LUX wacht op Dag des Oordeels LUX wacht op Dag des Oordeels

Uitspraak B&W op 13 januari

, Mischa Bijenhof,

LUX wacht op Dag des Oordeels

Uitspraak B&W op 13 januari

Mischa Bijenhof, ,

De directie en het personeel van LUX zullen tijdens de jaarwisseling wellicht minder scheutig met de champagne knallen dan in voorgaande jaren. Op 13 januari doet het Nijmeegse college van B&W uitspraak over de toekomst van het noodlijdende cultureel centrum, dat ten onder dreigt te gaan aan zijn eigen succes. "Momenteel plegen we verschrikkelijke roofbouw op LUX."

Uitspraak B&W op 13 januari

LUX beleeft zware tijden. In drie jaar tijd heeft het centrum voor film, theater en debat een tekort opgebouwd van bijna een half miljoen. Dit ondanks behoorlijke bezoekersaantallen. Intussen heeft LUX een extern bureau ingehuurd dat onderzoekt waar eventueel op bezuinigd kan worden zonder het programma te laten verschralen. Directeur Ted Chiaradia: "We hebben zelf onlangs al een brandbrief naar de gemeenteraad gestuurd waarin we stelden dat het allemaal te lang duurt. Omdat we toch verder moeten hebben we besloten om tot en met mei niks te veranderen aan de programmering. Het theaterprogramma blijft tot mei gewoon bestaan, maar of het ook daarna ook nog kan, hangt van de gemeente af. We gaan al wel vast schrappen in het muziekprogramma." Om de begroting enigszins op orde te krijgen is het budget voor PR en marketing al fors teruggeschroefd. Een kortetermijnoplossing, die op de lange duur echter funest kan uitpakken, beseft Chiaradia. "Momenteel plegen we verschrikkelijke roofbouw op LUX als cultureel centrum. Als we in de huidige vorm willen doorgaan moeten er in elk geval tonnen subsidie bij. Als dat niet gebeurt, dan moeten we straks verder als een 'gewoon' filmhuis met een horeca-gelegenheid." Wrang, temeer daar het theatergedeelte van LUX loopt als een trein. "De bezoekersaantallen zijn het afgelopen jaar verdubbeld. Uiteraard is dat voor ons een sterk wapen in de onderhandelingen met de gemeente." Een ander terugkerend thema in de discussies over LUX is de torenhoge huur, die het centrum al sinds de opening als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. "Het probleem is dat LUX te klein is om echt commercieel te zijn", legt Chiaradia uit. "We betalen jaarlijks 550.000 euro aan huur, maar met alle kosten voor inrichting, onderhoud en schoonmaken komt het totale bedrag op bijna 1,2 miljoen. Dus de gemeentelijke subsidie van 1,15 miljoen is er al doorheen voordat we ook maar iets gedaan hebben." Er is Chiaradia veel aan gelegen om het fabeltje te ontkrachten dat het theater- en muziekprogramma van LUX gefinancierd kan worden met in inkomsten van de film en horeca. Chiaradia is dan ook gepikeerd over uitlatingen van SP-raadslid Wilma van Nispen, die stelt dat LUX door 'slimmer te werken' veel geld kan besparen. "Dat is een makkelijke manier om te zeggen dat we theater en muziek moeten afstoten, maar daar heb ik de gemeente niet voor nodig, dat kan ik zelf ook wel. Er moet een oplossing komen waar we op de lange termijn mee verder kunnen. Alles ligt nu bij de gemeente, maar ik schat de kans op een goede afloop op vijftig procent." Wordt ongetwijfeld vervolgd. Foto: Pierino Smaniotto
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Gelderland