Wethouders van Cultuur: "Bezuinigingen cultuur onevenredig hard" Wethouders van Cultuur: "Bezuinigingen cultuur onevenredig hard"

Negen grote steden hekelen kabinetsplannen

, Tomas Delsing

Wethouders van Cultuur: "Bezuinigingen cultuur onevenredig hard"

Negen grote steden hekelen kabinetsplannen

Tomas Delsing ,

"De in het regeerakkoord voorgestelde bezuinigingen treffen de kunst- en cultuursector onevenredig hard." Dat schrijven de Wethouders van Cultuur van negen grote steden (G9) aan de Staatssecretaris met die portefeuille, VVD'er Halbe Zijlstra. De wethouders zijn het niet eens met de rigoureuze en eenzijdige manier waarop er bezuinigd dreigt te worden.

Negen grote steden hekelen kabinetsplannen

"De in het regeerakkoord voorgestelde bezuinigingen treffen de kunst- en cultuursector onevenredig hard." Dat schrijven de Wethouders van Cultuur van negen grote steden (G9) aan de Staatssecretaris met die portefeuille, VVD'er Halbe Zijlstra. De wethouders benadrukken dat het ook voor hen duidelijk is dat er op hun vakgebied bezuinigd dient te worden, maar zijn het niet eens met de rigoureuze en eenzijdige manier waarop dit dreigt te gebeuren.

In de brief, die in zijn geheel terug te lezen is op de site van de Volkskrant, waarschuwen de negen bestuurders voor een domino-effect als de voorgenomen plannen uitgevoerd zullen worden. Zij vrezen dat het aanbod bij de podia zal afnemen waardoor deze exploitatieproblemen zullen krijgen en mogelijk het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Ook betekenen de plannen "Een zware druk op de kwaliteit van het aanbod" en "Het afstoten van verantwoordelijkheid op het gebied van talentontwikkeling, doorstroming en cultuureducatie" waardoor sponsoren, geldschieters en partners zich niet langer zullen willen verbinden aan instellingen die "Zich zowel in omvang als kwalitatief niet met de internationale top kunnen meten", zo staat in de brief.

De wethouders roepen de staatssecretaris op breder te kijken dan de voorstellen in het regeerakkoord. Met name het voornemen om 200 miljoen te bezuinigen op de cultuurfondsen in combinatie met een BTW-verhoging, verdient volgens hen een heroverweging. Die verhoging zou, samen met afschaffing van de kunstenaarsbijstand WWIK, volgens de bestuurders zelfs in strijd zijn met het concept regeerakkoord, waarin de partijen aangeven cultureel ondernemerschap waar mogelijk te willen stimuleren.

Opmerkelijk genoeg bevinden zich onder de negen ondertekenaars van de brief twee VVD-wethouders. Antoinette Laan (Rotterdam) en Michiel van Wessem (Arnhem) schaarden zich achter de kritiek. De wethouders geven aan graag bij de staatssecretaris aan te schuiven voor een overleg "In het belang van kunst en cultuur in onze samenleving."

Alle ondertekenaars op een rijtje:
Carolien Gehrels (PvdA, Amsterdam)
Antoinette Laan (VVD, Rotterdam)
Marjolein de Jong (D66, Den Haag)
Frits Lintmeijer (GroenLinks, Utrecht)
Mary-Ann Schreurs (D66, Eindhoven)
Jacques Costongs (PvdA, Maastricht)
Michiel van Wessem (VVD, Arnhem)
Ton Schroor (D66, Groningen)
Marijke van Hees (PvdA, Enschede)

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12