Buma/Stemra op zoek naar een onafhankelijke voorzitter Buma/Stemra op zoek naar een onafhankelijke voorzitter

Rechtenorganisatie zet stap richting 'integer bestuur'

, Timo Pisart

Buma/Stemra op zoek naar een onafhankelijke voorzitter

Rechtenorganisatie zet stap richting 'integer bestuur'

Timo Pisart ,

Buma/Stemra gaat op zoek naar een onafhankelijke voorzitter. Dat laat de rechtenorganisatie vandaag weten middels een persbericht. Eerder diende de Ntb tijdens de algemene ledenvergadering moties in om het bestuur te herstructureren. In het eerste kwartaal van 2012 zal Buma/Stemra met een concreet voorstel komen met hoofdlijnen voor een nieuwe bestuursstructuur.

Rechtenorganisatie zet stap richting 'integer bestuur'

Buma/Stemra gaat op zoek naar een onafhankelijke voorzitter. Dat laat de rechtenorganisatie vandaag weten middels een persbericht. Op 23 mei diende de Nederlandse toonkunstenaarsbond (Ntb) tijdens de algemene ledenvergadering moties in om het bestuur te herstructureren. In het eerste kwartaal van 2012 zal Buma/Stemra met een concreet voorstel komen met hoofdlijnen voor een nieuwe bestuursstructuur.

Dit is een eerste stap richting de richtlijnen van integer besturen, opgesteld door VOICE, de brancheorganisatie van collectieve beheersorganisaties. "Een van de facetten van die richtlijnen is dat er onafhankelijke elementen in het bestuur zouden moeten zitten", legt Erwin Angad-Gaur van Ntb uit. "Dat is zeker van belang bij organisaties waar verschillende bloedgroepen in het bestuur zitten. Bij Buma/Stemra is dat uiteraard het geval, met muziekauteurs en muziekuitgevers. Een onafhankelijke voorzitter zal dus geen geschiedenis hebben als auteur of uitgever, maar een expert, topbestuurder uit het bedrijfsleven of oud-politicus zijn. Deze voorzitter kan de bestuurlijke orde handhaven zonder gelinkt te zijn aan een specifieke achterban."

"Als er bijvoorbeeld een belangenconflict ontstaat, kan men dat melden bij de voorzitter. Die bepaalt dan dat de belangenhebbende niet mag meestemmen, of de stem naar de voorzitter gaat. Ook zal deze in de gaten houden of de juiste informatie wordt gepresenteerd op basis waarvan de keuzes worden gemaakt."

Niet alleen zal er een onafhankelijke voorzitter komen, ook wordt nadrukkelijk de hele bestuurs- en medezeggenschapsstructuur van Buma/Stemra onder de loep genomen. Angad-Gaur: "Het is niet uitgesloten dat dat leidt tot nog meer onafhankelijke elementen in het bestuur, dat zouden wij een goed idee vinden."

In het eerste kwartaal van 2012 zal Buma/Stemra het voorstel voor de nieuwe organisatiestructuur presenteren tijdens een algemene ledenvergadering, indien deze wordt aangenomen zal het bestuur in de loop van dat jaar worden hergestructureerd. Hoewel Angad-Gaur te spreken is over de zorgvuldige aanpak, is hij van mening dat de rechtenorganisatie de moties voortvarender had kunnen behandelen. "Deze zijn in mei met urgentie uitgesproken tijdens de jaarvergadering, terwijl men pas na de vakantie is gaan nadenken wat er precies mee te doen. In de motie wordt gevraagd om een extra jaarvergadering nog dit kalenderjaar met alleen dit onderwerp. Het is jammer dat nu pas de wielen in beweging gaan, maar het belangrijkste is dat het onderwerp nu op de agenda staat, en dat deze echt tot verbeteringen zal leiden."

Update: Bas Erlings van Buma/Stemra laat weten dat de rechtenorganisatie meteen na de algemene ledenvergadering in mei al met de moties aan de slag is gegaan. "Daarom kunnen we nu ook al een tijdslijn presenteren en hiermee naar buiten komen."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12