Buma-directeur beklaagt zich bij Melkweg in open brief Buma-directeur beklaagt zich bij Melkweg in open brief

Programmeur Van Luijn sprak volgens Melkweg op eigen titel

, Redactie 3voor12

Buma-directeur beklaagt zich bij Melkweg in open brief

Programmeur Van Luijn sprak volgens Melkweg op eigen titel

Redactie 3voor12 ,

Melkweg-programmeur John van Luijn bezigt een aantal pittige uitspraken in een interview deze week op 3voor12. De uitspraken aan het adres van Buma zijn de auteursrechtenorganisatie volledig in het verkeerde gat geschoten. In een open brief doet Buma Cultuur-directeur Frank Helmink zijn beklag bij de directie van de Melkweg over de "schadelijke en schandelijke beschuldigingen". De Melkweg laat weten dat Van Luijn "de uitspraken geheel op persoonlijke titel" heeft gedaan. Dit terwijl hij namens 3voor12 wel degelijk in die functie is benaderd en het interview ook in de Melkweg plaatsvond.

De brief van Helmink. De volledige reactie van de Melkweg staat onderaan.

'Open brief aan de directie van De Melkweg - Amsterdam

Recent werd ik gewezen op een publicatie op de website www.3voor12.nl waarin John van Luijn wordt geïnterviewd. Het staat de heer Van Luijn geheel vrij om uit naam van zijn functie als programmeur van De Melkweg zijn mening te geven over de meest uiteenlopende zaken. Maar waar de heer Van Luijn de grenzen van het betamelijk overschrijdt, is de passage waarin Buma van een aantal ernstige zaken wordt beschuldigd. In het licht van de toon en aanleiding van dit interview een meer dan betreurenswaardige situatie, temeer daar de uitspraken uitermate kwalijk en schadelijk van aard zijn. Reden ook dit niet zomaar te laten passeren.

Allereerst gesteld dat de heer Van Luijn wordt geïnterviewd vanwege zijn prominente en identiteitsbepalende rol als programmeur van De Melkweg en niet omdat hij werkzaam is in de door hem zelf gememoreerde broodfabriek. Hij vertegenwoordigt hiermee dus De Melkweg en niet de heer Van Luijn. Bovendien ergert de heer Van Luijn zich nadrukkelijk aan het gegeven dat schijnbaar typisch is voor veel media: 'er wordt maar wat geroepen zonder kennis van zaken', zo laat het artikel weten:
Van 3voor12:
Smsje. "Eikel". Het is vier uur 's nachts en John van Luijn heeft het prikkelende artikel over de Melkweg gelezen dat twee weken daarvoor op 3voor12 verscheen. Hij was op vakantie, verklaart hij een dag later, vandaar dat zijn reactie een beetje laat was. Ja, geeft hij toe, hij heeft gelachen om een paar rake punten uit het artikel, maar er stond ook heel wat in dat hij belachelijk vond. Het hek tussen de twee zalen bijvoorbeeld, denk je echt dat dat weg kan? In veel gevallen heeft de zaal daar zelf niet eens iets over te vinden, het moet gewoon dicht. Typisch voor veel media: er wordt maar wat geroepen, zonder kennis van zaken. "Ik sprak vandaag nog iemand die er niets van begreep dat ik met jou ga praten. Wat, die idioot die al die achterlijke stukjes schrijft? En dat was nog maar een gematigde reactie."


Niet alleen onbegrijpelijk maar ook ontoelaatbaar zijn de uitspraken die later volgen over de auteursrechtenorganisatie Buma. Het volgende citaat is afkomstig uit hetzelfde interview op 3voor12:
Het is een van de stokpaardjes van Van Luijn: subsidie levert zelden iets goeds op. Hij bekijkt popmuziek liefst vanuit een arbeidersperspectief. "Je krijgt ook geen subsidie als je in een broodfabriek staat. Gewoon werken en je brood verkopen, daarna krijg je je geld. Muziek is een uit de hand gelopen hobby, waarvoor men vroeg of laat meent recht te hebben op geld. Als dat niet uit de markt komt, dan moet er subsidie komen. Het is bijvoorbeeld kwalijk dat het Holland Festival zoveel subsidie krijgt dat ze veel te veel geld kunnen bieden voor pop-acts. Zo ontstaat marktvervalsing. De club verliest een show, en de manager aan de andere kant van de oceaan denkt dat ie jarenlang te weinig gekregen heeft. Buma doet het ook: zij stelen geld van de clubs, dat ze zogenaamd niet allemaal legaal kunnen doorsluizen. Nadat ze er eerst zelf auto's en huizen van gekocht hebben, gaan ze zelf feestjes als Buma Rotterdam Beats organiseren. Ik noem dat gelegaliseerde mafiatrucjes."

De heer Van Luijn zal ongetwijfeld staan voor zijn uitspraken, maar ze berokkenen niet alleen De Melkweg schade, maar vooral Buma en de ruim 22.000 aangesloten leden. Voor alle duidelijkheid; Buma is een vereniging die meer dan 22.000 auteurs, tekstschrijvers en muziekuitgevers als lid vertegenwoordigt. Buma regelt op basis van een exclusieve door de overheid verstrekte licentie een vergoeding voor openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde werken voor alle bij haar aangesloten leden. Een deel van deze leden zijn ook uitvoerend artiest, maar een groot aantal van de leden is dat ook niet. Buma int voor al haar leden geld - dus ook van De Melkweg als gebruiker - voor openbaarmaking en keert dit vervolgens uit aan de rechthebbenden. Auteurs, tekstschrijvers en muziekuitgevers dus. Gemeten naar Europese maatstaven en in vergelijking met overige Europese auteursrechtenorganisaties doet Buma dit uitermate servicegericht en zonder meer kostenefficiënt.

