Europarlement neemt omstreden rapport over intellectueel eigendom aan Europarlement neemt omstreden rapport over intellectueel eigendom aan

GroenLinks: “Rechtse meerderheid bewijst vrij internet slechte dienst”

, Atze de Vrieze

Europarlement neemt omstreden rapport over intellectueel eigendom aan

GroenLinks: “Rechtse meerderheid bewijst vrij internet slechte dienst”

Atze de Vrieze ,

Het Europarlement heeft vandaag een omstreden rapport aangenomen over de bescherming van intellectueel eigendom. Het rapport Gallo stelt voor om strenger op te treden bijvoorbeeld piraterij. GroenLinks en D66 reageren furieus. VVD'er Toine Manders: "Ze zien spoken."

GroenLinks: “Rechtse meerderheid bewijst vrij internet slechte dienst”

Het Europarlement heeft vandaag een omstreden rapport aangenomen over de bescherming van intellectueel eigendom. Het rapport werd ingediend door de Franse Europarlementariër Marielle Gallo (uit de partij van president Sarkozy) en stelt voor om strenger op te treden bijvoorbeeld piraterij. GroenLinks en D66 reageren furieus. Volgens GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini heeft de rechtse meerderheid in het Europarlement het vrije internet een slechte dienst bewezen: “Internetproviders worden zo onder druk gezet om politieagentje te gaan spelen voor de entertainmentindustrie. Dat kan erop uitdraaien dat providers het internetverkeer van hun klanten gaan filteren door middel van omstreden technieken als deep packet inspection. Van de privacy van internetters blijft zo weinig over.”

Een misvatting, vindt VVD’er Toine Manders, die bijdroeg aan het rapport. “Dankzij mijn amendement staat juist in het rapport Gallo dat mensen het recht op internet niet ontzegd mag worden en dat individuele gebruikers niet in het gevang terecht mogen komen door inbreuk op het intellectueel eigendom. Voor GroenLinks en D66 is het belangrijkste datgene wat er juist niet in staat. Ze zien spoken.” Manders vindt zelfs dat D66 minder gekregen heeft dan mogelijk was. “Ze hebben hun hand overspeeld. Er lag een alternatief, waarin bijvoorbeeld meer aandacht was voor de digitale agenda. Ook stonden er voorstellen in over pan-Europese licencering van auteursrechten, waar ik zelf een groot voorstander van ben. D66 vond dat voorstel niet ver genoeg gaan, maar uiteindelijk kiezen veel partijen dan toch voor deze optie. D66 en GroenLinks eisen dat dit soort zaken op nationaal niveau geregeld worden, maar dat is niet realistisch. Het is niet voor niets het worldwide web.”

Het rapport leidt niet direct tot maatregelen, maar is wel een indicatie van de richting die het parlement voor de komende jaren voor ogen heeft. Het zou een voorzet kunnen zijn voor bindende resoluties. In het rapport wordt gesteld dat piraterij een bedreiging is voor creativiteit en innovatie. Ook zou het de werkgelegenheid in de creatieve sector onder druk zetten. Het rapport erkent dat piraterij een probleem is voor de content-industrie en dat de huidige wetgeving niet genoeg houvast biedt voor de bestrijding ervan. Opvallend genoeg is in het rapport expliciet uitgebreid aandacht voor de wensen van de industrie, maar niet voor vertegenwoordigers van burgerrechten.

Het aannemen van het rapport lijkt haaks te staan op het recente ongenoegen dat het Europarlement uitte tegen ACTA, een omstreden handelsverdrag waarover momenteel wereldwijd onderhandeld wordt. Het rapport is gericht op de aanpak van namaakartikelen, maar bevat ook passages over internetpiraterij. Een meerderheid in het Europarlement drong aan op openheid over de onderhandelingen, die in het geheim plaats vinden. Toine Manders erkent dan ook dat voor hem het gebrek aan openheid over ACTA een groter probleem is dan de inhoud van het verdrag zelf.

Een slechte zaak, vindt D66 Europarlementariër Marietje Schaake. “Er zijn praktische, economische, en ook principiële bezwaren tegen de strenge handhaving die in het veelbesproken Gallo rapport wordt bepleit”, zegt Schaake. “Dit is een stap terug in de tijd. Je kunt niet pleiten voor strengere handhaving van een verouderd systeem, dat nu al niet handhaafbaar blijkt. Op die manier houdt het artiesten, consumenten en bedrijven voor de gek.” Schaake vindt dat het auteursrecht juist de andere kant op moet veranderen. “Terwijl de entertainment industrie de hakken in het zand zet, en zich zorgen maakt over het verlies van inkomsten, verliest de hele EU concurrentiekracht in de wereld. Met 27 verschillende auteursrecht systemen is er voor bedrijven, kleine bedrijfjes, en consumenten geen aantrekkelijke Europese markt.”

Toine Manders onthield zich van stemming, omdat de liberale fractie mede op aandringen van D66 tegen het rapport stemde. Verder stemde de gehele CDA-delegatie en Bas Belder (SGP) voor het rapport. De overigens aanwezige Nederlandse Europarlementariërs stemden tegen.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12