FEM is afgeleid van female, feminisme maar ook van het Friese ‘famke’. Een wereldwijde kwestie toegepast op de lokale popcultuur. Het gaat over de positie van de vrouw binnen de creatieve sector. Er komt een online platform waarop wij onszelf onder andere zichtbaar maken voor pop-organisaties, kunstinstellingen, podia en festivals. In deze column vertel ik je over dit project en de totstandkoming daarvan

Op 21 mei komt het nieuwe online platform FEM online. Een project opgezet door mij, Murel Fijnvandraat, dat bijdraagt aan de zichtbaarheid van vrouwen in de Friese creatieve sector. Er komen video’s op zoals een virtuele expositie, er komen portretten op, er is ruimte voor columns en een pagina met media waar maandelijks werk van vrouwelijke makers op wordt uitgelicht. Deze zichtbaarheid is er voor popculturele organisaties, kunstinstellingen, podia en festivals maar ook om de vrouwen op het platform neer te zetten als rolmodellen voor een volgende generatie makers.

Eerlijkheidshalve gebiedt mij te zeggen dat ik de term ‘makers’ mooi maar ook moeilijk vind. De term makers lijkt namelijk te buigen naar een trend. Iedereen wordt een maker genoemd in de creatieve sector, dat klinkt logisch als je iets ‘maakt’ maar voelt ook alsof het beestje geen naam kan krijgen. Toch houd ik mij voor het platform wel bij dit begrip, omdat er makers weergegeven gaan worden van verschillende disciplines.

Omdat ik mede door mijn redacteurschap bij 3VOOR12 Friesland een goed beeld denk te hebben van wat zich hier op cultureel gebied afspeelt, kwam het thema vrouwen in de creatieve sector naar boven. Want na een analyse waaruit blijkt dat slechts 14% van alle muziek in Friesland in 2020 uitgebracht is door een vrouw, dacht ik: hier kan ik iets mee.
Door een podium of platform te geven aan de Friese vrouwelijke artiesten hoop je op een sneeuwbaleffect waardoor er meer rolmodellen worden gecreëerd. Toch gaat het mij vooral om die zichtbaarheid. Er moeten meer vrouwen zichtbaar gemaakt worden waardoor we elkaar en een nieuwe generatie kunnen inspireren en zo als vrouwen bij elkaar, een grote rol gaan spelen in de lokale popcultuur.

Het is naïef om te denken dat het wereldwijde probleem van de achtergestelde positie van de vrouw, niet van toepassing is op Friesland.

Er gebeurt veel in Friesland maar het wereldje is ook klein. Iedereen heeft wel een keer met elkaar te maken, helemaal binnen de culturele en creatieve sector. Daarom zou je denken dat je ook als vrouw in deze sector makkelijk naar boven komt drijven en dezelfde kansen krijgt als de mannen. Maar het is naïef om te denken dat het wereldwijde probleem van de achtergestelde positie van de vrouw, niet van toepassing is op Friesland.
Dit platform, FEM, is voor de vrouw als individu uit de gehele creatieve sector. Makers van poëzie, muziek, kunst, film en fotografie. Meer disciplines, zijn meer rolmodellen en geeft inspiratie aan jonge meiden om binnen het werkveld te kiezen voor het creatieve pad.

Één van de onderdelen op dit platform wordt mede mogelijk gemaakt door MiniLab Live. MiniLab Live steunt jonge cultuurmakers uit het Noorden die de uitvoering van hun project wegens de huidige omstandigheden moeten omgooien. Door een financiële bijdrage kan zo’n project toch plaatsvinden en online het publiek bereiken. In samenwerking met een heleboel mooie mensen wordt er een virtuele expositie gemaakt, hierover later meer. Als je op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen rondom het platform kan je mij volgen op insta FEM.platform.