"Buma/Stemra probeert bestuursleden mond te snoeren"

Ntb ontevreden over voorgestelde bestuurshervorming

Atze de Vrieze ,

Donderdag 16 februari vergaderen de leden van Buma/Stemra over de nieuwe bestuursstructuur. Onder druk van media en politiek moet dat leiden tot een transparanter bestuur leiden. Maar artiestenbond Ntb is nog lang niet tevreden over het voorstel dat er nu ligt. Daarnaast vindt Erwin Angad-Gaur (Ntb) het kwalijk dat de stukken te laat beschikbaar gesteld zijn aan de leden. Niet twee weken voor de vergadering, zoals statutair vastgelegd, maar slechts een week. "Het is complexe materie, die enige voorbereiding vraagt. In deze vorm mag men zich afvragen of dit als een verbetering of verslechtering moet worden gezien. Van meer openheid lijkt sowieso bepaald geen sprake."

Eind december werd voormalig Hoofdofficier van Justitie Leo de Wit aangesteld als onafhankelijk interim-voorzitter van het Buma/Stemra bestuur. Een stap in de goede richting voor voorstanders van een transparanter bestuur van de auteursrechtenorganisatie, was het idee. 16 februari moet die beweging verder vorm gegeven worden in de vorm van een nieuwe bestuursstructuur. Op dit moment hebben Buma en Stemra ieder een bestuur van twaalf personen. Volgens het voorstel, dat tijdens de Algemene Ledenvergadering op tafel komt, moet dat teruggebracht worden tot een enkel bestuur van twaalf personen en een Ledenraad. Ook moet er een gedragscode komen, waarin bestuursleden onder meer beloven de schijn van belangenverstrengeling te allen tijde te voorkomen.

Dat lijkt een flinke stap, maar Erwin Angad-Gaur van belangenvereniging Ntb is er niet tevreden mee. "Twaalf mensen is nog steeds een grote groep. Zo blijft de kans groot dat er een inner circle blijft bestaan die makkelijker toegang heeft tot de directie." Angad-Gaur maakt zich nog drukker over een aantal andere zaken in de voorstellen. Zo zal een speciale BenoemingsAdviesCommissie (BAC) ingesteld worden die zich bezighoudt met de voordracht van nieuwe bestuursleden. In die commissie zitten niet alleen de onafhankelijk voorzitter van het bestuur, twee auteurs en een uitgever, maar ook de directeur. "Dat is raar, want het bestuur is er juist om de directie te controleren. Op deze manier kan de directievoorzitter onwelgevallige kandidaten blokkeren. Dat lijkt me niet de bedoeling."

Ook is Angad-Gaur huiverig voor een bepaling in de nieuwe gedragscode voor bestuursleden, die bepaalt dat zij na besluitvorming met één mond dienen te spreken. "Tot nu toe was er geen gedragscode, wat eigenlijk raar was. Op zichzelf is zo'n gedragscode geen slechte zaak, maar dit vind ik een erg slecht idee. Buma/Stemra probeert zo bestuursleden de mond te snoeren. Het kritische interview met Henk Westbroek en Hans Kosterman in de Volkskrant bijvoorbeeld zou volgens deze regels niet meer plaats kunnen vinden. Een bestuurslid zou zich niet uit mogen spreken als een ander bestuurslid in opspraak komt, zoals onlangs gebeurde met Jochem Gerrits. Ook komt het in de praktijk nog wel eens voor dat verschillende partijen het oneens zijn over een bepaald onderwerp. Neem het downloadverbod: het bestuur heeft in meerderheid besloten dat Buma/Stemra dat plan steunt. Zouden tegenstanders zich dan in de media niet meer tegen de plannen uit mogen spreken?"

Buma/Stemra wil op dit moment niet reageren op vragen over het nieuwe bestuursmodel. De organisatie zegt de discussie niet voor de leden te willen voeren, en belooft dat directievoorzitter Hein van der Ree en bestuursvoorzitter Leo de Wit donderdag na de Algemene Ledenvergadering beschikbaar zijn voor vragen over ieder onderwerp.