Bonden: legaliseer downloaden en uploaden Bonden: legaliseer downloaden en uploaden

Belangenverenigingen pleiten voor uitbreiding thuiskopieregeling

, Atze de Vrieze

Bonden: legaliseer downloaden en uploaden

Belangenverenigingen pleiten voor uitbreiding thuiskopieregeling

Atze de Vrieze ,

De Consumentenbond pleit samen met muzikantenvakbonden Ntb (Nederlandse toonkunstenaarsbond) en FNV Kiem tegen een mogelijk downloadverbod. Vandaag lanceerden de drie belangenverenigingen een gezamenlijk plan, waarin zij aandringen op een uitbreiding van het thuiskopiestelsel.

Belangenverenigingen pleiten voor uitbreiding thuiskopieregeling

De Consumentenbond pleit samen met muzikantenvakbonden Ntb (Nederlandse toonkunstenaarsbond) en FNV Kiem tegen een mogelijk downloadverbod. Vandaag lanceerden de drie belangenverenigingen een gezamenlijk plan, waarin zij aandringen op een uitbreiding van het thuiskopiestelsel. Niet alleen het downloaden van muziek voor eigen gebruik moet legaal zijn, ook uploaden moet volgens het plan mogen. Het plan moet een alternatief bieden voor de langetermijnplannen van het vorige kabinet, dat de thuiskopieregeling juist wilde afbouwen. “Doordat niet gekozen wordt voor een downloadverbod of een verbod op het gehele thuiskopiëren wordt voorkomen dat consumenten gecriminaliseerd worden.”

Om te zorgen dat artiesten geen inkomsten mislopen moet het thuiskopiestelsel aangepast worden aan deze tijd. “Met de komst van nieuwe technieken stellen wij voor niet langer zoals nu het geval is, blanco dragers (cd en dvd) als uitgangspunt te kiezen, maar een vergoeding in te voeren op apparatuur die muziek en films kan opnemen en afspelen (zoals harddisk recorders, mp3- en mp4-spelers en mobiele telefoons met geïntegreerde mp3-speler). Dat betekent dat de huidige heffingen op blanco dragers worden afgeschaft, nu en in de toekomst.”

Tegenstanders van de thuiskopieheffing zijn tegen uitbreiding naar nieuwe dragers, omdat elke verhouding tussen opslagcapaciteit en afdracht zoek is. Welk bedrag zou je bijvoorbeeld af moeten rekenen voor een harde schijf van een terabyte, naast een mp3-speler met 8 Gb geheugen? Bovendien hebben veel apparaten tegenwoordig geen eenduidige functie. Een smartphone bijvoorbeeld kun je vol zetten met muziek, maar ook met foto’s of filmpjes uit huiselijke kring.

De drie belangenverenigingen denken dat het wel kan. Sterker nog, ze willen dat niet alleen downloaden, maar op termijn ook uploaden legaal is. Het plan stelt voor om tot legalisering over te gaan op het moment dat 70 procent van alle thuiskopieën internet als bron heeft. Op dit moment zou dat 30 procent zijn. Vanaf dat moment zou een soort internetbelasting geheven moeten worden, zo suggereert het plan.

Klein probleem: op dit moment bieden Europese richtlijnen geen mogelijkheid voor lidstaten om uploaden van beschermd materiaal te legaliseren (met een heffing als alternatief), waar dat voor downloaden wel kan. “Wij vragen daarom aan minsterie en politiek om partijen (alle groepen rechthebbenden en ISP’s) om de tafel te krijgen om in gezamenlijke onderhandeling (via zgn. “vrijwillig collectief beheer”) tot een internetcompensatie voor het genoemde gebruik te komen.” Commercieel gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal moet niet zonder toestemming kunnen. Het betreffende bedrijf moet toestemming krijgen van de rechthebbenden om het materiaal te exploiteren.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12