Kunstenaarsuitkering WWIK definitief afgeschaft Kunstenaarsuitkering WWIK definitief afgeschaft

Eerste Kamer stemt in met verdwijnen per 1 januari 2012

, Atze de Vrieze

Kunstenaarsuitkering WWIK definitief afgeschaft

Eerste Kamer stemt in met verdwijnen per 1 januari 2012

Atze de Vrieze ,

Kunstenaarsuitkering WWIK verdwijnt definitief. De Eerste Kamer stemde dinsdagavond in met het afschaffen van de regeling per 1 januari 2012. Net als eerder in de Tweede Kamer steunden naast (gedoog)regeringspartijen VVD, CDA en PVV ook de Christenunie en de SGP het voorstel.

Eerste Kamer stemt in met verdwijnen per 1 januari 2012

Kunstenaarsuitkering WWIK verdwijnt definitief. De Eerste Kamer stemde dinsdagavond in met het afschaffen van de regeling per 1 januari 2012. Net als eerder in de Tweede Kamer steunden naast (gedoog)regeringspartijen VVD, CDA en PVV ook de Christenunie en de SGP het voorstel. De oppositie deed nog een vergeefse poging om de regeling te behouden. Volgens GroenLinks was de WWIK juist een effectief middel om kunstenaars het eerste zetje te geven, waardoor ze op langere termijn minder beroep hoeven te doen op de bijstand.

Staatssecretaris Paul van de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was het daar niet mee eens. “Van alle Nederlanders die kunnen werken verwachten we dat zij dat dan ook doen. Ik vind het niet uit te leggen dat we voor één beroepsgroep een uitzondering maken”, stelde hij in een toelichting op het voorstel in de Eerste Kamer. “Als beginnend kunstenaars er echt niet in slagen met werk in de bestaanskosten te voorzien, is er net als voor ieder ander het algemene vangnet van de bijstand”.

De WWIK is een aanvulling op het inkomen van startende culturele ondernemers (waaronder autonome kunstenaars en muzikanten). Zij kunnen maximaal vier jaar beroep doen op de regeling. Volgens Erwin Angad-Gaur van artiestenbond Ntb is het afschaffen van de wet een slechte zaak. "Wij zien het als kunstenaartje pesten. Uit onderzoek van het Ministerie zelf blijkt dat de regeling werkt. Er zijn voorbeelden genoeg van kunstenaars die dankzij de WWIK hun carrière van de grond hebben gekregen en zo in later stadium geen beroep hoeven doen op een uitkering. Het is een puur ideologische beslissing."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12