3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Luxor Live leent miljoen van gemeente 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Luxor Live leent miljoen van gemeente

Bestuur gebruikt fondsen voor grondige herstructurering

, 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen Jasper Konijnenbelt

3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Luxor Live leent miljoen van gemeente

Bestuur gebruikt fondsen voor grondige herstructurering

3VOOR12/Arnhem-Nijmegen Jasper Konijnenbelt ,

De gemeenteraad in Arnhem ging onlangs aarzelend akkoord met het verstrekken van een lening van een miljoen euro aan Luxor Live. Het geld wordt toegekend ter financiering van de herstructurering van organisatie en beleid, als reactie op de tekorten waarmee het podium bleek te kampen. 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen vroeg bestuursvoorzitter Pieter Jongelie om commentaar.

Bestuur gebruikt fondsen voor grondige herstructurering

De meeste fracties in de Arnhemse gemeenteraad gaan aarzelend akkoord met een lening van een miljoen euro aan Luxor Live, zo werd onlangs besloten tijdens een zitting van de Arnhemse gemeenteraad. Het geld wordt toegekend ter financiering van de herstructurering van organisatie en beleid, als reactie op de tekorten waarmee het podium bleek te kampen. 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen vroeg bestuursvoorzitter Pieter Jongelie om commentaar.

“Het geld is hoofdzakelijk bedoeld voor het uitvoeren van een nieuw bedrijfsplan en een algemene herstructurering van de organisatie, om van Luxor een gezond poppodium te maken,” aldus Jongelie. Deze lening is deels bedoeld voor het aflossen van een – lagere -  particuliere lening en creëert zo meer financiële armslag tegen veel gunstiger voorwaarden.”

Het gros van de Arnhemse gemeentefracties gaat akkoord met de lening, maar vrijwel allen uitten een flink aantal mitsen en maren. De partijen willen, evenals de horecaondernemers op de Korenmarkt, dat Luxor maandelijks aan de gemeente inzage geeft in haar financiën. Dat zou moeten voorkomen dat het popcentrum opnieuw met grote tekorten te kampen krijgt en de lening naar de horecatak van Luxor vloeit. Jongelie: “De fracties waren kritisch over een tweetal logische punten. Ten eerste, en dat is het geval bij iedere kredietverstrekking, wil men dat de fondsen niet in een bodemloze put verdwijnen en gestoken worden in een solvabele partij die aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Met dat uitgangspunt zijn wij het roerend eens; de fondsen dienen om van Luxor een gezond poppodium te maken."

"Het tweede punt van twijfel betreft de besteding van de fondsen in relatie tot onze horecafunctie. Wij, wethouder Van Wessem van Cultuur en de omliggende horecagelegenheden zijn het eens dat volstrekt helder moet zijn dat de lening aan Luxor Live niet gebruikt wordt voor de horeca, maar uitsluitend bestemd is voor de culturele functie en het gebouw.” Een aantal partijen en horecagelegenheden pleitte voor financiële curatele van het podium; vooralsnog dient Luxor ieder kwartaal een blik in het huishoudboekje te geven.

Geen financiële curatele dus nog, wel veel monitoring: “We zullen in samenwerking met de gemeente en de horecapartijen passende inzage in die geldstromen geven, zodat voor iedereen helder is dat er van concurrentie geen sprake is. De functie van Luxor zou er juist een moeten zijn van katalysator voor de omliggende horeca: concertbezoekers die na een optreden in het centrum uitwaaieren en daar consumeren. We zullen de komende tijd het grijze gebied tussen concurrentie en versterking met elkaar definiëren om geen scheve ogen te krijgen vanuit de commerciële ondernemingen in het centrum.”

Naast de horecakwestie waren er diverse gemeentefracties die aandrongen op meer en structureel overleg tussen Luxor Live en de Korenmarktpartijen, om afspraken te maken over wat Luxor Live wel en niet kan programmeren, eveneens om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Dit terwijl Luxor als poppodium – afgezien van Café The Stage - toch uit een elementair andere vijver vist dan de weekendhoreca rondom het uitgaansplein. Jongelie: “Dat klopt. Die opmerking richt zich ook meer op dance-gerelateerde programmering. Feitelijk bijten onze programmering en die van de horeca van de Korenmarkt elkaar nauwelijks. Ook hier zullen we weer zoeken naar mogelijkheden om elkaar te kunnen versterken als Arnhemse binnenstad."

"In het geval van The Stage zou er sprake van overlap kunnen zijn met het programma van onze kleine zaal, maar ook hier moet je elkaar opzoeken. Gekeken kan worden naar een springplankfunctie van podia, alvorens bands in onze grote zaal geboekt worden. Luxor zal moeten passen in een beleid om een gezamenlijke verbindingen in de Arnhemse binnenstad te creëren. Het geld dat we nu van de gemeente lenen is bedoeld om de aanzuigende werking van Luxor te vergroten en mensen binnen en buiten Arnhem naar het stadscentrum te trekken.”

Het definitieve besluit over de lening valt volgende week. Vooralsnog heeft alleen de ChristenUnie aangegeven tegen het verstrekken van fondsen te zijn.

Aangezien herstructurering van beleid en organisatie in de afgelopen periode prioriteit heeft genoten is er vooralsnog geen opvolger benoemd van de in maart vertrokken directeur Lieneke Kortekaas. Jongelie: “Dat zou ook een wat vreemde situatie creëren. Hangende het besluit van de gemeente is er voor gekozen nog geen nieuwe voorzitter te benoemen. Nu we ons beleidsplan en organisatie opnieuw hebben gedefinieerd staat er een kader waarin een nieuwe voorzitter aan de slag kan. Als de raad volgende week haar fiat over de lening uitspreekt kan de vacature in principe de deur uit.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12