Dubbelinterview met NEXT Dubbelinterview met NEXT

Academiestudenten presenteren zich

, Tekst: Femke Jaarsma

Dubbelinterview met NEXT

Academiestudenten presenteren zich

Tekst: Femke Jaarsma ,

De Academie voor Popcultuur (AvP) in Leeuwarden organiseert alweer voor de vierde keer het evenement NEXT. Propedeusestudenten van de Academie deden onderzoek naar subculturen in de popcultuur. Hun bevindingen presenteren ze op dinsdag 26 en woensdag 27 januari in Poppodium Romein.

Academiestudenten presenteren zich

De Academie voor Popcultuur (AvP) in Leeuwarden organiseert alweer voor de vierde keer het evenement NEXT. Propedeusestudenten van de Academie deden onderzoek naar subculturen in de popcultuur. Hun bevindingen presenteren ze op dinsdag 26 en woensdag 27 januari in Poppodium Romein. Wat is NEXT nou eigenlijk? Een gesprek met Henkdrik Jan Vermeulen, coördinator propedeuse aan de Academie en Cor Giesing, docent aan de Academie.

Dit is de vierde editie van NEXT. Hoe is het project ontstaan en wat voor functie heeft het binnen (de opleidingen aan) de Academie?
Cor: ‘Het idee is destijds ontstaan vanuit het competentiegerichte onderwijs dat hier aangeboden wordt. Aan de hand van (gesimuleerde) praktijkopdrachten wordt gewerkt aan verschillende activiteiten die een popartiest onderneemt bij het uitoefenen van zijn beroep. De propedeusefase bestaat uit vier blokken van tien weken. In ieder blok wordt in teams van vijf studenten gewerkt aan een project. NEXT is één van die vier projecten.’

Hendrik Jan: ‘In ieder project worden verschillende kerntaken geoefend. Deze projecten staan centraal in de propedeuse. Al het onderwijs staat 'in dienst' van het uitvoeren van de kerntaken binnen het project. Studenten moeten dus aantonen dat ze de (vastgestelde) competenties beheersen door middel van activiteiten in het project.’

Is er met het NEXT project ook de intentie om meer aandacht te genereren voor de Academie voor Popcultuur?
Hendrik Jan: ‘Met alle uitingen van de Academie proberen we aandacht te genereren. Om de naam van de Academie te profileren maar ook om een omgevingsgerichte houding bij studenten aan te wakkeren. In NEXT staan de kerntaken 'het verkennen van trends en ontwikkelingen' en 'een concept vertalen naar een ontwerp' centraal. In feite gaat het om onderzoek doen, iets dat steeds belangrijker wordt binnen HBO onderwijs. Daarnaast gaat het om het vertalen van de conclusies van het onderzoek naar een artistiek ontwerp.’

Wat is het doel achter Next?
Cor: ‘Het doel is dat de studenten inzicht krijgen in de huidige popcultuur en deze verkennen aan de hand van vijf subculturen. Iedere subcultuur is onder de loep genomen door twee teams.’

Hendrik Jan: ‘Subculturen spelen een belangrijke rol binnen de popcultuur. Veel trends ontstaan ook vanuit deze subculturen. Daarom zijn actuele subculturen onderwerp van dit onderzoek. Het doel is om middels onderzoek een onderbouwde visie op de 'next trend' binnen de gekozen subcultuur te ontwikkelen.’

Cor: ‘Op de NEXT-avonden in Romein presenteren de groepen deze toekomstvisies. Ze maken hierbij gebruik van film, muziek, theater en video-installaties.’

Volgend jaar weer een NEXT festival met nieuwe subculturen? Of raken de subculturen langzaam op?
Cor: ‘In principe kun je volgend jaar weer nieuwe subculturen verwachten. On to the next niet waar? Elk jaar worden ze gekozen aan de hand van een aantal voorwaarden zoals: is het een subcultuur? Wat zijn de huidige trends binnen de popcultuur op dit moment? Is het relevant en leuk voor de studenten?’

Hendrik Jan: ‘Het idee voor de projecten is ontwikkeld door een team van AvP-docenten en wordt ieder jaar herzien en aangescherpt. Dit team bespreekt de suggesties en stelt de subculturen vast. Ieder jaar verschillen de subculturen, al komen een aantal vaker terug.’

Waarom moeten we op 26 en 27 januari in grote getalen naar Romein togen?
Cor: ‘Bezoekers krijgen per avond vijf spetterende shows te zien en te horen. De creativiteit en het enthousiasme zal er vanaf spatten! Elke avond wordt afgesloten door een gerenommeerde surprise-act die het dak eraf blaast. De shit rockt als een malle en de entree is gratis. Wat wil je nog meer?’

Hendrik Jan: ‘De studenten van de Academie behoren tot de top van het noordelijk poptalent. Naast entertainment kun je dus zien, horen en ervaren wat de toekomst van popcultuur in het noorden is. Je kunt van deze studenten een verrassende kijk op toekomstige ontwikkelingen verwachten. Deze presenteren ze in een intense performance. Ben je geïnteresseerd in popcultuur en trends? Dan is ON TO THE NEXT een niet te missen evenement!’

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Friesland