Bezoekers en artiesten betalen stijging BTW-tarief op tickets Bezoekers en artiesten betalen stijging BTW-tarief op tickets

Paradiso-directeur Ballings: "bezuinigingen hebben karakter afrekening"

, Ingmar Griffioen

Bezoekers en artiesten betalen stijging BTW-tarief op tickets

Paradiso-directeur Ballings: "bezuinigingen hebben karakter afrekening"

Ingmar Griffioen ,

Concertbezoekers en artiesten krijgen de rekening gepresenteerd als de in het Concept Regeerakkoord voorgestelde stijging van het BTW-tarief op concertkaarten doorgaat. "Dat gaat geld en bezoekers kosten", voorspelt Paradiso-directeur Pierre Ballings. "Dit is verbijsterend en onuitvoerbaar. Maar iemand zal het moeten betalen en dat zal een combinatie van de artiesten en de consument worden."

Paradiso-directeur Ballings: "bezuinigingen hebben karakter afrekening"

Concertbezoekers en artiesten krijgen de rekening gepresenteerd als de in het Concept Regeerakkoord voorgestelde stijging van het BTW-tarief op concertkaarten doorgaat. "Dat gaat geld en bezoekers kosten", voorspelt Paradiso-directeur Pierre Ballings. "Iemand zal het moeten betalen en dat zal een combinatie van de artiesten en de consument worden."

Als het BTW-tarief op podiumkunsten inderdaad van 6 naar 19% opgetrokken wordt, zal Paradiso meteen de prijzen van toegangskaarten verhogen. "Als deze staat dat wil, dan maken we het ook zichtbaar. Maar ik hoop dat tegen die tijd dit godslasterlijke kabinet al lang is gevallen." Ballings sluit uit dat podia de BTW-stijging met de marge op de ticketverkoop kunnen opvangen. "De meeste podia maken nauwelijk winst en hebben een heel klein beetje vermogen."

De podiumdirecteur noemt als andere inkomstenbronnen de sponsoring en horeca. "Je kunt kijken of je uit de horeca iets meer kan binnenhalen. De politiek roept makkelijk: 'gooi maar een kwartje op het bier', maar met een bierprijs van 2,50 euro zit je al aan de maat. Het idee is dat het publiek de kwaliteit van het eigen programma bij elkaar drinkt, maar daar zit wel een grens aan."

De inkomsten uit kaarten ziet Ballings al langer teruglopen. "Dat is een trend die in 2009 is ingezet. Dus met deze maatregel zet de politiek de podiumsector eigenlijk met de rug tegen de muur." Een manier voor podia om wel meer te verdienen is om meer publiek te trekken. "Dan zou het programma platter moeten en commerciëler. Dat is voor podia nu al een lastige positie, die dan verergert." Paradiso heeft zelf overigens niet te klagen over de toeschouwersaantallen. "Wij hebben relatief weinig last van de kredietcrisis, maar dat geldt natuurlijk niet voor het hele land."

Bands en gezelschappen worden door de korting op de subsidies en de BTW-stijging dubbel getroffen. "Dat is nog sneuer. Ze worden al zwaar gekort, waardoor ze meer afhankelijk worden van bezoekers en nu gaan ze de verhoging van de kaartprijzen ook voelen. Dat is eigenlijk ondoenlijk." Groepen gaan het bovendien in hun gages voelen, oordeelt Ballings. "Bands betalen ook altijd mee aan de zaal, om het risico af te dekken en die percentages en bedragen gaan ook omhoog." Dat zou ertoe kunnen leiden dat clubtours te duur worden voor bepaalde bands. "Maar ze moeten wel touren sinds de cd-verkoop terugloopt. Gelukkig wordt er tegenwoordig goedkoper getourd."

Ballings heeft weinig goede woorden over voor het Concept Regeerakkoord. Hij meent dat de overheid met de plannen in haar bezuinigingstaak niet te goeder trouw blijkt. "Ik heb sowieso het idee dat dit meer het karakter van een afrekening heeft. Dit lijkt op pure haat en is disproportioneel. Het gaat niet om enorm veel geld, afgezet tegen 18 miljard. Tegelijkertijd hebben de coaltiepartijen het nodig gevonden om op deze manier af te rekenen met de cultuursector. Dat we daarnaast nog een BTW-maatregel krijgen is verbijsterend en onuitvoerbaar. Podia, die in beperkte mate afhankelijk van subsidie zijn, zo pakken is unfair."

Dan bestaat er ook nog een gerede kans dat podia getroffen worden, doordat gemeentes straks minder geld ontvangen van het Rijk. "Ik weet dat Amsterdam 10 miljoen moet bezuinigen, maar het is nog heel onduidelijk wat er precies gaat gebeuren. Ik ken de bedragen niet die uit het provincie- en gemeentefonds moeten komen, maar die zijn waarschijnlijk aanzienlijk. Hoeveel het is moet de komende maanden duidelijk worden. Er staan de stad nog onaangename dingen te wachten."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12