Volledige conversatie met 'corrupte' Buma-bestuurder online Volledige conversatie met 'corrupte' Buma-bestuurder online

Buma/Stemra stuurt client van kastje naar de muur

, Christiaan Walraven

Volledige conversatie met 'corrupte' Buma-bestuurder online

Buma/Stemra stuurt client van kastje naar de muur

Christiaan Walraven ,

Rondom de commotie om het item van Pownews over Buma/Stemra bestuurslid en uitgever Jochem Gerrits en de auteur Melchior Rietveldt is meer informatie boven water gekomen. Het hele gesprek tussen Gerrits en Rietveldt's financieel adviseur Rob Storm is online te beluisteren.

Buma/Stemra stuurt client van kastje naar de muur

Het hele gesprek tussen het in opspraak geraakte Buma-bestuurslid Jochem Gerrits en componist Melchior Rietveldt's financieel adviseur Rob Storm is online te beluisteren. Het gaat om een telefoongesprek van ruim een half uur. Eerder deze week ontstond commotie door een item in Pownews, waarin uitgever Gerrits beticht werd van machtsmisbruik. Gerrits bood zijn diensten aan in een conflict tussen de componist en Buma/Stemra, maar wilde in ruil daarvoor het betreffende muziekstuk opnemen in zijn muziekuitgeverij. Nadat Gerrits beweerde slachtoffer te zijn van selectieve montage, besloot omroep Powned het hele gesprek openbaar te maken.

In het fragment wordt gesproken over het gebruikte muziekstuk, waarover Rietveldt rechten heeft. Het zou gaan om muziek die voor een filmfestival in 2006 is geleverd aan branchevereniging NVPI. Storm: "De NVPI heeft het weggezet op dvd's waar de auteur helemaal niets van wist." Volgens Storm zou het zelfs gaan om honderden dvd-titels, waaronder bestseller Harry Potter. Storm vraagt advies, stelt zich (ogenschijnlijk bewust) naief op en lijkt geinteresseerd te zijn in een deal met de uitgever. Op zeker moment stelt hij ook met een andere uitgever in gesprek te zijn, en vraagt hij hoe snel Gerrits te werk kan gaan. Maar hij laat ook blijken te weten in zijn recht te staan voor de claims en stelt de vraag: "Waarom doet Stemra nu niets voor Melchior?"

Op deze vraag kan Gerrits geen duidelijk antwoord geven. "Omdat het voornamelijk buitenlandse releases betreft. Men gaat er vanuit dat in het buitenland de rechten geregeld zijn. Ze kunnen niet incasseren, want dat staat de incassoman daar niet toe." Storm laat hierop weten dat Rietveldt zijn rechten laat verzorgen door Buma/Stemra en dus via Buma/Stemra geld zou moeten krijgen. Gerrits stelt echter eerder in het gesprek voor het buiten Buma/Stemra om te spelen. "Buma heeft niets geincasseerd. Ik zet Buma buiten spel. Ik betrek Buma er pas bij op het moment dat partijen het er over eens zijn wat voor bedrag het zou moeten worden. Dan kan het zijn dat ik tegen Buma zeg: 'zover zijn we gekomen, gaan jullie maar incasseren.' Dat betekent dat Stemra moet toegeven dat er wel degelijk incasso was."

Hiervoor vraagt hij Rietveldt echter wel te tekenen bij zijn uitgeverij, waardoor hij een derde van de inkomsten zou krijgen, een standaard verdeling tussen uitgever en componist. Inkomsten die eigenlijk al geincasseerd hadden moeten worden door het bedrijf waarvan hij bestuurslid is. Gerrits: "Deze zaak is niet binnen een jaar klaar, laat dat helder zijn."

De kern van het verhaal lijkt echter tussen neus en lippen door genoemd te worden door Gerrits: "Aan 99 procent van de werken hangt een uitgever." Oftewel: zonder uitgever is het voor een auteur veel lastiger binnen te komen in bolwerk Buma. Over zichzelf als uitgever zegt hij: "Mensen in de industrie weten dat als ik eenmaal mijn tanden ergens in zet, ze een probleem hebben. Dat geldt voor Stemra, voor Buma en voor een aantal exploitanten binnen het auteursrecht."

Storm laat weten bij meerdere mensen van Buma/Stemra, waaronder directievoorzitter Hein van der Ree, om hulp gevraagd te hebben, maar daarmee geen stap vooruit te zijn gekomen. Hij heeft gewoonweg niet genoeg macht om Stemra zover te krijgen naar de internationale studio's te stappen om het verdiende geld van hun client Rietveldt op te eisen. Hierover zegt Gerrits nog wel: "Er zal voor Stemra een reden zijn geweest om zich niet te melden bij de studio's. Ik vind dat niet goed en als bestuurder ga ik daar ook zeker wat van zeggen."

Dat laatste is niet onbelangrijk in deze zaak. Buma/Stemra lijkt client Rietveldt van het kastje naar de muur te sturen. Maar als Gerrits er inderdaad van overtuigd is dat het bedrijf waarvan hij zelf bestuurslid is in gebreke blijft, waarom biedt hij dan zijn diensten als uitgever aan tegen het gebruikelijke uitgeverstarief van 33%? Zelfs als hij vrijwel letterlijk om een offerte gevraagd wordt? Woensdag 7 december komt het bestuur van Buma/Stemra bijeen om zich over de zaak te buigen. Gerrits is voorlopig teruggetreden, maar zal zijn zaak bepleiten voor het bestuur. Vice-voorzitter Hans Kosterman heeft in het openbaar al wel afstand genomen van het incident.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12