Regeerakkoord: afschaffen Cultuurkaart Regeerakkoord: afschaffen Cultuurkaart

Wegvallen financiële ruggengraat cultuuronderwijs is "Moord op complete sector"

, Tomas Delsing

Regeerakkoord: afschaffen Cultuurkaart

Wegvallen financiële ruggengraat cultuuronderwijs is "Moord op complete sector"

Tomas Delsing ,

Als onderdeel van de bezuinigingen binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), wil de mogelijke coalitie de Cultuurkaart afschaffen, zo staat in het Concept Regeerakkoord. Met de kaart wordt het cultureel onderwijs op middelbare scholen bekostigd.

Wegvallen financiële ruggengraat cultuuronderwijs is "Moord op complete sector"

Als onderdeel van de bezuinigingen binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), wil de mogelijke coalitie van VVD en CDA de Cultuurkaart afschaffen, zo staat in het Concept Regeerakkoord dat de partijen gisteren openbaarden. Met de Cultuurkaart wordt het cultureel onderwijs op middelbare scholen bekostigd. Wanneer de regeling afgeschaft moet worden en hoeveel de partijen hiermee denken te bezuinigen, is niet op te maken uit het akkoord.

De Cultuurkaart, door het CDA geïnitieerd en ingevoerd in schooljaar 2008-2009 als opvolger van de CKV-bonnen, is de financiële ruggengraat van het cultureel middelbaar onderwijs in Nederland. Alle middelbare scholieren in Nederland krijgen vanuit het ministerie van OCW jaarlijks vijftien euro om in het kader van het verplichte vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) te besteden bij culturele instellingen. De uitvoering hiervan ligt bij CJP. Het VSBfonds verhoogt het bedrag ieder jaar met nog eens tien euro per leerling.

Hoe scholen het door de bezuiniging ontstane gat gaan opvullen, is volgens CJP-directeur Walter Groenen niet te benoemen. "Er ligt een aantal mogelijkheden. Scholen kunnen natuurlijk besluiten om het gat zelf te dichten uit hun eigen budget, maar dat gaat niet omhoog waardoor dit altijd ten koste zal gaan van andere vakken. Een andere mogelijkheid is om de ouderbijdrage hiervoor aan te wenden, maar die moet altijd volledig verantwoord worden, een stroperig proces. De derde optie is om de ouders van leerlingen op te laten draaien voor de kosten van het verplichte vak. Alsof je zegt dat gym verplicht is, maar iedereen wel zelf een bal van huis mee moet nemen."

Naast het probleem waar ouders van leerlingen en scholen mee worden opgezadeld, ontstaat ook aan de andere zijde een probleem. "Veel kunstgezelschappen bestaan bij de gratie van cultuureducatie. Ruim 1800 culturele instellingen halen inkomsten uit opdrachten die ze krijgen van middelbare scholen, wat het door de VVD zo gewilde culturele ondernemerschap een enorme impuls geeft. Al kost de maatregel per instelling maar twee banen, dan nog heb je het over duizenden acteurs en muziek- en toneeldocenten die op straat komen te staan: moord op de complete sector."

Per wanneer de coalitiepartijen de Cultuurkaart uit de begroting van OCW willen schrappen is niet duidelijk. Groenen: "Het huidige contract met het ministerie loopt tot en met schooljaar 2011-2012. Eerder dan dat lijkt me niet dat er gesneden gaat worden. We gaan er niet van uit dat dit kabinet contractbreuk wil plegen." Onduidelijk is ook of het VSBfonds zijn bijdrage van tien euro per leerling voortzet. Het fonds beraamt zich op haar positie en verwacht komende week meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12