Publieke omroep: “FunX ten einde? Onzin!” Publieke omroep: “FunX ten einde? Onzin!”

Bijdrage ministerie OCW mogelijk wel geschrapt

, Erik Zwennes

Publieke omroep: “FunX ten einde? Onzin!”

Bijdrage ministerie OCW mogelijk wel geschrapt

Erik Zwennes ,

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft de intentie ook na 2012 jongerenzender FunX financieel te steunen. Jan Westerhof, radiobaas van de NPO, is niet blij met het lekken van interne informatie door FunX. “Het heeft enkel voor ruis en vertraging gezorgd en het is onvolledig geciteerd.” Westerhof erkent dat de bijdrage van het ministerie van OCW uit het ‘diversiteitspotje’ na 2012 mogelijk stopt.

Bijdrage ministerie OCW mogelijk wel geschrapt

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft de intentie ook na 2012 jongerenzender FunX financieel te steunen. Jan Westerhof, radiobaas van de NPO, is niet blij met het lekken van interne informatie door FunX. “Het heeft enkel voor ruis en vertraging gezorgd en het is onvolledig geciteerd.” Westerhof erkent dat de bijdrage van het ministerie van OCW uit het ‘diversiteitspotje’ na 2012 mogelijk stopt.

FunX stelt dat haar luisteraars stelselmatig worden genegeerd in het jaarlijkse Continu Luister Onderzoek (CLO) van de NPO. “Dit gaat niet over kleur, maar over geld,” zei directeur Willem Stegeman. Kort gezegd: hoe hoger het marktaandeel, hoe hoger de advertentietarieven. De NPO vindt ook dat het CLO niet representatief is. Volgens FunX komt dat door de lobby van commerciële radiozenders, wat de NPO ontkent. FunX trok aan de bel naar aanleiding van een concept meerjarenradiobeleidsplan van de NPO. Hierin is te lezen dat gedetailleerde luistercijfers voor FunX over het jaar 2010 ontbreken.

NPO radiobaas Westerhof benadrukt het belang van een representatief CLO, niet alleen voor FunX, en zegt in een reactie dit in 2012 te verwachten. “Maar mogelijk nog dit jaar. We zijn hierover in gesprek met de andere partijen. Natuurlijk spelen kosten hierin mee, maar dit is zeker niet het belangrijkste. Veranderingen in het CLO zijn vergaand en het is belangrijk dat alle partijen zich hierin kunnen vinden zodat er één betrouwbare maatstaf is voor omroepen en adverteerders. Begrijp dat ik het ook erg lang vind duren, maar deze aanpak van FunX werkt enkel averechts. Wij zijn van mening dat FunX een waardevolle aanvulling is voor het publieke bestel. Het is belangrijk in de Randstad en hopelijk kan het ook daarbuiten snel een grotere rol spelen. Ik ben erg positief over de programmering.”

FunX wordt gesubsidieerd vanuit een samenwerking van NPO, de vier grote Nederlandse gemeenten (G4) en het ministerie van OCW. Het convenant waarin dit geregeld is, loopt tot en met 2012. Westerhof wil het liefst samen met de G4 verder in de ondersteuning van FunX. “Dat is ook een opdracht van dit kabinet: werk samen met lokale omroepen.” Er is zogezegd een gerede kans dat het ministerie van OCW na 2012 uit het overleg stapt. OCW staat nu garant voor 9,5 ton per jaar. Westerhof: “Over de financiering zullen alle partijen opnieuw moeten overleggen, maar ik heb er vertrouwen in dat dit lukt. Ik hoop zeer dat we ook na 2012 samen verder kunnen.”

De media-woordvoerder van minister Van Bijsterveldt van OCW zegt dat de gesprekken over een nieuw convenant na 2012 nog gaande zijn en er zeker nog geen besluit genomen is over subsidie vanuit het ministerie. De woordvoerder ontkent dat de minister tegen het diversiteitsbeleid zou zijn, zoals FunX naar buiten bracht. Volgens Stegeman heeft Marjan Hammersma, directeur van de directie Media, Letteren en Bibliotheken van OCW, tot tweemaal toe laten weten dat het diversiteitsbeleid onder dit kabinet ten einde is. Stegeman: “Je mag toch aannemen dat Hammersma namens de minister spreekt. Maar ik ben blij dat de woordvoerder dit nu weerspreekt. Daar gaan we de minister aan houden.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12