De heer Van Luijn beweert echter dat 'Buma geld steelt van clubs', en dat dit vervolgens 'niet allemaal legaal wordt doorgesluisd'. Ook beweert Van Luijn dat 'ze er zelf eerst huizen en auto's van kopen'. Wie er precies worden bedoeld met 'ze', blijft in het ongewisse. Zijn het alle 22.000 leden? Of alleen de directie? Of het bestuur? Deze aantijgingen zijn niet alleen flagrant onjuist, maar ook nog eens zeer kwalijk, grievend en uitermate schadelijk voor de vereniging Buma en al haar leden.

Daarnaast is de heer Van Luijn de mening toegedaan dat het is schandelijk is dat Buma zelf feestjes als Buma Rotterdam Beats organiseert en kwalificeert de bemoeienissen zelfs als 'gelegaliseerde mafiatrucjes'. Voor alle duidelijkheid; Buma is geen commercieel bedrijf of een kantoor, maar een vereniging waarin de leden het beleid bepalen. Waarin de leden controle hebben. Zij kiezen het bestuur en stellen de directie aan. In het beleid is opgenomen,  dus door de leden bepaald en goedgekeurd, dat een deel van het geïnde geld wordt aangewend voor de promotie van het gebruik van Nederlands copyright en van Nederlandse muziek. In zowel binnen- als buitenland. Alle activiteiten op dat gebied worden inhoud en vorm gegeven door de Stichting Buma Cultuur. Zodoende is Buma via Buma Cultuur betrokken bij uiteenlopende evenementen waarin zij of participeert, ondersteuning verleent of zelf initiator is. Denk inderdaad aan Buma Rotterdam Beats, maar ook Buma NL, Buma Music in Motion, Buma Rocks, Jazzdag, Muzikantendagen, Eurosonic Noorderslag. Allemaal evenementen die tot doel hebben een positieve bijdrage te leveren het zichtbaar en hoorbaar maken van muziek uit Nederland. Al deze evenementen afdoen als 'feestjes' slaat de plank volledig mis, want al deze evenementen dragen nu juist als kenmerk dat er altijd een inhoudelijke component aanwezig is. Door middel van educatie (Muzikantendagen), lezingen, panels, discussies, keynotes etc dragen al deze evenementen bij aan de uitwisseling van kennis en ervaring en zijn ze als netwerkmomenten van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de Nederlandse muziekcultuur in al haar facetten. Van dance tot rock en van volksmuziek tot de muziek van multimediacomponisten. Daarnaast investeert Buma middels de Buma Music Academy fors in de terugkeer van muziekonderwijs op middelbare scholen.

Een evenement is nog onvermeld gebleven en dat is het Amsterdam Dance Event. Inmiddels uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende dance evenementen wereldwijd. Buma Cultuur en ADE-directeur Richard Zijlma hebben dit evenement gemaakt tot wat het nu is. ADE zorgt tevens voor een enorme toestroom van muziekfans en professionals die de clubs en zalen bevolken op de vijf dagen dat ADE de stad Amsterdam kleurt. En De Melkweg is daar dus ook onderdeel van. Hoe zich dat verhoudt tot de ernstige beschuldiging van de heer Van Luijn is mij een raadsel.

Het moge duidelijk zijn dat de beschuldigingen als uitermate ernstig worden ervaren. Schadelijk en schandelijk. Een vereniging beschuldigen van 'stelen van clubs', 'het niet doorsluizen van gelden', een vorm van zelf verrijking ('er zelf huizen en auto's van kopen' - waarbij het normaal is dat mensen van hun salaris naast kleding en eten ook een huis en/of een auto kopen) en 'gelegaliseerde mafiapraktijken', vraagt om een reactie. Niet alleen van de direct betrokkene zelf, maar ook van de directie van De Melkweg. Immers, Van Luijn wordt uit hoofde van zijn functie bij De Melkweg geïnterviewd.

Benieuwd naar de reactie van De Melkweg en het voorstel om een en ander te corrigeren, verblijf ik,

Groetend,

Frank Helmink
Directeur Buma Cultuur

Reactie Melkweg:

"Het interview met John van Luijn op 3voor12 was geheel op persoonlijke titel. De in het interview gedane uitspraken vertegenwoordigen niet de mening van (de directie van) de Melkweg. De stelling van Frank Helmink dat Van Luijn uit hoofde van zijn functie bij de Melkweg wordt geïnterviewd is dan ook niet correct.
De Melkweg heeft sinds jaren een goede samenwerkingsrelatie met BUMA en is partner van ADE. Onderlinge afstemming tussen onze organisaties vindt plaats in direct contact en niet via de media."

Reactie Frank Helmink
Buma-directeur Helmink reageert op die laatste zin: "Dat beleid moeten ze dan eerst eens met hun medewerkers bespreken. Ik vind het een gotspe dat ze zich verschuilen achter de persoonlijke titel van John. Iedereen kan zien dat dit een interview is met de al 26 jaar bij de Melkweg werkende Van Luijn. Dan heb je als Melkweg ook wat recht te zetten als je een partner in de media zo onderpist. Dat de Melkweg dit niet in het openbaar wil doen, maar achter gesloten deuren, is wat vreemd omdat ik volgens mij in een medium voor stelende dief en maffialid wordt uitgemaakt."
 

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12