zijn. Nova blijkt achteraf echter volledig verkeerd geïnformeerd te zijn. Uit onderzoek van het buro Signo & S blijkt juist dat het publiek voor popmuziek nog steeds toeneemt. Het publiek wordt wel ouder, maar niet omdat jongeren wegblijven. Het betreft juist een verbreding van het publiek doordat er steeds meer oudere jongeren de poppodia bezoeken. Het publiek is daardoor juist alleen maar gegroeid. Damen stelt dat veel jongeren er tegenwoordig voor kiezen om naar de grotere commerciële zalen in Duitsland te gaan. Waarschijnlijk heeft hij het dan alleen over dance/house/trance-publiek, want het Nederlandse publiek bezoekt nauwelijks concerten in Duitsland. En hier gaat het juist helemaal niet om. Het gaat om middelgrote bands in een middelgrote zaal in een middelgrote stad, waarbij de culturele inslag het belangrijkste is. Niet de commerciële. Damen denkt bovendien dat er niet genoeg bezoekers zijn voor een klein podium. (Dat is ook onderzocht en aantoonbaar niet waar.) Maar waar is de logica als je een tekort aan bezoekers wilt oplossen door grotere zalen neer te zetten?! Hoeveel optredens had Madonna in verschillende steden Nederland? En U2 en tranceheld Tiësto? Juist twee optredens in één stad in één megazaal. Kortom, wat we nodig hebben in Nederland zijn een paar grote zalen en een heleboel kleine, gezellige, laagdrempelige Luxors.