Zaanstad wil subsidie De Kade medio 2011 stoppen Zaanstad wil subsidie De Kade medio 2011 stoppen

Zaans podium dupe van grote bezuinigingsbehoefte gemeente

, Ingmar Griffioen

Zaanstad wil subsidie De Kade medio 2011 stoppen

Zaans podium dupe van grote bezuinigingsbehoefte gemeente

Ingmar Griffioen ,

De subsidie voor De Kade wordt per 1 juli 2011 stopgezet. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting, die het Zaanse college gisteren presenteerde. "Er moet snoeihard bezuinigd worden", legt voorlichter Marieke Brentjens uit. "11 miljoen euro in 2011 en oplopend naar 21 miljoen in 2014. De kaasschaaf voldeed niet, dan zou ook van alles omvallen."

Zaans podium dupe van grote bezuinigingsbehoefte gemeente

De subsidie voor De Kade wordt per 1 juli 2011 stopgezet. Ook worden culturele buitenevenementen als het Moise festival gekort. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting, die het Zaanse college gisteren presenteerde. "Er moet snoeihard bezuinigd worden", legt voorlichter Marieke Brentjens uit. "11 miljoen euro in 2011 en oplopend naar 21 miljoen in 2014. De kaasschaaf voldeed niet, dan zou ook van alles omvallen."

Voor De Kade zijn de berichten een hard gelag. Het Zaanse poppodium raakte in 2007 in financiële problemen, was vervolgens begin 2009 bijna failliet en zag toen de structurele subsidie verhoogd van 2,5 naar 3,5 ton. "Per 1 januari is onze oude schuldenlast door de gemeente kwijtgescholden en de rekening-courant aangevuld", vertelt directeur Michiel Stavast. "Dat was een goede start van het jaar. Maar de inkomsten zijn wisselend", geeft hij eerlijk toe. "Het zijn moeilijke tijden."

De zware economische tijden zijn precies de reden dat de gemeente zich genoodzaakt ziet tot ingrepen. "We hadden verwacht in 2011 6,4 miljoen te moeten bezuinigen, maar mede omdat het Rijk deze zomer meer op het gemeentefonds bezuinigde is dat 11 miljoen geworden", legt Marieke Brentjens namens cultuurwethouder Vissers-Koopman uit. De financiële positie van de gemeente verslechtert ook omdat tegenover de stijgende uitgaven, minder inkomsten staan. "We krijgen minder bouwleges, want er wordt niet meer gebouwd." In Zaanstad, een gemeente van ruim 145.000 inwoners, verliezen volgens het Noordhollands Dagblad ook honderd gemeentemedewerkers hun baan.

Zaanstad heeft er volgens de woordvoerder voor gekozen dat op cultuurgebied voor ieder wat wils zou overblijven. Brentjens: "In Amsterdam en Purmerend zijn ook poppodia, dat is maar 10 kilometer en 12 minuten met de trein van Zaandam. We hebben ook gekeken wat een poppodium nodig heeft. De subsidie van De Kade is een stuk minder dan die van P3 in Purmerend. Dit is natuurlijk heel vervelend, maar de aanleiding is dat er heel veel bezuinigd moet worden en op deze manier kunnen we andere culturele instellingen wel overeind houden." 

Wat De Kade steekt is dat de culturele partijen eerder door de gemeente uitgenodigd waren om mee te denken over de bezuinigingen, met voorstellen gekomen zijn en vervolgens niks meer hoorden. "Dit is een onbegrijpelijke noodgreep, want de gesprekken verliepen heel anders." Woordvoerder Brentjens: "Er zijn inderdaad constructieve gesprekken geweest, maar uiteindelijk moet het college wel een besluit nemen. De Kade heeft ingezet op het vormen van één directie en één administratie samen met andere instellingen. Het college heeft tot de subsidiestop besloten omdat anders andere zaken zoals een aantal jeugdfestivals in het Zaantheater gesloten moesten worden."

De gemeente hecht waarde aan de educatieve activiteiten van De Kade en brengt de Popschool en een VMBO-project onder bij FluXus en het Zaantheater. Voor De Kade zelf is het einde in zicht. De directeur gaf eerder al aan dat het huidige pand binnen 2, 3 jaar niet meer geschikt is. "Daar heeft de gemeente nu een oplossing voor", schampert directeur Stavast. "Maar 1 juli 2011 is te snel, we hebben al programma staan tot na de zomer van 2011." De Kade heeft voor 6,2 FTE aan personeel in dienst en dan nog vaste oproepkrachten. "Het zal wel een sociaal plan worden", vermoedt Stavast. Brentjens reageert: "We hebben geen sociaal plan klaar liggen. Mocht De Kade het niet meer rond kunnen breien met subsidie dan kunnen we wel praten hoe we het zo goed mogelijk kunnen afronden."

Stavast is nog strijdbaar: "Ik ben nog niet murw gebeukt. Dit moet nog langs de gemeenteraad en ik begreep van een raadslid, dat die erg verbaasd was over de koers die het college nu inzet. Ook hoorde ik dat onderzocht wordt of De Kade wel of niet tot de Culturele Basisinfrastructuur hoort. Dat zou nog niet afgerond zijn." Aanstaande maandag gaat de directeur met andere culturele partijen op het stadhuis komen. "Dan word ik geïnformeerd wat de begroting precies inhoudt. We willen in ieder geval de ruimte om met een tegenvoorstel te komen."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12