SENA: "Geen onderscheid tussen tentdoek en bakstenen"

Rechtenorganisatie voert strijd met dance-organisatoren

Atze de Vrieze ,

Een rechtszaak tussen SENA en grote dance-organisatoren als ID&T en Monumental was onvermijdelijk. Dat vindt Markus Bos, directievoorzitter dan de naburige rechtenorganisatie. "Jarenlang is onderhandeld met de dance-organisatoren. Op zeker moment kun je in redelijke harmonie concluderen dat je er niet uit gaat komen. Dan moet je de rechter vragen een uitspraak te doen."

Inzet is het bedrag dat SENA int op grote dance-festivals als Awakenings, XO Live en Mysteryland, vanwege het afspelen van beschermd materiaal. De grote-dance organisatoren zijn het al jaren oneens met het tarief dat SENA voor ogen heeft, niet in de laatste plaats omdat het volgens hen veel hoger ligt dan het tarief dat clubs betalen. "Het beeld dat ze schetsen klopt niet", zegt Bos. "Zij doen een voorstel, 10,32 cent per bezoeker, wij denken dat 1,5% tot 3% van de toegangsprijs redelijk is. Uitgaande van de gemiddelde toegangsprijs van 50 euro praat je dan over 75 cent tot 1,50 euro. Dat ligt inderdaad flink uit elkaar. Zij hebben zelf uitgerekend dat discotheken die 10,32 cent betalen, maar die berekening klopt niet. Clubs betalen op dit moment een vast bedrag voor een aantal openstellingen per jaar, geen vast bedrag per bezoeker of percentage van de ticketprijs."

De woede van dance-organisatoren over ongelijke behandeling is bovendien onterecht, vindt Markus Bos. "Wij maken geen onderscheid tussen tentdoek en bakstenen, zoals ze dat mooi formuleren. Feit is dat de dance-organisatoren op dit moment geen overeenstemming met SENA hebben, de discotheken wel. Daar is al een SENA-licentie die doorgaans via Koninklijke Horeca Nederland loopt." Zo gauw de deal met grote festivals rond is wil SENA ook naar de oude regeling voor discotheken kijken. Daar heeft de rechtenorganisatie ook een percentage in gedachten als het om vergelijkbare dance evenementen gaat waarbij hogere entreeprijzen worden gevraagd.

SENA vindt ook dat dance-organisatoren niet moeten mopperen over het feit dat nog geen overeenkomst met DJ Monitor gesloten is, een organisatie die scant welke platen er exact gedraaid worden op grote feesten. "Op dit moment betaalt SENA nog helemaal niets uit, omdat er geen overeenkomst is. Wij hebben enkel een voorschotbetaling ontvangen op basis van die 10,32 cent. We hebben wel een test gedaan op twintig grote events, waaruit blijkt dat grotendeels beschermd materiaal gedraaid wordt, iets dat door dance-organisatoren bestreden wordt. Maar uiteindelijk is het niet aan ons om een deal te sluiten met DJ Monitor. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatoren om bij SENA lijsten aan te leveren van de gespeelde fonogrammen. Willen zij dat liever door SENA laten doen, dan moet het tarief omhoog."