Franse EU-rapporteur noemt ACTA 'poppenkast' en treedt af

Politicus hekelt druk om verdrag snel te ratificeren

Atze de Vrieze ,

De Franse politicus Kader Arif heeft zijn taak als ACTA-rapporteur in de commissie voor internationale handel neergelegd. De Europarlementariër heeft principiële bezwaren tegen het anti-piraterij verdrag, dat de komende maanden door het Europees Parlement beoordeeld moet worden. De Europese Commissie heeft vandaag in Tokio een handtekening op het document gezet. 22 van de 27 landen ondertekenden. Nederland zou ook tekenen, maar door een probleem met de volmacht voor de ambassadeur kon dat niet doorgaan. Verwacht wordt dat de handtekening alsnog volgt.

De Europese Commissie is dus al akkoord, nu moeten de parlementen van de 27 lidstaten en het Europees Parlement nog instemmen. Vier commissies in Brussel zullen zich de komende maanden over het rapport buigen, alvorens het Europees Parlement plenair zal stemmen. De commissie internationale handel is de belangrijkste van de vier. De onvrede van Arif zit hem vooral in de totstandkoming van het document. "Er is geen rekening gehouden met het maatschappelijk belang, er was een gebrek aan transparantie vanaf het begin van de onderhandelingen. Keer op keer werd de ondertekening uitgesteld, zonder enige vorm van uitleg. Op verzoeken van het Europees Parlement werd niet in gegaan, ondanks dat ze in verschillende resoluties werden weergegeven." 

Verder krijgt de sociaal-democraat een vieze smaak in zijn mond van de druk die hij als rapporteur ervaart om het rapport snel goed te keuren. "Ik zie ongekende manoeuvres vanuit de rechterkant van het Parlement om de overeenkomst snel goed te keuren, voor het publiek gewaarschuwd is. Daarmee wordt in feite het Europees Parlement beroofd van zijn recht op vrije meningsuiting en van de instrumenten waarover zij beschikt om aan de legitieme eisen van de burger te voldoen."

De Europese Commissie stelt dat de zorgen om ACTA onterecht zijn, omdat het verdrag niets verandert aan de geldende wetten in de Europese landen. Arif ziet dat anders. Hij denkt dat ACTA wel degelijk de burgerlijke vrijheden aantast en verantwoordelijkheden oplegt aan internet providers. "Deze overeenkomst kan grote gevolgen hebben op het leven van onze burgers, en toch is er alles aan gedaan om te voorkomen dat het Europees Parlement er iets over te zeggen heeft. Vandaag, bij de indiening van mijn rapport, wil ik een sterk signaal afgeven en het publiek waarschuwen over deze onaanvaardbare situatie. Ik zal niet deelnemen aan deze poppenkast."