Collectief online muziekbeheer of heropvoeding consument? Collectief online muziekbeheer of heropvoeding consument?

Effectief aanpakken ISP's lukt niet zonder downloadverbod

, Christiaan Walraven

Collectief online muziekbeheer of heropvoeding consument?

Effectief aanpakken ISP's lukt niet zonder downloadverbod

Christiaan Walraven ,

In de afgelopen jaren wordt er steeds meer gediscussieerd over het downloaden van illegaal materiaal en de afgelopen tijd wordt het woord downloadverbod vaker en vaker in de mond genomen. De Consumentenbond, en de muziekvakbonden Ntb en FNV Kiem presenteerden eind vorig jaar een alternatief, waarover vanmiddag op de Eurosonic Noorderslag Conference gediscussieerd wordt.

Effectief aanpakken ISP's lukt niet zonder downloadverbod

In de afgelopen jaren wordt er steeds meer gediscussieerd over het downloaden van illegaal materiaal en de afgelopen tijd wordt het woord downloadverbod vaker en vaker in de mond genomen. De Consumentenbond, en de muziekvakbonden Ntb en FNV Kiem presenteerden eind vorig jaar een alternatief, waarover vanmiddag op de Eurosonic Noorderslag Conference gediscussieerd wordt. In het panel Vergoedingsrecht voor thuis kopiëren en up- en downloaden gaan afgevaardigden van presenterende partijen in discussie met Bernt Hugenholtz, hoogleraar Informatierecht, en Paul Solleveld van NVPI, die vanuit de zaal bijgestaan wordt door Hein van der Ree, directievoorzitter van Buma/Stemra.

In het voorstel van de Consumentenbond, Ntb en FNV Kiem pleiten de drie partijen voor het ombouwen van de thuis kopieer regeling naar een stelsel waarin de muzikanten via collectief beheer worden uitbetaald voor al het gebruik van hun materiaal en de digitale kopieën de er op internet van hun materiaal gemaakt worden. Erwin Angad-Gaur van Ntb: "In de thuiskopieerregeling is besloten dat we niet bij de mensen thuis gaan controleren, we zijn het er over eens dat dat onwenselijk is. Waarom zouden we dan op het internet het probleem opnieuw bij de consument leggen?"

Leah Postma van de Consumentenbond vult aan: "We willen de klant niet straffen voor het illegaal downloaden. We zullen de aanbieders van de content moeten aanspreken." Solleveld is het hier deels mee eens, maar ziet ook problemen. Hij merkt op dat het aanspreken van de ISP's (sites die fungeren als portaal naar illegaal beschikbare content zonder zelf hier aan mee te werken) via de rechtbank niet lukt zolang het niet verboden is om het materiaal te downloaden en pleit voor een "heropvoeding van de consument" door middel van een downloadverbod.

Postma ziet hier niets in, aangezien consumenten hierdoor strafbaar worden, maar Van der Ree staat Solleveld vanuit de zaal bij: "Heel veel consumenten hadden de afgelopen jaren ook al aangepakt worden voor het uploaden van materiaal, maar dat gebeurt niet. Het downloaden zal ook niet direct bij de consument gelegd worden, dat is voor alle partijen onwenselijk, maar het downloadverbod zal wel bijdragen is de strijd tegen de ISP's."

Volgens Hugenholtz zal dit downloadverbod politiek wel een sterk wapen zijn voor het dichtgooien van ISP's, maar zal dit uiteindelijk niet gaan helpen. "Er zijn in de afgelopen tien jaar zo weinig vorderingen gemaakt dat we moeten constateren dat het illegaal downloaden een gegeven is waar we mee moeten leren te werken." Hij pleit ervoor te onderzoeken hoe er verantwoordelijkheden bij de ISP's gelegd kunnen worden om op die manier geld aan de artiesten af te dragen. Het is een discussie waarin iedereen het over het doel eens is (er moet geld naar de artiesten voor het gebruik van hun muziek), maar over de weg ernaartoe valt nog veel te bespreken. De discussie zal morgen worden vervolgd in het panel 'ISP, doe je mee?'

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12