'Door Buma buitengesloten componisten' richten nieuwe belangenvereniging op

VCTN wordt grootste NL belangenorganisatie componisten en tekstdichters

Ingmar Griffioen ,

Nederland is een nieuwe belangenvereniging voor muziekauteurs rijker. De Vereniging Componisten en Tekstdichters Ntb (VCTN) is meteen de grootste van Nederland, volgens de Ntb, vakbond voor musici en auteurs. "We voelden ons onvoldoende vertegenwoordigd binnen Buma/Stemra", reageert Ntb-secretaris Erwin Angad-Gaur. Sterker: de Ntb is volgens Angad-Gaur door Buma bewust "buiten de deur gehouden". De Ntb stelt dat "Buma/Stemra belangenorganisaties die niet 'louter muziekauteurs' verenigen uitsluit van het recht op subsidie en het recht op het doen van bestuursvoordrachten."

Aanvraag Ntb voor erkenning als auteursberoepvereniging afgewezen

De nieuwe organisatie moet de bij de Ntb aangesloten leden vertegenwoordigen "in belangrijke discussies rond het auteursrecht en de broodnodige reorganisatie van Buma/Stemra". Ook nieuwe leden kunnen zich vanaf eind van deze week aanmelden. De VCTN is naar eigen zeggen "zeker niet tegen bestaande collega-organisaties of tegen Buma/Stemra gericht". De oprichting komt echter wel voort uit het gevoel buitengesloten te worden. De Ntb diende een verzoek in tot erkenning als auteursberoepvereniging bij Buma. Dit om niet alleen mee te praten over bestuurlijke hervorming, maar ook om kandidaten te mogen aandragen voor de verkiezingen van het Buma/Stemra-bestuur en de nieuwe Buma/Stemra-ledenraad. De Ntb ontving daarop in februari vorig jaar een afwijzingsbrief, die door toenmalig voorzitter Konrad Boehmer ondertekend is en in het bezit van 3voor12 is.

Buma herziet reglement na ontvangst aanvraag Ntb
Uit de brief en het bijgevoegde oude en nieuwe reglement (voor erkenningscriteria Auteursberoepsverenigingen) blijkt volgens Angad-Gaur dat het Buma-bestuur "na de aanmelding van de Ntb het reglement nog 'iets verduidelijkt' (lees: in ons nadeel gewijzigd) heeft". Inderdaad schrijft Boehmer in de brief dat de besturen van Buma en Stemra de erkenningscriteria hebben herzien. De brief toont aan dat de herziening na ontvangst van de aanmelding is gebeurd. "De herziening betreft een verduidelijking van de criteria dat de leden van verzoeker moeten bestaan uit componisten en tekstdichters en dat verzoeker hun belangen moet behartigen. De besturen van Buma en Stemra hebben dit uitgangspunt nog wat willen verduidelijken door toe te voegen dat het moet gaan om het behartigen van belangen van "uitsluitend" componisten en/of tekstdichters."

Dat de Ntb ook dansers en acteurs vertegenwoordigt, was de reden voor de afwijzing van de aanvraag. "Hoezeer de besturen ook het nut en belang inzien van en waardering hebben voor de werkzaamheden van uw Ntb mede voor bij Buma/Stemra aangesloten componisten en tekstdichters menen zij het verzoek niet te kunnen honoreren, omdat uw Ntb niet voldoet aan de 'Erkenningscriteria voor Auteurs Beroepsverenigingen'."

Klacht bij College van Toezicht op Auteursrechtenorganisaties
De Ntb diende daarop een klacht in bij het door staatssecretaris Teeven in het leven geroepen College van Toezicht op Auteursrechtenorganisaties (CvTA). Dat CvTA oordeelde volgens Angad-Gaur eind 2011 "in een advies aan Buma/Stemra dat "in de nieuwe bestuursstructuur er zorg voor moet worden gedragen dat een dergelijk reglement niet door belanghebbenden kan worden opgesteld (om belangenverstrengeling of in ieder geval de schijn daarvan te voorkomen) en dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. Buma/Stemra heeft daarna de reglementen ingetrokken tot er een nieuw reglement was." Dat nieuwe reglement bevat nog altijd de 'verduidelijking', een van de redenen voor Ntb om de klacht bij het CvTA te handhaven. Uit vrees dat de afhandeling teveel tijd gaat kosten, besloot het Ntb congres vorig jaar al tot oprichting van de VCTN.

Erwin Angad-Gaur geeft toe dat de VCTN een beetje een one issue partij is. "De VCTN gaat wel als afdeling van de Ntb fungeren, maar we stoppen er niet mee als we van het College van Toezicht gelijk krijgen. Nu de vereniging eenmaal bestaat, met eigen statuten, een eigen jaarvergadering en een eigen bestuur, zullen we uiteraard de komende maanden ook eigen activiteiten gaan organiseren. Hoewel de VCTN in zekere zin uit een negatieve situatie geboren is willen we van de mogelijkheden van een eigen auteursorganisatie gebruik maken om onze dienstverlening voor auteurs nog beter te maken. Elk nadeel heb zijn voordeel, om Johan Cruijff te citeren."