Daling in muziekactiviteiten en bezoekers op Nederlandse poppodia in 2010 Daling in muziekactiviteiten en bezoekers op Nederlandse poppodia in 2010

Behoedzamer beleid al voor de bezuinigingen en de btw-verhoging ingezet

, Christiaan Walraven

Daling in muziekactiviteiten en bezoekers op Nederlandse poppodia in 2010

Behoedzamer beleid al voor de bezuinigingen en de btw-verhoging ingezet

Christiaan Walraven ,

In de jaarlijkse publicatie 'Poppodia in cijfers 2010' van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) werd vandaag bekend gemaakt dat de programmering van popmuziek, diversiteit van het programma-aanbod en de kansen voor jong en onbekend talent in 2010 zijn afgenomen. Er was sprake van een afname van 7% van het aantal muziekactiviteiten en een daling van 8% op de bezoekersaantallen. Daar tegenover stond een toename van besloten verhuur van de podia en een beter gezamenlijk financieel resultaat.

Behoedzamer beleid al voor de bezuinigingen en de btw-verhoging ingezet

In de jaarlijkse publicatie 'Poppodia in cijfers 2010' van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) werd vandaag bekend gemaakt dat de programmering van popmuziek, diversiteit van het programma-aanbod en de kansen voor jong en onbekend talent in 2010 zijn afgenomen. Er was sprake van een afname van 7% van het aantal muziekactiviteiten en een daling van 8% op de bezoekersaantallen. Daar tegenover stond een toename van besloten verhuur van de podia en een beter gezamenlijk financieel resultaat.

Deze resultaten laten zien dat de poppodia hun nieuwe, behoedzamere beleid al voor de bezuinigingen en de btw-verhoging hebben ingezet door minder risico te nemen en voorzichtiger te boeken. De verhoogde besloten verhuur zorgt voor minder afhankelijkheid van inkomsten opgebracht door reguliere bezoekers. De afgelopen jaren stijgen de gemiddelde programmakosten door toenemende gages voor artiesten en daarmee de gemiddelde entreeprijs sneller dan de koopkracht en inflatie, laat de VNPF weten. Hierdoor neemt het concertbezoek af.

"De stijging van entreeprijzen en daling van concertbezoek in 2010 worden door de btw-verhoging in 2011 alleen maar versterkt. Het publiek kan geld maar één keer uitgeven en de concurrentiepositie ten opzichte van andere uitgaansvormen en vrijetijdsbestedingen verslechtert", aldus de VNPF. "De btw-verhoging, de stapeling van de bezuinigingen op overheidsfinanciering en de gevolgen van de economische crisis leiden tot verdere uitholling van de artistiek inhoudelijke functie van poppodia. Minder speelmogelijkheden voor nieuw en (nog) onbekend talent betekent een verschraling van het aanbod. De inhoudelijk innovatieve taak van poppodia en daardoor de diversiteit van het gepresenteerde, komt verder onder druk te staan."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12