Leden Buma/Stemra boos over oprotpremie oud-directeur

“Bizar om iemand zeven ton mee te geven en geheimhouding af te spreken”

Erik Zwennes ,

Gisteren werd bekend dat de zeven ton die Cees van Rij, voormalig directeur juridische zaken van Buma/Stemra, ontving na zijn vertrek bij de rechtenorganisatie in 2011 een oprotpremie betreft. Het bedrag is niet door een kantonrechter toegewezen en nooit goedgekeurd door de leden. Over de reden van zijn vertrek blijven beide partijen zwijgen. Vandaag wordt duidelijk dat de leden verbolgen zijn over de gang van zaken en een verklaring eisen.

“De leden hebben twee jaar geleden niet voor niets voor een tweekoppige directie gekozen”, zegt Erwin Angad-Gaur van de grootste belangenvereniging Ntb, met bijna drieduizend leden. “Het is niet aan het bestuur of de zittende directie om daarover anders te besluiten. Bij een bedrijf met de omvang van Buma/Stemra is een meerkoppige directie ons inziens een logische keuze binnen goede checks and balances.” In 2011 werd in de Buma/Stemra ledenvergadering, op voordracht van de Ntb, een motie tot snelle verbetering van governance en betere checks and balances aangenomen. “Het is uiteraard vrij onbegrijpelijk dat vervolgens minder dan twee maanden na die jaarvergadering van 2011, tegen de statuten in en zonder de leden te raadplegen, een directeur werd ontslagen en dat de leden dat nu via de jaarrekening moeten vernemen.”

Ook Caspar de Kiefte, bestuurder bij FNV Kiem, maakt zich zorgen over de transparantie bij Buma/Stemra. “Je krijgt het gevoel van een directie die kijkt hoe ver het kan gaan. Wat kan men maken voordat de ledenvergadering echt de tanden laat zien.” De Kiefte erkent dat er historisch gezien weinig dreiging uitgaat van de ledenvergadering. “Er moet veel gebeuren, willen de leden echt stevige stappen zetten. En die leden moeten dan ook nog op één lijn zitten. Dan moeten ze ook nog eens tegen de wil van de aanwezige bestuurders door willen en kunnen zetten. Die meerderheid moet dus een stevige en eenduidige wil hebben, en daar niet vanaf te brengen zijn. Dat is lastig.” De Kiefte geeft aan dat FNV Kiem/BV Pop regelmatig zijn leden oproept om in grote getalen op te dagen bij de algemene vergaderingen. “Je zult gewoon met velen moeten zijn, om niet een kleine minderheid de dienst uit te laten maken.”

De belangengroepen winden zich niet alleen op over de manier waarop het ontslag van Van Rij is gegaan, maar ook over de oprotpremie. De Kiefte: “Buma/Stemra lijkt geen goede zaak te hebben tegen Van Rij, anders krijgt hij niet zoveel mee.” Angad-Gaur deelt deze visie en ergert zich aan het zwijgen van de partijen. “Het is bizar om de betreffende persoon zeven ton mee te geven en daarover geheimhouding af te spreken. Je kunt je niet verschuilen achter een dergelijke overeenkomst en weigeren verantwoording af te leggen aan je leden. Het vertrouwen in verbetering van transparantie en correcte besluitvormingsprocessen bij Buma/Stemra wordt hierdoor wederom flink geschaad. Zo werk je niet aan vertrouwen in de organisatie.” Volgens De Kiefte ontstaat het beeld van een directeur die liever alleen in het zadel zit. “Je kunt niet eenzijdig afwijken van afspraken met je leden, omdat je liever niet iemand naast je hebt zitten.”  

De Ntb roept het bestuur van Buma/Stemra op om alsnog het ontslag te agenderen voor de jaarvergadering en volledige verantwoording af te leggen. Daarnaast roepen de leden Buma/Stemra op om de besluitvorming van 2010 te respecteren en via een open sollicatieprocedure zo spoedig mogelijk de ontstane vacature in te vullen. Angad-Gaur: “Dit is ook van belang omdat bij de jaarvergadering in mei over nieuwe statuten gestemd moet worden, die moeten zorgen voor verbetering in de besluitvormingsprocessen. Het bestuur heeft de leden het vertrouwen gevraagd om het proces op deze manier in te gaan. Als het bestuur nu niet laat zien dat men zich ook aan statutaire bepalingen houdt, wordt het moeilijk vertrouwen in dat proces te houden. Wat hebben afspraken, of uitspraken in de jaarvergadering, dan immers voor waarde?”