Regeerakkoord: kabinet wil bezuinigen op cultuur Regeerakkoord: kabinet wil bezuinigen op cultuur

WWIK en Cultuurkaart afgeschaft, podiumkunsten naar 19%

, Atze de Vrieze / Ingmar Griffioen

Regeerakkoord: kabinet wil bezuinigen op cultuur

WWIK en Cultuurkaart afgeschaft, podiumkunsten naar 19%

Atze de Vrieze / Ingmar Griffioen ,

Het nieuwe kabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV heeft vanmiddag zijn concept regeerakkoord gepresenteerd. Zoals verwacht staat daarin een aantal bezuinigingen op het gebied van kunst en cultuur. 3VOOR12 zet de maatregelen op een rij.

WWIK en Cultuurkaart afgeschaft, podiumkunsten naar 19%

Het nieuwe kabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV heeft vanmiddag zijn concept regeerakkoord gepresenteerd. Zoals verwacht staat daarin een aantal bezuinigingen op het gebied van kunst en cultuur. 3VOOR12 zet de maatregelen op een rij.

De drie meest concrete bezuinigingen op cultuurgebied:

* Korting op cultuursubsidies.
* De BTW op concertkaarten gaat omhoog van het verlaagde naar het algemene tarief, dus van 6 naar 19%.
* De kunstenaarsbijstandsregeling WWIK wordt afgeschaft.

Op cultuursubsidies wordt tot 2015 trapsgewijs 200 miljoen bezuinigd. Afschaffing van de WWIK met ingang van 2012 levert 10 miljoen op en de verhoging van het BTW-tarief op podiumkunsten moet volgens de prognoses 90 miljoen opleveren.

De maatregelen op een rij:
- Bij verstrekking van subsidies wordt voortaan eerst gekeken naar de mogelijkheden eigen inkomsten te verwerven. Er komt meer aandacht voor de
verdiencapaciteit van cultuur.
- Er wordt bezuinigd op de middelen voor kunst en cultuur.    
- De cultuurkaart (onderdeel CJP-pas) en de innovatie- en matchingregeling worden geschrapt.
- Met name de fondsen worden samengevoegd en omgevormd tot een cultureel investeringsfonds.
- Het kabinet komt met een voorstel voor een “Geefwet”, die giften van particulieren fiscaal aftrekbaar maakt en de cultuursector zo extra kapitaal moet opleveren.
- Culturele instellingen en kunstenaars worden meer ondernemend en gaan een groter deel van hun inkomsten zelf verwerven.
- De creatieve industrie draagt door innovatie bij aan economische ontwikkeling.

Toelichting van de besparing op de uitgaven aan cultuur:
De versobering heeft betrekking op de vierjarige- en langjarige cultuursubsidies, de Cultuurfondsen en overige programmakosten. De uitgaven aan behoud en beheer cultureel erfgoed, bibliotheken en het Nationaal Archief worden zoveel mogelijk ontzien. Uitgangspunt is dat in alle regio's een hoogwaardig cultureel aanbod blijft bestaan.

Over het internet is het nieuwe kabinet kort:

Het kabinet bevordert een vrij en open internet.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12