De Kade voorlopig gered door motie PvdA/GroenLinks De Kade voorlopig gered door motie PvdA/GroenLinks

Zaans podium behoudt subsidie en krijgt een jaar de tijd

, Ingmar Griffioen

De Kade voorlopig gered door motie PvdA/GroenLinks

Zaans podium behoudt subsidie en krijgt een jaar de tijd

Ingmar Griffioen ,

Poppodium De Kade is voorlopig gered. De subsidie wordt in ieder geval niet per 1 juli 2011 stopgezet, dankzij een motie van PvdA en GroenLinks die gisteravond is aangenomen tijdens het vaststellen van de programmabegroting. De Kade krijgt een jaar de tijd om zich te bewijzen en moet binnenkort al een bedrijfsplan indienen met een sluitende meerjarenbegroting.

Zaans podium behoudt subsidie en krijgt een jaar de tijd

Poppodium De Kade is voorlopig gered. De subsidie wordt in ieder geval niet halverwege 2011 stopgezet, dankzij een motie van PvdA en GroenLinks, die gisteravond is aangenomen tijdens het vaststellen van de programmabegroting. Cultuurwethouder Leny Vissers-Koopman liet begin oktober weten de subsidie voor het Zaanse poppodium per 1 juli 2011 te stoppen. De Kade krijgt toch een jaar de tijd om zich te bewijzen en moet binnenkort al een bedrijfsplan indienen met een sluitende meerjarenbegroting.

De Kade heeft veel aan zichzelf te danken. Zo kwam directeur Michiel Stavast onlangs met een alternatieve locatie op de proppen, waar zijn podium goedkoper geeëxploiteerd kan worden. Een meerderheid van de raad geeft De Kade het voordeel van de twijfel. Alle fracties behalve de VVD en de lokale Z.O.G. (De Zaanse Onafhankelijke Groepering van cultuurwethouder Vissers-Koopman) en P.O.V. (Partij voor Ouderen en Veiligheid) stemden voor. "Onze lobby bij alle partijen heeft zijn vruchten afgeworpen", concludeert Stavast. De locatie kan hij nog niet onthullen tot hij met de nieuwe commerciële partner heeft gesproken. "Maar die heeft zich al gecommitteerd."

Niettemin heeft De Kade nog een lange weg te gaan, beseft de directeur. "Het blijft kwetsbaar en heeft alleen kans van slagen als we voor de nieuwe locatie met de gemeente ook meerjarenafspraken kunnen maken. We zijn er nog lang niet, maar ik ben wel erg content dat we in ieder geval de tijd krijgen om met gedegen alternatieven en een lange termijn oplossing te komen." De nieuwe afspraken leiden wel tot een verschuiving van de kerntaak van De Kade. "We moeten naast podiumkunsten ook een educatief programma aanbieden en een deel van de podiumkunsten van kunstencentrum FluXus is bij ons ingebed."

De motie bevat zeker op bezuinigingsgebied zware doelstellingen. "Ons is gevraagd met andere culturele instellingen een voorstel uit te werken dat voorziet in de 347.000 euro die de wethouder wil bezuinigen. Om te zien of we die uit de markt kunnen halen." De opties van dergelijke fondsenwerving is al eerder onderzocht en dat stemt Stavast niet positief. "Daaruit kwam naar voren dat dat eigenlijk onmogelijk is. Zeker gezien de enge begroting waarin Zaanstad zit, is dit een hele pittige opgave."

Voor het voortbestaan is een basis subsidieniveau vereist, maar die zal beduidend lager moeten liggen dan de 350.000 euro die De Kade in 2010 kreeg. "Als uiteindelijk blijkt dat een basisbedrag niet verzekerd is, zullen we ons erbij neer moeten leggen dat er niet genoeg kansen liggen om tot een reëel format te komen. Dan houdt het gewoon op voor De Kade. We zullen in ieder geval niet meegaan in een zelfstandige variant, waarna we over een jaar failliet gaan."

Dankzij de motie kan De Kade de bestaande programmering tot juni 2011 handhaven. Verder kijken doet Stavast nog niet. "Dit hou ik in eerste instantie aan. Ik schat in dat we begin volgend jaar zicht hebben op onze kansen en een goed ondernemingsplan kunnen schrijven."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12