Nederland.fm vs Buma/Stemra: rechter wil geen uitspraak doen

Auteursrechtenorganisatie reageert teleurgesteld

Atze de Vrieze ,

De strijd tussen radioportal Nederland.fm en Buma/Stemra eindigt voorlopig onbeslist. De auteursrechtenorganisatie spande een kort geding aan, omdat de website radiostreams van grote radiozenders verzamelt zonder daarvoor een licentie te betalen. De rechter weigert zich inhoudelijk over de zaak in te laten, omdat hij het spoedeisende karakter niet erkent.

Auteursrechtenorganisatie reageert teleurgesteld

De strijd tussen radioportal Nederland.fm en Buma/Stemra eindigt voorlopig onbeslist. De auteursrechtenorganisatie spande een kort geding aan, omdat de website radiostreams van grote radiozenders verzamelt zonder daarvoor een licentie te betalen. De rechter weigert zich inhoudelijk over de zaak in te laten, omdat hij het spoedeisende karakter niet erkent (uitspraak als pdf). Een van de doorslaggevende verklaringen daarbij is dat Buma in het voortraject zelf al eens een lange radiostilte liet vallen, tussen september 2009 en juli 2010.

Daarmee wint Nederland.fm de eerste slag in de juridische strijd. Het bedrijf had om niet-ontvankelijkheidsverklaring gevraagd. Buma/Stemra reageert verbaasd. “De rechter heeft geen uitspraak gedaan omdat hij meent dat het spoedeisende karakter ontbreekt. Buma/Stemra is van mening dat een inbreuk op het auteursrecht altijd spoedeisend is en gaat zich nu beraden op de vervolgstappen.”

Buma/Stemra doet de laatste jaren serieuze pogingen om meer grip te krijgen op muziekgebruik op internet. Met dat doel werd eind 2009 de brochure Fair Play gelanceerd, met een aantal nieuwe licenties. De beruchte YouTube-tax ging uiteindelijk (voorlopig) niet door, maar professionele organisaties die geld verdienen met muziek kunnen wel een rekening tegemoet zien. Buma/Stemra vindt dat auteurs recht hebben op tien procent van de omzet van Nederland.fm en soortgelijke radioportals. Die radioportals verenigden zich naar aanleiding van de rechtszaak op actiewebsite link-vrij.nl. Zij vinden dat hun radiostreams niets anders zijn dan een hyperlink of een YouTube-embed.