FunX verrast door interesse Sky Radio Group FunX verrast door interesse Sky Radio Group

“Laat ze eerst het luisteronderzoek aanpassen”

, Erik Zwennes

FunX verrast door interesse Sky Radio Group

“Laat ze eerst het luisteronderzoek aanpassen”

Erik Zwennes ,

Een verrassende wending in de recente FunX ophef. Sky Radio Group onderzoekt de mogelijkheden om het publieke FunX over te nemen. De jongerenzender is aangenaam verrast door de interesse. Directeur Willem Stegeman: “Ik zie deze toenadering als een opmaat naar veranderingen in het Luisteronderzoek. Veranderingen die de commerciëlen altijd tegenhielden.”

“Laat ze eerst het luisteronderzoek aanpassen”

Een verrassende wending in de recente FunX ophef. De jongerenzender trok vorige week aan de alarmbel, omdat het station niet meetelt. Het loopt inkomsten en aandacht mis omdat het belangrijke Continu Luister Onderzoek (CLO) niet representatief zou zijn. Tussen de negenduizend ondervraagden zitten nauwelijks stadsjongeren. Aanpassing zou worden geblokkeerd door de commerciële radiozenders. Tevens zou uit een vertrouwelijk document van de Publiek Omroep blijken dat subsidies na 2012 onder druk staan. Nu heeft een van de commerciële partijen, Sky Radio Group, aangegeven dat het de mogelijkheden onderzoekt van een overname van FunX. De jongerenzender reageert gematigd enthousiast. Directeur Willem Stegeman: “Laat ze eerst de blokkade van het Luisteronderzoek opheffen, daarna zouden we kunnen praten mocht onze publieke toekomst gevaar lopen.”

Volgens Ab Trik, algemeen directeur van de Sky Radio Group, heeft het bedrijf al langer interesse in uitbreiding van het jongerenaanbod. “Het is nogal ongebruikelijk, zo niet onmogelijk om als commerciële exploitant aan te kloppen bij een publieke zender voor overname. Die situatie lijkt nu te gaan veranderen en dat is de reden dat we serieus de mogelijkheden onderzoeken.” Van Hal doelt op een artikel in Spits van woensdag 16 fabruari waarin de journalist op basis van anonieme bronnen stelt dat de jongerenradiozender FunX in gevaar is. In politiek Den Haag en in de vier grote steden, die meebetalen aan de zender, zouden stemmen opgaan om FunX op te doeken.

FunX directeur Willem Stegeman is aangenaam verrast door de interesse van Sky Radio Group, onderdeel van Telegraaf Media Group, maar vermoedt een strategie. “Als deze interesse betekent dat de blokkade van de Telegraaf Media Group voor verandering van de respondenten in het onderzoek per direct wordt opgeheven en we volgende maand gewoon mee kunnen in een representatief onderzoek is er altijd te spreken over hun interesse. Maar laten we de discussie zuiver houden.”

Ab Trik: “FunX heeft tot op heden zelf steeds afgezien van deelname aan het luisteronderzoek, omdat zij vinden dat allochtonen ondervertegenwoordigd zijn in het CLO. Omdat we als radio-exploitant vinden dat het CLO de enige, echte harde valuta moet zijn waar adverteerders vertrouwen in moeten hebben, zijn wij juist voor deelname van FunX. Met de deelname van FunX aan het CLO zal het onderzoek alleen maar completer worden.” FunX is het hier niet mee eens. “Als wij meedoen aan een onderzoek waarin jongeren, en zeker jongeren met een kleurtje, zwaar ondervertegenwoordigd zijn, betekent dat de doodsteek voor de zender. Dit is niet iets wat wij zomaar roepen, dit is op ons verzoek onderzocht.”

“Als Sky Radio Group ons over wil nemen, zal het als commercieel bedrijf geld aan ons willen verdienen. Ook dan is aanpassing van het Luisteronderzoek nodig. Ik zie deze toenadering dus maar als een opmaat naar veranderingen die de Telegraaf Media Group altijd tegenhield.” Sky Radio Group zegt dat het niet alleen kan beslissen over aanpassing van het CLO. Ab Trik: “Dat is een discussie die binnen het Radio Advies Bureau wordt gevoerd. Hierin zijn alle radio-exploitanten, zowel publiek als commercieel, verenigd, die aan het CLO deelnemen. Daarin hebben wij een stem, maar geen veto.”

Dinsdag 15 januari zei Rob van Stuivenberg, beleidsadviseur en onderzoeker van de NPO, al tegen 3VOOR12 dat aanpassing van het CLO een centenkwestie is. "Er is wel een goede afspiegeling tussen mannen en vrouwen, maar er zitten te weinig allochtonen in de steekproef. Het blijkt dat die anders reageren op onze vragen. Dat betekent dat er extra moeite moet worden gedaan om ze in de proef te krijgen en dat brengt extra kosten met zich mee." Stegeman wijt het ontbreken van FunX aan druk van commerciële zenders als Radio 538 en Sky Radio en beweert dat de NPO dat in het vertrouwelijke radiobeleidsplan erkent. "De KLO (Kijk en Luister Onderzoek, red.) wil dat gezeik ook niet, ik kan me voorstellen dat er enorme druk is vanuit de commerciële omroep." Van Stuivenberg gelooft daar niet in. "Commerciële zenders vinden het niet interessant, dat klopt. Maar dat ze het actief tegengaan, lijkt me wel heel ver gaan. Ik heb eerder het idee dat ze er niet aan mee willen betalen. De publieke zenders willen dat wel voor een representatief onderzoek, maar willen de kosten delen."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12