EU: ACTA toch in stemming in juni

Onderzoek Europees Hof geannuleerd

Ingmar Griffioen ,

Het Europees Parlement gaat toch stemmen over het omstreden ACTA verdrag. Ondanks grootscheepse protesten door heel Europa (bijna 2,5 miljoen handtekeningen), meerdere landen die tegen ratificatie zijn en ook ondanks een recent aangekondigd onderzoek van het Europese Hof van Justitie komt ACTA gewoon volgens planning in stemming. In juni nemen de Europarlementariƫrs een definitieve beslissing over het anti-piraterijverdrag.

EP vond ACTA onderzoek onnodig en te lang duren: verdrag niet voorgelegd aan Europees Hof

De stemming over het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)zou uitgesteld worden, omdat de Europese Commissie een uitspraak van het Europese Hof van Justitie wilde afwachten. Het onderzoek van het Hof moest uitwijzen in hoeverre het felbetwiste verdrag de burgerrechten zou schenden. Europees Commissaris Karel De Gucht van Handel legde in februari uit: "We willen het hoogste Europese Hof vragen om ACTA te toetsen aan de EU's fundamentele rechten en vrijheden, zoals vrijheid van meningsuiting en informatie."

Het Europees Parlement gelooft zelf niet dat ACTA de privacy en andere burgerrechten bedreigt, maar dat is niet de belangrijkste reden dat ze toetsing door het Hof nu afwijst. Onderzoek door het hof zou een tot twee jaar kunnen vergen en dat is de politici te gortig. Het verzoek om onderzoek is opgeschort, nadat een overgrote meerderheid van het internationaal handelscomité (onderdeel van het Europees Parlement) zich tegen het voorstel uitsprak: 21 leden stemden tegen en 5 leden voor.

Daarmee is de kous nog niet af. Webwereld meldt dat de parlementaire rapporteur van het parlement op 25 april zijn eerste bevindingen over ACTA presenteert. Zijn voorlopige rapport gaat de basis vormen voor het definitieve oordeel van de Commissie voor Handel. Die commissie komt vervolgens met een definitief voorstel en stemadvies aan het Europees Parlement. Dat zal naar verwachting eind mei zijn, waarna de Europarlementariërs in juni over het ACTA-verdrag stemmen.

Als het parlement in meerderheid voor invoering stemt, zijn de laatste hordes nog niet genomen voor het anti-piraterijverdrag. Meerdere Europese landen waaronder Polen, Duitsland en Tsjechië hebben al laten weten (voorlopig) tegen ratificatie te zijn en ook een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer is tegen. Meerderheid Tweede Kamer tegen ratificatie ACTA. Een motie van GroenLinks, D66, PvdA en SP die opriep om het verdrag niet te tekenen totdat 'overduidelijk vaststaat dat het niet in strijd is met de grondrechten' werd ook gesteund door de PVV. Minister Verhagen wilde het oordeel van het Europese Hof afwachten en ook de Raad van State om advies vragen.