ITGWO12: Geen stichtelijke wijsheden op de zondagochtend bij Volgens Nederland

Cocktail van redevoeringen, verhalen en muziek

Tekst Obe Alkema, Foto's Jort Klarenbeek ,

Voor diepgang op Into The Great Wide Open moet je bij Volgens Nederland zijn. Diverse sprekers geven hun ongerepte reflectie op de samenleving en op de wereldse gang van zaken. De een zingt een lied, de ander houdt een redevoering. En dat alles in de kerk op het Sportveld.

Dan verwacht je dat er een religieus tintje aan zal zitten, maar dat is geenszins het geval. Alleen voorganger Stijn Sieckelink spreekt het publiek stichtelijk en bemoedigend toe. “Nederige dienaar”, zo betitelt hij het zelf. Hij heeft het onder meer over vrij zijn. “Want hier alleen op het eiland zijn we vrij. Ver weg van benepen politieke analyses die de rest van het land gegijzeld houden.” En Sieckelink gaat nog een stapje verder: “En het is minder erg als er een bom op het holle land valt, omdat wij hier fantastische sprekers hebben.”

Simone van Saarloos vertelt over de dood van God en het post-postmodernisme. Ze betitelt het als een “recycleperiode” om dingen uit het verleden eigentijds te hergebruiken. Ze praat voluit over vrijheid en hekelt de Nederlandse staat en vooral de gate rondom Badr en Estelle. Daarna komt Bojan Bajic aan het woord. Meer dan tien jaar geleden gestrand op Vlieland en hij vindt overal hartjes. Hij laat allerlei foto’s zien met een klein onderschrift, maar het raakt kant noch wal. Hij draagt geen visie over. Dat doet de filosoof Bas Heijne wel. Hij pleit ervoor de huidige idealen te herformuleren. Begin daarvoor bij jezelf en zorg ervoor dat je draagvlak voor je idealen krijgt. Natuurlijk komen de verkiezingen ook nog even aan bod: “het zal niets uitmaken wat er uit de verkiezingen komt.” Maartje Wortel leest een kort verhaal voor met haar gebruikelijke pseudo-onverschillige houding. Als laatste komt Marjolijn van Heemstra aan het woord. Ze vertelt over “de eerste wereldburger”, Gary Davis. Zonder paspoort woont hij nabij een vliegveld in Amerika. Tijdens de Tweede Wereldoorlog een begenadigd acteur, maar ook bommenwerper. Na de oorlog kwam de tijd van zelfreflectie en kreeg hij honderdduizenden volgers als vredesactivist.

Deze zware historische en filosofische uiteenzettingen worden luchtig omlijst met muziek. Janne Schra opent prachtig met teder pianospel en even later voegt Typhoon zich bij haar om te rappen over een tweede kans en het credo om alles uit het leven te halen. Spinvis doet twee liedjes die met de toekomst te maken hebben, Overvecht en Heel Goed Nieuws. Hij doet ook nog even stichtelijk door de Duitse dichter Rilke aan te halen: “Lang voordat de toekomst geschiedt, is het al in je geplant.” Dave von Raven van The Kik leidt de ochtend uit met een hoopvol liedje voor Nederland.

Nee, geen luchtige poespas zo op de zondagochtend. Maar ook geen preken of stichtelijke wijsheden. Meer een andere blik op de actualiteit. Gegoten in een cocktail van redevoeringen, verhalen en muziek. Dat komt goed over bij Heijne en Van Saarloos. Minder geslaagd is het bij Bajic en Wortel. Toch is dit voor volgend jaar voor herhaling vatbaar.